Hoppa till innehåll

Migrationsverket konkurrensutsatte igen en del av förläggningsverksamheten – öppnar 17 nya förläggningar

Utgivningsdatum 26.5.2023 10.40

Migrationsverket har fattat upphandlingsbeslut om nya förläggningar i flera områden. Upphandlingen omfattar sammanlagt 17 nya förläggningar till vilka hör bostadsbaserade förläggningar, institutionsbaserade förläggningar och en transitförläggning.

Konkurrensutsättningens första fas pågick i åtta områden hösten 2022. Konkurrensutsättningens andra fas som nu genomförts gällde förläggningar i nio områden: Västra Nyland, Vanda och Kervo, Mellersta Nyland och Östra Nyland, Egentliga Finland, Österbotten och Mellersta Österbotten, Kymmenedalen, Satakunta, Södra Österbotten, Kajanaland och Åland.

Migrationsverket beslutade att begränsa antalet delområden som potentiella leverantörer kunde vinna. En leverantör kunde vinna två delområden i konkurrensutsättningen. Det kom anbud från sammanlagt 15 anbudsgivare.

– Vi hade som mål att främja utvecklingen av ett så högklassigt och mångsidigt nätverk av leverantörer som möjligt, utan att ge avkall på kostnadseffektiviteten. Att det uppstår en livskraftig marknad med maximal omfattning bidrar såväl till ökad kostnadseffektivitet inom mottagningsverksamheten genom konkurrens som till en bättre beredskap och tillgång till kapacitet i en situation med massinvandring, säger Elina Nurmi, direktör för enheten för mottagande.

De nya förläggningarna öppnas så fort som möjligt

I konkurrensutsättningen samarbetar Migrationsverket med Hansel, den offentliga förvaltningens inköpscentral. Konkurrensutsättningen omfattade hela landet och man använder ett så kallat dynamiskt inköpssystem i den. De leverantörer som uppfyller kriterierna kan delta i systemet som anbudsgivare under systemets varaktighet, det vill säga till och med den 31 december 2027.

Upphandlingens värde är uppskattningsvis cirka 250 miljoner euro under perioden 2022–2027. Den slutliga summan beror till exempel på antalet klienter på förläggningarna och det hur länge förläggningarna är verksamma. De nu upphandlade enskilda förläggningarna kommer att ha 300 platser var. Avtalen gäller tills vidare.

De förläggningar som upphandlats i konkurrensutsättningen ska öppnas så fort som möjligt.

– I och med konkurrensutsättningen kan en del av klienterna behöva byta förläggning. Om möjligt kommer de nuvarande klienterna i så fall att flyttas till upphandlade förläggningar i samma område. Vi informerar klienterna om förändringarna så tidigt som möjligt, säger Nurmi.

För närvarande finns det 107 verksamma förläggningar, deras filialer och servicepunkter för klienter i privat inkvartering samt 10 enheter för minderåriga i Finland. Mottagningssystemet har cirka 45 500 klienter, varav 35 procent bor i privat inkvartering och 14 procent i kommuner genom kommunmodellen. Största delen av klienterna har flytt från Ukraina.

Migrationsverket ansvarar för styrningen, planeringen och övervakningen av mottagningssystemets verksamhet. Migrationsverkets egna förläggningar ligger i Helsingfors, Villmanstrand (Joutseno) och Uleåborg. De övriga förläggningarna drivs exempelvis av organisationer, kommuner och företag.

De leverantörer som vunnit anbudsförfarandet enligt delområde:

  • Delområde 1 Västra Nyland: Luona Oy
  • Delområde 2 Vanda och Kervo, Mellersta Nyland och Östra Nyland: Luona Oy
  • Delområde 3 Egentliga Finland: FRK Egentliga Finlands distrikt
  • Delområde 4 Österbotten och Mellersta Österbotten: Österbottens Migrationscenter Ab
  • Delområde 5 Kymmenedalen: Kotokunta Oy
  • Delområde 6 Satakunta: FRK Satakunta distrikt
  • Delområde 7 Södra Österbotten: Kotokunta Oy
  • Delområde 8 Kajanaland: Babando Oy
  • Delområde 9 Åland: Babando Oy

Ytterligare information till medier