Hyppää sisältöön

Maahanmuuttovirasto uudistaa lainsoveltamisohjeensa

Julkaisuajankohta 23.2.2023 15.08
Tiedote

Maahanmuuttovirasto uudistaa viraston päätöksiin vaikuttavat lainsoveltamisohjeet. Lainsoveltamisohjeita hyödynnetään päätösten teossa tilanteissa, joissa päätöksentekijä ei suoraan löydä käsittelemäänsä tapaukseen vastausta lainsäädännöstä. Ohjeet vaikuttavat merkittävästi virastossa tehtävien päätösten yhdenmukaisuuteen ja laatuun.

Ohjeiden uudistuksella edistetään viraston uuden strategian toimeenpanoa. Yksi uuden strategian mukaisista tavoitteista on se, että viraston toiminta on laadukasta, sujuvaa, ennakoitavaa ja asiakaslähtöistä.

Asiakkaan kokonaistilanteen huomiointi keskeinen asia uudistuksessa

Virastossa on havaittu, että lainsoveltamisohjeita on paljon ja niiden välillä on päällekkäisyyksiä. Ohjeet voivat olla hyvin laajoja ja niissä käytetty kieli lukijalle haastavaa. Lisäksi jotkut ohjeista ovat liian yleisellä tasolla, jolloin niiden soveltamisessa joudutaan käyttämään liikaa tulkintaa. Siten ohjeet eivät nykyisessä muodossaan tue riittävästi päätöksiä tekevien virkahenkilöiden työtä. Tällöin ne eivät myöskään palvele asiakkaita riittävän hyvin.

Ohjeita tiivistetään ja selkiytetään. Tällä varmistetaan se, että virastossa tehtävät päätökset huomioivat jatkossa entistä paremmin asiakkaan kokonaistilanteen ja noudattavat viraston uuden strategian mukaista linjaa.

– On asiakkaidemme kannalta tärkeää, että Maahanmuuttovirasto uudistaa soveltamisohjeensa, ja olen tyytyväinen siihen, miten henkilöstö on tässä mukana. Pääsemme heti etenemään konkreettisesti uuden strategiamme osoittamaan suuntaan, sanoo ylijohtaja Ilkka Haahtela.

Sidosryhmät ja henkilöstö mukana ohjeiden päivityksessä

Ohjeita päivitetään asiakaslähtöisemmiksi ja viraston päätöksentekijöiden työtä paremmin tukeviksi. Ohjeiden päivittämistyö aloitetaan välittömästi ja ensimmäisiä muutoksia nähdään jo kevät-kesällä 2023. Tämän jälkeen kehittämistyötä jatketaan yksityiskohtaisemmin seuraavan vuoden ajan.

Uudistustyötä tehdään laajassa yhteistyössä eri tahojen kanssa. Inspiraatiota ohjeiden uudelle rakenteelle on lähdetty hakemaan Verohallinnosta ja Kansaneläkelaitokselta. Asiakaslähtöistä näkökulmaa ohjeisiin työstetään yhdessä esimerkiksi Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ja Pakolaisneuvonta ry:n kanssa.

– Toimimalla yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa voimme virkistää omaa ajatteluamme ja löytää uusia näkökulmia käynnissä olevaan kehittämiseen. Samalla luomme arvokkaita yhteistyön toimintatapoja, joita haluamme juurruttaa toimintaamme, toteaa viraston apulaispäällikkö Elina Immonen.

Lisäksi ohjeita päivitetään yhdessä viraston henkilöstön kanssa osana muutosjohtamisprosessia. Työn edetessä määritetään myös ohjeiden tarkkuustaso, päivitysprosessit ja muut keskeiset ohjeiden toimivuuteen liittyvät seikat.

Maahanmuuttovirasto julkaisee ohjeita verkkosivuillaan osoitteessa migri.fi/soveltamisohjeet.

Lisätietoa medialle

Apulaispäällikkö Elina Immonen, puh. 0295 433 037, s-posti etunimi.sukunimi@migri.fi

Lehdistötiedote