Hyppää sisältöön

Maahanmuuttovirasto uudistuu saavuttaakseen hallitusohjelmassa asetetut tavoitteet – käynnistää yt-neuvottelut

Julkaisuajankohta 9.11.2023 9.41

Maahanmuuttovirastossa on käynnissä organisaatiouudistus, joka vahvistaa viraston kykyä vastata hallitusohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Muutoksia käsitellään 9.11.2023 alkavissa yt-neuvotteluissa.

– Pidän uudistusta tärkeänä koko organisaation kannalta. Hallitusohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää meiltä selkeitä vastuurooleja ja entistä vahvempaa prosessijohtamisen kyvykkyyttä. Lisäksi meidän on kyettävä kaikissa olosuhteissa vastaamaan turvallisuusympäristön muutoksiin, kertoo ylijohtaja Ilkka Haahtela.

Yt-neuvotteluiden piirissä on suurin osa viraston henkilöstöstä. Yhteensä neuvottelut koskevat noin 900 virkahenkilöä. Neuvotteluissa ei tavoitella henkilöstövähennyksiä.

– Uudistuksen keskiössä on henkilöstö ja henkilöstön onnistumisen mahdollistaminen. Rakenteiden ja vastuiden on tuettava tavoitteidemme saavuttamista. Siksi henkilöstö on ollut vahvasti prosessissa mukana ja vuoropuhelua jatketaan yhteistoimintaneuvotteluiden aikana, Haahtela kertoo. 

Maahanmuuttovirastossa ei ole aikaisemmin käyty näin laajoja yt-neuvotteluja, joissa viraston rakenteita tarkastellaan henkilöstön, strategian ja yhteisten tavoitteiden näkökulmasta. Neuvotteluiden tavoitteena on myös edistää työelämän laatua ja valtionhallinnon toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellisuutta.  

Fakta: Maahanmuuttoviraston organisaatio

  • Maahanmuuttovirasto tekee päätökset maahanmuutto-, turvapaikka- pakolaisuus-, ja kansalaisuusasioihin ja ylläpitää Suomen vastaanottojärjestelmää. 
  • Virasto toimii sisäministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksessa.
  • Viraston visio on tukea suomalaisen yhteiskunnan toimivuutta ja kilpailukykyä tuottamalla ensiluokkaisia ja asiakaslähtöisiä palveluita sekä ylläpitämällä Euroopan sujuvinta oleskelulupaprosessia. 
  • Maahanmuuttoviraston henkilöstömäärä on noin 1 300.
  • Organisaatio | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

Lisätiedot medialle

Soittopyynnöt: Maahanmuuttoviraston viestintä, media@migri.fi, p. 0295 433 037 

Lehdistötiedote