Hoppa till innehåll

Migrationsverket genomför reformer för att nå regeringsprogrammets mål – inleder samarbetsförhandlingar

Utgivningsdatum 9.11.2023 9.41

Migrationsverket håller på att genomföra en organisationsreform som stärker verkets förmåga att nå regeringsprogrammets mål. De förändringar som följer av reformen ska behandlas vid samarbetsförhandlingar som inleds den 9 november 2023.

– Jag anser att reformen är viktig för hela organisationen. För att kunna nå regeringsprogrammets mål måste vi ha tydliga ansvarsroller och ökad kompetens i processledning. Dessutom måste vi kunna reagera på förändringar i säkerhetsmiljön i alla omständigheter, säger Migrationsverkets överdirektör Ilkka Haahtela.

Samarbetsförhandlingarna omfattar majoriteten av personalen och berör sammanlagt cirka 900 tjänstepersoner. Syftet med samarbetsförhandlingarna är inte att minska antalet anställda.

– Reformen fokuserar på personalen och personalens möjligheter att lyckas i sitt arbete. Strukturerna och ansvarsfördelningen måste bidra till att målen nås. Därför har personalen aktivt deltagit i processen och dialogen kommer att fortsätta under samarbetsförhandlingarna, säger Haahtela.

Migrationsverket har inte tidigare fört så här omfattande samarbetsförhandlingar för att se över verkets strukturer ur personalens, strategins och de gemensamma målens perspektiv. Förhandlingarna syftar också till att främja arbetslivets kvalitet samt effektiviteten och lönsamheten inom statsförvaltningen.

Fakta: Migrationsverkets organisation

  • Migrationsverket fattar beslut om ärenden som gäller immigration, asyl, flyktingskap och medborgarskap och svarar för driften av mottagningssystemet i Finland. 
  • Migrationsverket står under Inrikesministeriets och Arbets- och näringsministeriets styrning.
  • Verkets vision är att bidra till ett fungerande samhälle och Finlands konkurrenskraft genom att producera förstklassiga och kundorienterade tjänster och att upprätthålla Europas smidigaste uppehållstillståndsprocess.
  • Migrationsverket har cirka 1 300 anställda.
  • Organisation | Migrationsverket (migri.fi)

Ytterligare information till medier

Begäranden om att bli uppringd: Migrationsverkets kommunikationsenhet, media@migri.fi, tfn 0295 433 037 

Pressmeddelande