Valikko

Maahanmuuttoviraston vuosi 2018: Vastaanoton kustannukset vähenivät viime vuonna

25.3.2019 11.29
Tiedote

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton kustannukset jatkoivat laskua viime vuonna. Vastaanoton kustannukset olivat vuonna 2018 noin 189 miljoonaa euroa, kun vuonna 2017 kustannukset olivat 282 miljoonaa euroa.

Majoitusvuorokauden keskihinta palautui suurin piirtein tasolle ennen vuotta 2015. Keskihinta oli viime vuonna 48 euroa per henkilö, kun se vuotta aiemmin oli 55 euroa. Keskihintaan sisältyvät kaikki vastaanottokeskusten kulut, kuten vastaanottokeskuksen tilavuokra ja kiinteistöhuolto, työntekijöiden palkat, palvelut ja asukkaille maksettava vastaanottoraha.

Vastaanottokeskusten määrä on vähentynyt, koska uusia turvapaikanhakijoita on tullut Suomeen aiempaa vähemmän. Turvapaikkahakemusten määrä väheni viime vuonna noin 10 % ja oli 4 548, joista noin puolet hakemuksista oli uusintahakemuksia. Vastaanoton piirissä olevien hakijoiden määrä laski vuoden aikana 13 100 henkilöstä noin 10 680 henkilöön.

Vuoden 2015 turvapaikkatilanne heijastui kuitenkin yhä viraston toimintaan. Osalla hakijoista prosessit ovat pitkittyneet, sillä kielteisen päätöksen saaneet ovat valittaneet hallinto-oikeuksiin ja jo turvapaikkapäätöksen saaneet ovat tehneet runsaasti uusintahakemuksia. Turvapaikkahakemusten käsittely oli entistä haasteellisempaa uusintahakemuksissa esille tuotujen uusien perusteiden takia.

Kasvu näkyi lähes kaikissa hakemusperusteissa

Maahanmuuttoviraston tilinpäätöksen mukaan tilikauden toiminnan kulut olivat vuonna 2018 vajaa 215 miljoonaa euroa. Kulut alenivat vuoteen 2017 verrattuna 22 %. Kulujen alenemisen syynä oli turvapaikanhakijoiden määrän selvä väheneminen, mikä vaikutti vastaanoton kustannuksiin.

Maahanmuuttovirasto sai hakemusten käsittelymaksuista tuloja hieman enemmän kuin edellisvuonna, noin 19,8 miljoonaa euroa (2017: 19,0 milj. euroa). Lupamaksu ei kuitenkaan vastaa täysin päätöksenteon kuluja, sillä esimerkiksi alaikäisiltä ja opiskelijoilta peritään alennettu hakemusten käsittelymaksu.

Vuosi 2018 oli Maahanmuuttovirastolle edelleen kasvun aikaa. Vireille tulleiden maahanmuuttoa koskevien lupa-asioiden määrä jatkoi kasvua: Oleskelulupiin liittyvissä hakemuksissa ja EU-kansalaisten rekisteröinneissä kasvu oli lähes 13 %. (2018: 96 473, 2017: 85 538).

– Kasvavan hakemusmäärän käsittely edellyttää virastolle riittäviä resursseja myös tulevina vuosina, jotta asiakkaat eivät joudu odottamaan päätöksiä liian kauan, sanoo talousjohtaja Kari Kananen.

Aiempaa useampi maahanmuuttaja haki oleskelulupaa työn tai opiskelun perusteella. Sen sijaan perhesiteen perusteella tehtyjen ensimmäisten oleskelulupahakemusten määrä väheni hieman. Suomen kansalaisten ja muulla perusteella, esimerkiksi työn takia, maassa oleskelevien perheenjäsenten hakemuksissa oli pientä kasvua, mutta kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäsenten hakemusten määrä väheni yli kolmanneksen.

Kansalaisuusasioissa kasvua oli noin 1 200 hakemuksen verran eli noin 9 %. (2018: 14 196, 2017: 13 016).

Uusia kanavia asiakkaille - puhelut vähenivät

Maahanmuuttovirasto panosti vuonna 2018 voimakkaasti asiakaspalvelun kehittämiseen ja jatkoi prosessiensa uudistamista ja digitalisointia.

Vuoden 2018 aikana ajanvarausjonoja palvelupisteisiin saatiin lyhennettyä merkittävästi, ja ajan saa nykyisin kuukauden sisälle. Palvelupisteitä on yhdeksän eri puolilla Suomea. Palvelupisteisiin jätetään oleskelulupaa, matkustusasiakirjaa, EU-rekisteröintiä tai kansalaisuutta koskevat hakemukset.

Vuoden aikana otettiin uusina asiakaspalvelun kanavina käyttöön tekoälypohjainen chatbot Kamu ja livechat. Puhelinpalvelun vastausastetta saatiin parannettua huomattavasti. Uusittujen verkkosivujen, käsittelyaikalaskurin, chatbotin ja puhelinpalvelun uudistusten ansiosta puheluja tuli yli 100 000 viime vuotta vähemmän. Asiakkaita ohjattiin entistä enemmän verkkoasiointiin tavoitteena hakemusten entistä tehokkaampi käsittely.

Maahanmuuttoviraston toimintakertomus ja tilinpäätös on julkaistu viraston verkkosivuilla.

Lisätietoja medialle