Hyppää sisältöön

Finland beviljar tillfälligt skydd för flyktingar från Ukraina – systemet används för första gången

Utgivningsdatum 9.3.2022 15.48 | Publicerad på svenska 17.3.2022 kl. 17.01

Finland beviljar tillfälligt skydd till personer som flytt från Ukraina på grund av Rysslands attack. Det här är den första gången som EU tillämpar direktivet om tillfälligt skydd. Inte heller i Finland har man tidigare beviljat uppehållstillstånd för tillfälligt skydd.

Tillfälligt skydd kan beviljas betydligt snabbare än i normala asylförfaranden.

– Det är viktigt att man i EU reagerar snabbt på det stora antalet flyktingar från Ukraina. Tillfälligt skydd är en human lösning för ukrainare som flytt undan kriget och säkerställer också att EU-ländernas asylsystem inte belastas av behandlingen av ukrainska flyktingars asylansökningar, säger Antti Lehtinen, direktör för asylenheten.

– Beslutet säkerställer också att behandlingen av asylansökningar från andra som söker internationellt skydd inte fördröjs, säger Lehtinen.

Tillfälligt skydd fungerar annorlunda än en asylansökan

Tillfälligt skydd fungerar annorlunda än en asylansökan. Tillfälligt skydd beviljas till en avgränsad målgrupp, och man gör inga individuella prövningar av skyddsbehovet som med asylsökande.

Precis som asylsökande kan den som fått tillfälligt skydd bo på en förläggning eller ordna sitt boende själv, vilket kallas för privat inkvartering. Personen har vid behov rätt till olika mottagningstjänster, såsom hälsovård, socialtjänster och mottagningspenning. Till det tillfälliga skyddet hör också en rätt att arbeta, när tillståndet har beviljats.

Det första uppehållstillståndet för tillfälligt skydd beviljas för högst ett år. Enligt ett beslut från Europeiska unionens råd kan uppehållstillstånd med tillfälligt skydd beviljas fram till den 4 mars 2023, men EU kan vid behov förlänga denna period.

Antalet personer som får tillfälligt skydd går inte ännu att förutse 

Tills vidare går det inte att förutse hur många ukrainare som kommer att få tillfälligt skydd i Finland. Hittills har bara en liten andel av dem som flytt från Ukraina kommit till Finland. Finland är inte nödvändigtvis det land som människor i första hand reser till, om de inte har kontakter här sedan tidigare, såsom släktingar eller en arbetsplats. Myndigheterna samarbetar för att följa situationen.

På tisdagen lämnade ukrainare in 332 asylansökningar i Finland. Under detta år har ukrainska medborgare lämnat in sammanlagt 1 326 asylansökningar. (Situationen 9.3.2022) De som redan har sökt asyl hänvisas att söka tillfälligt skydd.

Alla ukrainare som har kommit till Finland har inte sökt asyl. Ukrainare kan vistas i Finland utan visum i tre månader. De kan också ha andra grunder för uppehållstillstånd, såsom en arbetsplats eller familjemedlem i Finland.

Migrationsverket har publicerat anvisningar för ansökan om tillfälligt skydd på sin webbplats.

Fakta: Tillfälligt skydd för flyktingar från Ukraina

  • I Finland kan man ansöka om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsbevakningsmyndigheten. Efter det beviljar Migrationsverket uppehållstillstånd för tillfälligt skydd.
  • Tillfälligt skydd kan beviljas ukrainska medborgare som inte kan återvända till Ukraina på grund av Rysslands attack.
  • Skydd kan också beviljas för statslösa personer och medborgare i länder utanför Europeiska unionen eller Schengenavtalet, som har varit lagligen bosatta i Ukraina men har flytt därifrån på grund av Rysslands attack, och som inte kan återvända till sitt ursprungsland på trygga och varaktiga villkor.
  • Skydd kan också beviljas för familjemedlemmar till ukrainare och familjemedlemmar till personer som åtnjöt internationellt skydd eller motsvarande nationellt skydd i Ukraina, om familjebandet har knutits i Ukraina före Rysslands attack.  

Ytterligare information för medier

Detta pressmeddelande publicerades på finska den 9 mars 2022.