Hyppää sisältöön

Turva-hanke pyrkii edistämään turvapaikanhakijoiden sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan

Migri
Julkaisuajankohta 24.5.2017 9.46 | Julkaistu suomeksi 30.11.2017 klo 13.23
Tiedote

Oulun vastaanottokeskus sekä poliisihallitus ja poliisiammattikorkeakoulu pyrkivät yhteisellä TURVA–hankkeella edistämään turvapaikanhakijoiden perus- ja ihmisoikeuskäsityksiä ja ymmärrystä suomalaisesta yhteiskunnasta, sekä ehkäisemään turvapaikanhakijoiden rikollisuutta.

Hankkeessa yhteiskuntaan sopeutumista pyritään auttamaan kolmen eri lähestymistavan avulla:

  • Turvapaikanhakijoihin liittyvästä rikollisuudesta kerätään tutkimustietoa
  • Turvapaikanhakijoille valmistetaan videomateriaalia
  • Vastaanottokeskusten henkilökunnalle annetaan koulutusta väkivaltaa ehkäisevistä työmenetelmistä

Turvapaikanhakijoiden rikollisuudesta on puhuttu julkisuudessa, mutta aiheesta on olemassa tutkimustietoa varsin vähän. TURVA-hankkeessa tullaan kartoittamaan turvapaikanhakijoihin liittyvää rikollisuutta hyödyntäen poliisin tietojärjestelmiä. Tutkimusosion tuloksista julkaistaan tutkimusraportti.

Hankkeen tiedotusmateriaaliosiossa suunnitellaan ja toteutetaan uutta videomateriaalia turvapaikanhakijoille. Tallenteissa käsitellään perus- ja ihmisoikeuksia, rikoslain keskeisiä säännöksiä sekä poliisin toimintaa ja seuraamusjärjestelmää. Videomateriaalin suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana maahanmuuttajia kokemusasiantuntijoina.

Hankkeen väkivaltatyö- ja koulutusosiossa hankitaan tietoa väkivaltaa ehkäisevistä työmenetelmistä miesten parissa ja koulutetaan pilottiryhmissä vastaanottokeskusten henkilöstöä. Työmenetelmien toimivuutta vastaanottokeskustyössä arvioidaan koko hankkeen ajan. Hankkeen lopussa vastaanottokeskusten henkilöstö koulutetaan laajasti valtakunnallisissa koulutuksissa. Kehittämistoiminnan ja koulutusten pohjalta laaditaan väkivaltatyön opas vastaanottokeskusten työntekijöille.

Turvapaikanhakijoiden perus- ja ihmisoikeuskäsityksen edistäminen ja rikollisuuden ehkäisy, TURVA–hanke, saa Euroopan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) tukea.

Lisätietoja medialle

Projektipäällikkö Seija Hämäläinen, 0295 463 129, s-posti etunimi.sukunimi@migri.fi

Lehdistötiedote