Hyppää sisältöön

Asylsökande: Ändringar i kursen om det finländska samhället

15.3.2021 11.07

Kursen om det finländska samhället ger asylsökande grundläggande information om det finländska samhället. Kursen har ordnats vid förläggningarna sedan 2016. Det kommer att ske ändringar i kursen i mars 2021.

I fortsättningen får du självstudiematerial från förläggningen

Förläggningen ger dig självstudiematerialet strax efter att du har inkvarterats vid förläggningen. Materialet ger dig information om det finländska samhället före kursföreläsningarna. Om du bor någon annanstans än på en förläggning, kan materialet skickas till dig per post eller e-post.
Självstudiematerialet finns också på Migrationsverkets webbplats på adressen: migri.fi/kurs-om-det-finlandska-samhallet.

I kursen ingår sex föreläsningar

Föreläsningarna har följande teman:

  • Finlands lagstiftning
  • Det finländska samhället
  • Jämställdhet
  • Att arbeta i Finland
  • Sexuell hälsa och sexualitet
  • Jämlikhet

I fortsättningen är endast kursföreläsningarna om Finlands lagstiftning och det finländska samhället obligatoriska för alla asylsökande över 16 år som är skyldiga att delta i arbets- och studieverksamhet. Förläggningen kallar dig till föreläsningarna. Om du inte deltar i de obligatoriska föreläsningarna kan din mottagningspenning sänkas. 

Om du redan tidigare har klarat av kursavsnitten om Finlands lagstiftning och det finländska samhället behöver du inte gå dem på nytt.

Övriga kursföreläsningar ordnas så långt möjligt vid förläggningarna. Det är frivilligt för dig att delta i de övriga föreläsningarna.

I kursavsnittet om Finlands lagstiftning ingår i fortsättningen en webbkurs som ska utföras självständigt

Förläggningen ger dig anvisningar och inloggningsuppgifter för att delta i webbkursen. Vid behov kan förläggningen låna ut en dator, surfplatta eller telefon till dig under kursen.

Kursprestationerna antecknas i din kompetenskartläggning

Alla prestationer (föreläsningar och webbkurs) i kursen om det finländska samhället antecknas i din kompetenskartläggning. Förläggningen skriver ut kompetenskartläggningen till dig när du flyttar bort från förläggningen. Vid behov kan du be att förläggningen skriver ut kompetenskartläggningen även vid andra tidpunkter, till exempel för jobbsökning.

Språkversioner