Hyppää sisältöön

Uudet videot kertovat turvapaikanhakijalle turvapaikkaprosessista

Julkaisuajankohta 22.1.2020 12.13
Tiedote

Tänään on julkaistu uusi videosarja turvapaikkaprosessin eri vaiheista. Videot ovat osa turvapaikanhakijalle annettavaa yleistä oikeudellista neuvontaa. Neuvonnalla tarkoitetaan vastaanottokeskuksen tehtäviin kuuluvaa yleisluonteisen tiedon antamista turvapaikkaprosessista ja oikeusavun piiriin pääsemisessä auttamista.

– Olemme tehneet paljon yhteistyötä turvapaikanhakijoiden ja vastaanottokeskusten kanssa. Meille on tärkeää, että videot ovat hakijoiden mielestä selkeitä ja kattavat mahdollisimman hyvin heidän tiedontarpeitaan, projektipäällikkö Nada Al Omair sanoo.

Yleistä oikeudellista neuvontaa annetaan kaikissa vastaanottokeskuksissa, mutta käytännöissä on ollut eroja. Maahanmuuttoviraston tavoite on, että hakija saa samat tiedot riippumatta siitä missä vastaanottokeskuksessa hän asuu.

Videoita yhdeksällä kielellä

Uudet videot kertovat konkreettisesti turvapaikkaprosessin kaikista eri vaiheista. Videot ovat katsottavissa Maahanmuuttoviraston Youtube-kanavalla.

– Suurin osa turvapaikanhakijoista osallistuu vastaanottokeskuksissa järjestettäviin infoihin, mutta erilaiset syyt voivat vaikeuttaa tiedon vastaanottamista. Siksi on tärkeää, että tieto on helposti saatavilla milloin vain, Al Omair kertoo.

Videot ovat saatavilla yhdeksällä kielellä. Materiaalien tuotannossa on huomioitu luku- ja kirjoitustaidottomat sekä muut ryhmät, joilla on erityisiä tarpeita.

Tietoa turvapaikanhakijalle -esite on päivitetty

Turvapaikanhakijoille jaettava Tietoa turvapaikanhakijalle -yleisesite on päivitetty. Poliisi tai rajaviranomainen antaa esitteen hakijalle, kun hän hakee turvapaikkaa. Esite löytyy myös Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

– Olemme erityisesti kiinnittäneet huomiota siihen, että kieli on yksinkertaista ja kaikille ymmärrettävää. Ilman huoltajaa hakeville lapsille on myös oma esitteensä, Al Omair kertoo.

Esite on laadittu kaikkiaan 14 kielellä, eli kaikilla turvapaikanhakijoiden yleisimmillä äidinkielillä. Kaikki materiaalit on tehty yhteistyössä vastaanottokeskusten ja hakijoiden kanssa.

ONE-hanketta on rahoittanut EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

FAKTA: Turvapaikanhakija saa vastaanottokeskuksessa yleistä tietoa turvapaikkaprosessista

  • Yleinen oikeudellinen neuvonta vastaanottokeskuksissa tarkoittaa yleisen tiedon antamista turvapaikkaprosessista, sen vaiheista ja hakijan oikeuksista ja velvollisuuksista siinä. Turvapaikanhakijaa neuvotaan myös siinä, kuinka hän saa yhteyden oikeusapua antavaan toimijaan ja hakija saa tarvittaessa myös apua oikeusavun piiriin pääsemisessä.
  • Vastaanottokeskuksissa yleistä oikeudellista neuvontaa turvapaikanhakijoille antavat etenkin sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat ja ohjaajat.
  • Yleisen oikeudellisen neuvonnan antamisessa käytetään apuna videoita ja kirjallista materiaalia.
  • Vastaanottokeskus ei anna varsinaista oikeusapua. Oikeusapua tarjoavat julkiset oikeusaputoimistot ja lakitoimistot. Sen järjestämisestä vastaa oikeusministeriö.

Lisätietoa medialle

  • Projektipäällikkö Nada Al Omair, s-posti etunimi.sukunimi@migri.fi, p. 0295 433 037
  • Tutustu videoihin Youtubessa ja Tietoa turvapaikanhakijalle -esitteeseen Maahanmuuttoviraston verkkosivuilla