Hoppa till innehåll

Nya videor berättar för asylsökande om asylprocessen

Utgivningsdatum 22.1.2020 12.13
Pressmeddelande

Idag har en ny videoserie publicerats om asylprocessens olika skeden. Videorna är en del av den juridiska rådgivningen för asylsökande. Med rådgivning avses sådan allmän information som är centralens uppgift att ge om asylprocessen samt om stöd att få rättshjälp.

– Vi har gjort mycket samarbete med asylsökande och med mottagningsförläggningarna. Det är viktigt för oss att videorna är tydliga enligt de asylsökande och att de så bra som möjligt täcker behoven av information, säger projektchef Nada Al Omair.

Allmän juridisk rådgivning ges vid samtliga förläggningar, men i praktiken förekommer det en del skillnader. Migrationsverkets mål är att de sökande ska få samma information oberoende av vilken förläggning de bor på.

Videor på nio språk

De nya videorna berättar konkret om asylprocessens olika skeden. Videorna kan ses på Migrationsverkets YouTube kanal.

– De flesta asylsökande deltar i info som ordnas på förläggningarna, men av olika skäl kan det vara svårt att ta in informationen. Därför är det viktigt att informationen är lättillgänglig när som helst, berättar Al Omair.

Videorna finns tillgängliga på nio språk. I produktionen av materialet har man uppmärksammat analfabeter samt andra grupper som har särskilda behov.

Broschyren Information till asylsökande har uppdaterats

Den allmänna broschyren Information till asylsökande som delas ut till asylsökande har uppdaterats. Polisen eller gränsbevakningsmyndigheten ger broschyren till den sökande när hen söker asyl. Broschyren finns även på Migrationsverkets webbplats.

– I anvisningarna har vi särskilt uppmärksammat att språket är enkelt och lättförståeligt för alla. Det finns också en egen broschyr för barn som söker utan vårdnadshavare, berättar Al Omair.

Broschyren har upprättats på totalt 14 olika språk, det vill säga alla de vanligaste modersmålen bland de asylsökande. Allt material har gjorts i samarbete med förläggningarna och sökande.

Projektet ONE har finansierats av EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

FAKTA: På förläggningen får den asylsökande allmän information om asylprocessen

  • Den allmänna juridiska rådgivningen på förläggningen innebär att allmän information ges angående asylprocessen, dess olika skeden samt den sökandes rättigheter och skyldigheter i den. Asylsökande får även råd i hur hen kan kontakta en aktör som ger rättshjälp och sökande får vid behov även hjälp så att hen omfattas av rättshjälp.
  • På förläggningarna ges allmän rådgivning till asylsökande av framför allt socialarbetare, socialhandledare och handledare.
  • Vid allmän juridisk rådgivning används videor och skriftligt material.
  • Förläggningen ger inte egentlig rättshjälp. Rättshjälp erbjuds av offentliga rättshjälpsbyråer och juridiska byråer. Ansvaret för att ordna rättshjälp åligger justitieministeriet.

Ytterligare information för medier

  • Projektchef, Nada Al Omair, e-post fornamn.efternamn@migri.fi, tfn 0295 433 037
  • Se videorna på Youtube och broschyren Information till asylsökande på Migrationsverkets webbplats