Hyppää sisältöön

Yli 20 000 Ukrainasta paennutta on saanut tilapäistä suojelua Suomesta – päätöksen saa nyt nopeasti

Julkaisuajankohta 20.5.2022 8.14

Venäjän hyökkäyksen jälkeen Suomessa on jätetty 23 781 tilapäisen suojelun hakemusta. Päätöksiä hakemuksiin on 18.5. mennessä tehty 20 622.

Suomi myöntää tilapäistä suojelua Venäjän hyökkäyksen takia Ukrainasta paenneille. Hakemukset tehdään poliisille tai rajavartiolaitokselle. Maahanmuuttovirasto vastaa päätöksenteosta.

– Päätöksenteko on nyt hyvin nopeaa silloin, kun tehdyssä hakemuksessa on kaikki tarvittavat tiedot päätöstä varten sekä valokuva oleskelulupakorttia varten. Jos aiemmin puhuttiin viikoista, niin nyt puhutaan päivistä, kertoo turvapaikkayksikön johtaja Antti Lehtinen.

Lähes kaikki päätökset (20 427) ovat myönteisiä. Pieni osa hakemuksista on rauennut (195) hakijan peruutettua hakemuksensa. 

Tilapäisen suojelun hakemusten päivittäiset määrät ovat alhaisempia kuin sodan alkuvaiheessa. Poliisi ja rajaviranomaiset rekisteröivät tällä hetkellä päivittäin noin 100-300 tilapäisen suojelun hakemusta. Maaliskuun puolessa välissä hakemuksia jätettiin yli 1 200 päivässä. Ukrainan kansalaiset ovat jättäneet suurimman osan tilapäisen suojelun hakemuksista (23 482).

Automaatio vauhdittaa tilapäisen suojelun hakemusten käsittelyä

Keskeinen keino tilapäisen suojelun hakemusten käsittelyn nopeuttamisessa on ollut osa-automaation käyttöönotto. 

Maahanmuuttovirasto ei käytä automaatiota turvapaikkahakemusten käsittelyssä, koska päätöksenteko vaatii aina yksilöllistä selvittämistä. Tilapäistä suojelua myönnetään rajatulle kohderyhmälle, eikä siihen sovelleta yksilöllistä harkintaa suojelun tarpeesta kuten turvapaikanhakijan kohdalla.

– Osa-automaation onnistuneen käyttöönoton myötä päiväkohtaiset tilapäisen suojelun päätösmäärät moninkertaistuivat, mikä on näkynyt sotaa paenneille käsittelyaikojen huomattavana lyhentymisenä, kertoo Lehtinen.

Maahanmuuttovirasto on jo pidempään hyödyntänyt osa-automaatiota muiden oleskelulupahakemusten ja kansalaisuushakemusten käsittelyssä. Virasto käyttää päätöksenteossaan osa-automaatiota, koska lainsäädäntö ei tällä hetkellä mahdollista täysin automaattista päätöksentekoa. Osa-automaatio tarkistaa luvan kriteerien täyttymistä ja muodostaa päätösehdotuksen automaattisesti käsittelijän tarkastettavaksi ja vahvistettavaksi. 

Fakta: Tilapäinen suojelu Ukrainasta paenneille

  • Tilapäistä suojelua haetaan Suomessa poliisilta tai rajaviranomaiselta. Tämän jälkeen Maahanmuuttovirasto myöntää tilapäisen suojelun oleskeluluvan.
  • Työnteon voi aloittaa heti, kun poliisi tai rajaviranomainen on rekisteröinyt tilapäisen suojelun hakemuksen.
  • Tilapäistä suojelua voidaan myöntää Ukrainan kansalaisille, jotka eivät voi palata takaisin Ukrainaan Venäjän hyökkäyksen takia.
  • Suojelua voidaan myöntää myös niille Venäjän hyökkäyksen takia paenneille EU:n ja Schengen-sopimuksen ulkopuolisten maiden kansalaisille ja kansalaisuudettomille, jotka ovat oleskelleet laillisesti Ukrainassa ja joiden paluu lähtömaahan turvallisesti ja pysyvästi ei ole mahdollista.
  • Suojelua voidaan myöntää myös ukrainalaisten ja Ukrainassa kansainvälistä suojelua tai vastaavaa kansallista suojelua saaneiden perheenjäsenille, jos perheside on muodostettu Ukrainassa ennen Venäjän hyökkäystä.
  • Ukrainasta paennut saa suomalaisen henkilötunnuksen, kun hänelle myönnetään tilapäistä suojelua.

Lisätietoja medialle