Hoppa till innehåll

Över 20 000 personer som flytt från Ukraina har fått tillfälligt skydd i Finland – besluten fås nu snabbt

Utgivningsdatum 20.5.2022 8.14

Efter den ryska attacken har det lämnats in 23 781 ansökningar om tillfälligt skydd i Finland. Fram till 18.5. har det fattats 20 622 beslut.

Finland beviljar tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina på grund av den ryska attacken. Ansökningarna görs till polisen eller gränsbevakningsväsendet. Migrationsverket ansvarar för beslutsprocessen.

– Besluten fattas nu mycket snabbt när ansökan innehåller alla uppgifter som behövs för beslutet samt ett fotografi för uppehållstillståndskortet. Om man tidigare talade om veckor, talar man nu om dagar, berättar Antti Lehtinen, direktör för asylenheten.

Nästan alla beslut (20 427) är positiva. En liten del av ansökningarna har förfallit (195) efter att sökanden har återtagit sin ansökan. 

Antalet ansökningar om tillfälligt skydd per dag är lägre än i början av kriget. För närvarande registrerar polisen och gränsmyndigheterna dagligen cirka 100–300 ansökningar om tillfälligt skydd. I mitten av mars inlämnades över 1 200 ansökningar per dag. Största delen av ansökningarna om tillfälligt skydd har lämnats in av ukrainska medborgare (23 482).

Automatiseringen påskyndar behandlingen av ansökningar om tillfälligt skydd

Ett centralt sätt att påskynda behandlingen av ansökningar om tillfälligt skydd har varit att ta i bruk delautomation. 

Migrationsverket använder inte automatisering vid behandlingen av asylansökningar, eftersom beslutsfattandet alltid kräver en individuell utredning. Tillfälligt skydd beviljas en begränsad målgrupp och på det tillämpas inte individuell prövning av skyddsbehovet på samma sätt som i fråga om en asylsökande.

– I och med att delautomationen togs i bruk på ett lyckat sätt mångdubblades antalet beslut om tillfälligt skydd per dag, vilket har synts som en betydande förkortning av behandlingstiderna för dem som flytt undan kriget, berättar Lehtinen.

Migrationsverket har redan länge utnyttjat delautomation vid behandlingen av andra ansökningar om uppehållstillstånd och medborgarskapsansökningar. Eftersom lagstiftningen för närvarande inte möjliggör ett helt automatiserat beslutsfattande använder Migrationsverket automation i vissa delar av sitt beslutsfattande. Delautomationen kontrollerar att kriterierna för tillståndet uppfylls och skapar automatiskt ett beslutsförslag för handläggaren att granska och bekräfta. 

Fakta: Tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina

  • I Finland söks tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheten. Därefter beviljar Migrationsverket uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd.
  • Man kan börja arbeta genast när polis- eller gränsmyndigheten har registrerat ansökan om tillfälligt skydd.
  • Tillfälligt skydd kan beviljas ukrainska medborgare som inte kan återvända till Ukraina på grund av den ryska attacken.
  • Skydd kan också beviljas sådana medborgare och statslösa personer från länder utanför EU och Schengenavtalet som flytt på grund av den ryska attacken och som har vistats lagligt i Ukraina och som inte tryggt och varaktigt kan återvända till utreselandet.
  • Även familjemedlemmar till ukrainare och personer som beviljats internationellt skydd eller motsvarande nationellt skydd i Ukraina kan beviljas skydd, om familjebandet har bildats i Ukraina före den ryska attacken.
  • Personer som har flytt från Ukraina får finska personbeteckningar när de beviljas tillfälligt skydd.

Mer information till medierna

Pressmeddelande