Asiakkaiden haastattelu ja kuvaus

Haastatellessasi tai kuvatessasi asiakkaitamme esimerkiksi asiakaspalvelutiloissamme, heistä jokaiselta on aina kysyttävä lupa. Etenkin turvapaikanhakijalle kuvan tai nimen päätyminen tiedotusvälineisiin voi olla turvallisuusuhka, koska niiden perusteella hänen olinpaikkansa on helppo jäljittää. Siksi turvapaikanhakijan henkilötietojen julkaisua on aina harkittava tarkkaan.

Erityistä varovaisuutta on noudatettava alaikäisten kohdalla, kuten Journalistin ohjeissakin (kohta 30) todetaan. Heidän haastatteluunsa tai kuvaamiseensa on saatava lupa huoltajalta tai muulta lailliselta edustajalta.

Maahanmuuttovirasto ei voi antaa asiakkaiden yhteystietoja

Maahanmuuttovirasto ei pysty valitettavasti auttamaan mediaa vapaaehtoisten maahanmuuttajien löytämisessä haastateltaviksi. Asiakkaiden tiedot ovat salassa pidettävää aineistoa emmekä voi siksi antaa heidän yhteystietojaan medialle.

Asiakkaillemme oleskeluluvan tai kansalaisuuden hakeminen on usein hyvin merkittävä asia ja he saattavat luulla, että suostuminen viranomaisen kautta tulevaan haastattelupyyntöön edistää heidän asiansa käsittelyä. Tämän vuoksi emme tiedustele yksittäisiltä asiakkailta heidän haluaan haastatteluille, vaan hoidamme ainoastaan heidän lupa-asioitaan.

Vapaaehtoisia haastateltavia voi etsiä erilaisten maahanmuuttajajärjestöjen sekä kaupunkien tai kuntien maahanmuuttajapalveluiden kautta. Haastateltavia voi etsiä myös työpaikoilta tai kansainvälisistä oppilaitoksista.