Intervju och fotografering av kunderna

När våra kunder intervjuas eller fotograferas till exempel i våra kundbetjäningslokaler måste man alltid be varje kund om tillåtelse till detta. Särskilt i fråga om en asylsökande kan det vara en säkerhetsrisk om dennes fotografi eller namn publiceras i medier, eftersom det då är lätt att spåra vistelseorten för personen i fråga. Att ge ut en asylsökandes personuppgifter måste därför alltid övervägas noggrant.

Man måste vara särskilt försiktig när det gäller minderåriga, såsom det också konstateras i Journalistreglerna (punkt 30). För att kunna intervjua eller fotografera minderåriga måste man ha tillstånd av vårdnadshavaren eller någon annan laglig representant.

Migrationsverket kan inte lämna ut kundernas kontaktuppgifter

Migrationsverket kan tyvärr inte hjälpa medierna när det gäller att hitta invandrare för frivilliga intervjuer. Kundernas kontaktuppgifter är sekretessbelagda och verket kan därför inte lämna ut deras kontaktuppgifter till medierna.

För våra kunder är sökandet av uppehållstillstånd eller medborgarskap ofta en mycket betydande sak, och kunderna kan anta att behandlingen av ärendet främjas om de går med på en begäran om intervju som kommer via myndigheterna. Av denna anledning frågar Migrationsverket inte av enskilda kunder om de är villiga att bli intervjuade, utan vi sköter bara deras tillståndsärenden.

Man kan leta efter personer som vill bli frivilligt intervjuade via olika invandrarorganisationer samt via städernas och kommunernas invandrartjänster. Man kan också leta efter personer som vill bli intervjuade till exempel på arbetsplatser eller vid internationella läroanstalter.