Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete

Ansök om ett första uppehållstillstånd för säsongsarbete utomlands innan du anländer till Finland.

Om du har ett säsongsarbetsintyg eller ett visum för säsongsarbete och vill fortsätta säsongsarbeta i Finland omedelbart efter utgången av intyget eller visumet, kan du lämna in din ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete i Finland. I så fall ansök om ett första uppehållstillstånd för säsongsarbete innan giltighetstiden för ditt intyg eller visum för säsongsarbete går ut.

Du kan ansöka om fortsatt tillstånd för säsongsarbete endast om du har ett giltigt uppehållstillstånd för säsongsarbete och du har för avsikt att fortsätta säsongsarbeta omedelbart efter att ditt föregående uppehållstillstånd för säsongsarbete har gått ut.

Du kan beviljas tillstånd för säsongsarbete för högst 9 månader under en period av 12 månader.

När du lämnar in till Migrationsverket en ansökan som du på tillbörligt sätt har fyllt i och lämnar in de övriga utredningarna som krävs enligt säsongsanställningslagen, får du beslutet om uppehållstillstånd för säsongsarbete inom 90 dagar.

Som säsongsarbetare kan du endast arbeta för den arbetsgivare som namnges i tillståndet för säsongsarbete. Om du vill foga en ny säsongsarbetsgivare till ditt giltiga tillstånd för säsongsarbete, kan du ansöka om fogande av en ny arbetsgivare.

Säsongsarbetarens familjemedlemmar kan inte få uppehållstillstånd på grund av familjeband i Finland.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  första tillstånd, 3–6 mån: 12 månader, första tillstånd, 6–9 mån: 3 månader / fortsatt tillstånd: 13 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  första tillstånd, 3–6 mån: 1–3 månader, första tillstånd, 6–9 mån: 3 månader / fortsatt tillstånd: 1–3 månader

 • Avgift för webbansökan

  första tillstånd, 3–6 mån: 380 €, första tillstånd 6–9 mån: 540 € / fortsatt tillstånd: 160 €

 • Avgift för pappersansökan

  första tillstånd 3–6 mån: 480 €, första tillstånd, 6–9 mån: 740 € / fortsatt tillstånd: 430 €

Gör så här:

Kontrollera att du uppfyller villkoren för ett uppehållstillstånd för säsongsarbete.

Villkoren för ett uppehållstillstånd för säsongsarbete:

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan. Skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

Bilagor:

Fyll i ansökan:

1

Fyll i ansökan OLE_TY6 och bifoga bilagorna.

 • Du kan fylla i ansökan i e-tjänsten Enter Finland. En webbansökan är förmånligare än en pappersansökan.
 • Om det inte går att använda Enter Finland, fyll i en pappersansökan. Länken till pappersblanketten hittar du längst ner på denna sida.

Du kan endast ansöka om ett första uppehållstillstånd för säsongsarbete utomlands. Om du har ett säsongsarbetsintyg eller ett visum för säsongsarbete och vill fortsätta säsongsarbeta efter utgången av intyget eller visumet, kan du lämna in din ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete i Finland.

2

Betala ansökan i e-tjänsten Enter Finland, vid en finsk beskickning eller vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

3

Om du är utomlands, kontakta en finsk beskickning. Om du är i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

4

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Observera att om ditt säsongsarbete pågår i sex till nio månader, behandlas din ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete i två skeden. Först utreder arbets- och näringsbyrån bland annat om din försörjning är tryggad och om det är möjligt att inom en rimlig tid få sådan arbetskraft från Finland eller EU/EES-området som lämpar sig för det aktuella arbetet. Migrationsverket behandlar din ansökan först efter det.

Rätt att arbeta

Du får inte börja arbeta förrän du har beviljats uppehållstillstånd för säsongsarbete.

Ett uppehållstillstånd för säsongsarbete är alltid bundet till en viss arbetsgivare, vilket innebär att du endast får arbeta hos den arbetsgivare som namnges i ditt uppehållstillstånd. Om du vill foga en ny säsongsarbetsgivare till ditt giltiga uppehållstillstånd för säsongsarbete, ansök om fogande av en ny arbetsgivare. Läs mer på sidan Ny arbetsgivare.

Om du ansöker om ett första uppehållstillstånd för säsongsarbete medan du har ett giltigt intyg eller visum för säsongsarbete, eller om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas. Läs mer på sidan Att arbeta medan ansökan om fortsatt tillstånd behandlas

Ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete, OLE_TY6

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Fortsatt tillstånd för säsongsarbete, OLE_TY6

Fyll i ansökan i e-tjänsten