Hyppää sisältöön

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän ohjaukseen ja valvontaan uusi ohjelma

Julkaisuajankohta 20.5.2024 10.41
Tiedote

Maahanmuuttovirasto ohjaa ja valvoo Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toimintaa. Jotta ohjaus ja valvonta on järjestelmällistä ja läpinäkyvää, Maahanmuuttovirasto on tehnyt toiminnalle valvontaohjelman. Kyseessä on ensimmäinen Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän valvontaohjelma.

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä on kansallinen asiantuntijaviranomainen ihmiskauppaan ja ihmiskaupan vastaiseen työhön liittyvissä asioissa. Auttamisjärjestelmän tehtävä on auttaa ihmiskaupan uhriksi joutuneita ja antaa neuvontaa ihmiskauppaan liittyvissä asioissa. Auttamisjärjestelmä toimii osana Maahanmuuttovirastoa.

– Ohjelmassa on kuvattu ohjauksen ja valvonnan periaatteet, tavoitteet ja käytännön toimintamallit. Tarkoituksena on myös ohjelman avulla arvioida ja kehittää ohjausta ja valvontaa edelleen, kertoo tulosalueen johtaja Olli Snellman.

Auttamisjärjestelmän pitää myös valvoa omaa toimintaansa

Osana valvontaa Maahanmuuttovirasto edellyttää myös, että Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä valvoo omaa toimintaansa. Maahanmuuttovirasto tukee auttamisjärjestelmää tässä työssä ja on antanut auttamisjärjestelmälle ohjeen omavalvonnan toteuttamiseksi ja omavalvontasuunnitelman laatimiseksi.

Omavalvontasuunnitelma kertoo, miten Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä huolehtii siitä, että toiminta on asianmukaista. Suunnitelma kertoo myös, miten auttamisjärjestelmä tunnistaa, ehkäisee ja korjaa toiminnassaan mahdollisesti esiintyviä epäkohtia ja toiminnan onnistumisen kannalta riskejä aiheuttavia tilanteita.

Lisätietoa medialle

Lehdistötiedote