Hyppää sisältöön

Maahanmuuttovirasto aloittaa automaattisen jälkivalvonnan opiskelijoiden oleskelulupiin

Julkaisuajankohta 28.9.2023 9.12

Opiskelijoiden oleskelulupien automaattinen jälkivalvonta käynnistyy 28.09.2023. Jälkivalvonnalla selvitetään, täyttääkö opiskelija edelleen myönnetyn luvan edellytykset.

Maahanmuuttovirasto tekee jälkivalvontaa opiskelijoiden oleskelulupiin, joiden voimassaolo on alkanut 1.6.2022 tai sen jälkeen ja jotka on myönnetty tutkinnon suorittamista varten.  Maahanmuuttovirasto valvoo muun muassa opintojen aloittamista, opintojen etenemistä, opinto-oikeuden voimassaoloa sekä muita opiskelijan oleskeluluvan edellytyksiä.

– Jälkivalvonta on meidän lakisääteinen velvollisuutemme, mutta myös sisäisen turvallisuuden näkökulmasta sekä suomalaisen yhteiskunnan että asiakkaiden etu. Sen avulla voimme havaita esimerkiksi työvoiman hyväksikäyttöä tai ihmiskauppaa, kertoo lupa- ja kansalaisuusyksikön johtaja Pauliina Helminen.

Automaattinen jälkivalvonta mahdollistaa tehokkaan valvontaprosessin

Vuonna 2022 voimaan tullut lakimuutos mahdollistaa opiskelijalle oleskeluluvan koko opintojen ajaksi. Ennen lakimuutosta oleskeluluvan myöntämisen edellytykset tarkistettiin jatkolupahakemuksen yhteydessä. Nykyään opiskelijalle myönnetään pääsääntöisesti oleskelulupa koko opintojen ajalle, eli useaksi vuodeksi kerralla, eikä jatkolupaa tarvitse välttämättä hakea ollenkaan.

Automaattinen jälkivalvonta perustuu automaattisiin rekisteritarkastusajoihin. Maahanmuuttovirasto voi tehdä rekisteritarkastuksia erilaisiin kansallisiin rekistereihin, kuten Kela-, Opetushallituksen Koski-, ja väestötietojärjestelmän rekistereihin. Rekisteritarkastuksien tulosten avulla Maahanmuuttovirasto arvioi, ovatko oleskeluluvan edellytykset edelleen voimassa.

Osa jälkivalvonnan prosessista on automatisoitu, mutta harkinnan oleskeluluvan peruuttamisesta tekee jatkossakin Maahanmuuttoviraston virkailija.

– Automaatio mahdollistaa sen, että valvontaa voidaan tehdä säännönmukaisemmin ja kattavammin ja virkahenkilöt voivat keskittyä heidän asiantuntemustaan vaativiin tehtäviin, kertoo digijohtaja Anna Cheung.

Oleskeluluvan peruuttamistapauksissa käytetään tapauskohtaista harkintaa

Jos automaattisen jälkivalvonnan rekisteritarkastusten tuloksien perusteella myönnetyn oleskeluluvan edellytyksiä täytyy tutkia tarkemmin, asia ohjautuu Maahanmuuttoviraston virkailijalle käsittelyyn.

Asiakkaan tilanne arvioidaan tapauskohtaisesti. Jos on syytä harkita oleskeluluvan peruuttamista, asiakasta kuullaan ennen päätöksentekoa.

Jos asiakkaan oleskelulupa peruutetaan, on hänellä päätöksen vastaanottamisen jälkeen 30 päivää aikaa valittaa päätöksestä. Yleensä asiakkaan työnteko-oikeus jatkuu ja hän voi oleskella Suomessa, kunnes valitukseen on tehty päätös.

Maahanmuuttovirasto on tehnyt jälkivalvontaa vuodesta 2017 lähtien. Virasto valitsee vuosittain kohteet, joihin jälkivalvontaa kohdistetaan.

Lisätietoja medialle

  • Automaatio: Digijohtaja Anna Cheung, etunimi.sukunimi@migri.fi, puh. 0295 433 037
  • Oleskelulupien peruuttaminen: Lupa- ja kansalaisuusyksikön johtaja Pauliina Helminen, etunimi.sukunimi@migri.fi, puh. 0295 433 037