Hyppää sisältöön

Teimme laillisuusvalvonnan osalle vuonna 2022 tehdyistä kielteisistä jatkolupapäätöksistä

Julkaisuajankohta 18.4.2023 11.16
Tiedote

Tarkastimme noin 13 % eli 176 kappaletta kaikista vuonna 2022 tehdyistä kielteisistä jatkolupapäätöksistä. Näistä suurin osa oli käsitelty lainmukaisesti. Kuitenkin 9 % päätöksistä sisälsi menettelyvirheitä ja laatuongelmia. Suhtaudumme näihin erittäin vakavasti.

Käsittelemme uudestaan päätökset, jotka sisälsivät menettelyvirheitä

Olemme ottaneet yhteyttä niihin asiakkaisiin, joiden päätökset käsittelemme uudestaan. Näitä asiakkaita on yhteensä kolme kappaletta.

Emme korjaa sellaisia päätöksiä, joissa asiakas on jo saanut oleskeluluvan toisella perusteella.

Menettelyvirheitä asian huolellisessa selvittämisessä ja asiakkaan kuulemisessa

Suurin osa menettelyvirheistä liittyi asian huolelliseen selvittämiseen ja asiakkaiden ja heidän perheenjäsentensä kuulemiseen. Menettelyvirheiden lisäksi päätöksissä oli myös erilaisia laatuongelmia. Puutteita oli esimerkiksi lapsen edun ja perheen yhtenäisyyden arvioinnissa. 

Teimme yhteensä 1 310 kielteistä jatkolupapäätöstä vuonna 2022. Näitä kaikkia ei käyty laillisuusvalvonnassa läpi, koska kyseessä oli yksittäinen tarkastus tavallista suurempaan otantaan päätöksiä. Opiskelijoita ja tutkijoita koskeva laki muuttui 15.4.2022 ja otos halutiin kohdistaa tämän jälkeen tehtyihin päätöksiin.

Teemme säännöllisesti jatkuvaa ja suunnitelmallista laillisuusvalvontaa. Tarvittaessa teemme myös ylimääräisiä tarkistuksia yksittäisiin tapauksiin. Seuraamme myös säännöllisesti laintulkinta- ja menettelyvirheiden takia hallinto-oikeudesta palautuneiden päätösten määrää ja arvioimme niiden vaikutusta Maahanmuuttoviraston soveltamiskäytäntöön ja menettelyyn. 

Jos epäilet, että päätöksesi on virheellinen

Tee ensisijaisesti valitus hallinto-oikeuteen päätökseesi liitetyn valitusosoituksen mukaisesti. Jos päätöksessä tai muissa siihen liittyvissä asiakirjoissa on asia- tai kirjoitusvirhe, voimme ottaa asian korjattavaksi. Lue lisätietoa sivulta Asia- tai kirjoitusvirheen korjaaminen.

Kehitämme oleskelulupien käsittelyä ja päätösten laatua

Aloitamme seuraavat kehittämistoimenpiteet päätösten korjaamisen ja ohjeiden parantamisen lisäksi:

  1. Päivitämme asiakirjapohjat, kuten täydennyspyynnöt ja päätökset, ja henkilöstölle suunnatut ohjeet selkeämmiksi.
  2. Uudistamme lapsen edun arviointia koskevan ohjeen ja järjestämme henkilöstölle lisää koulutusta lapsen edun arvioinnista.
  3. Teemme virastossa laajamittaisen ohjepäivityksen ja ohjeiden ulkopuolisen tarkastuksen. Näiden ohella kehitämme päätösten tulkintoihin liittyviä linjauksia. Tätä työtä on tehty jo useiden kuukausien ajan.
  4. Kohdennamme vuoden aikana viisi tarkastusta eri oleskelulupapäätösryhmiin. Tavoitteemme on valvoa päätösten lainmukaisuutta ja asiakaslähtöisyyttä, kartoittaa yhdenmukaista soveltamiskäytäntöä, yhdenmukaistaa käytäntöjä ja sujuvoittaa hakemuksen käsittelyä ja päätöksentekoa.