Hyppää sisältöön

Tietoa medialle kysymyksiin Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan

15.6.2022 11.04
Tietoa medialle kysymyksiin Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan

Olemme koonneet vastauksia median usein kysymiin kysymyksiin Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja Ukrainasta paenneiden vastaanotosta. Päivitämme sivua tarvittaessa.

Asiakasohjeet liittyen Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan löydät verkkosivuiltamme.

Vastauksia median usein kysymiin kysymyksiin Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan (päivitetty 15.6.2022)

 

Miten paljon Ukrainasta paenneet ovat jättäneet kansainvälisen suojelun hakemuksia?
Julkaisemme tilapäisen suojelun hakemus- ja päätöstilastot joka arkipäivä verkkosivuillamme. Twiittaamme myös Ukrainasta paenneiden tilapäisen suojelun hakemusmäärän ja jaamme linkin päivitettyihin tilastoihin Twitterissä @Maahanmuuttovir.

Kuinka paljon Suomessa on Ukrainasta paenneita?
Maahanmuuttovirasto tilastoi kansainvälistä suojelua hakeneiden määrän. Suurin osa hakee tilapäistä suojelua, jota Suomi muiden EU-maiden tavoin myöntää Ukrainasta paenneille.

Kaikki ukrainalaiset eivät kuitenkaan ole hakeneet kansainvälistä suojelua, koska ukrainalaiset voivat saapua Suomeen myös viisumivapaasti kolmeksi kuukaudeksi. Ukrainalaisten todellinen määrä Suomessa on siis tätä suurempi.

Osalla ukrainalaisista voi myös olla Suomessa oleskelulupa muulla perusteella, esimerkiksi työn tai perheen takia.

Onko Suomeen avattu uusia vastaanottokeskuksia? Avataanko tietylle paikkakunnalle vastaanottokeskus?
Tiedotamme uusista vastaanottokeskuksista mediatiedotteilla. Voit tilata Maahanmuuttoviraston mediatiedotteet STT infon kautta.

Julkaisemme mediatiedotteet myös Twitterissä. Seuraa tiliämme @Maahanmuuttovir.

Missä vastaanottokeskuksissa on ukrainalaisia?
Ukrainasta paenneita on majoitettu vastaanottokeskuksiin eri puolille maata. Ihmiset ohjataan päivittäin eri paikkakuntien vastaanottokeskuksiin sen perusteella missä on tilaa.

Miten moni ukrainalainen on yksityismajoituksessa?
Valtaosa, arviolta 65 prosenttia, kansainvälistä suojelua hakeneista ukrainalaista on majoittunut yksityismajoitukseen esimerkiksi sukulaisten, tuttavien tai vapaaehtoisten luo.

Kaikki Ukrainasta saapuneet eivät välttämättä ole vastaanottojärjestelmän piirissä. Tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa hakeneilla on kuitenkin aina oikeus asua vastaanottokeskuksessa. Heillä on myös mahdollisuus järjestää majoituksensa itse, jolloin sitä kutsutaan yksityismajoitukseksi. 

Tilapäistä suojelua saaneen oma vastaanottokeskus on yleensä lähin vastaanottokeskus tai yksityismajoittujien palvelupiste. Asiakas saa oman vastaanottokeskuksensa yhteystiedot, kun hän hakee tilapäistä suojelua. On tärkeää, että tilapäistä suojelua hakenut ilmoittautuu omaan vastaanottokeskukseensa, vaikka majoittuisikin yksityismajoituksessa.

Kuka koordinoi yksityisten ihmisten järjestämää majoitusta?
Jos henkilö on hakenut tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa, hänellä on oikeus järjestää majoituksensa itse, jolloin sitä kutsutaan yksityismajoitukseksi. Tällöin hän on kirjoilla vastaanottokeskuksessa, josta hän saa vastaanottoon kuuluvia palveluja, vaikka asuukin muualla kuin vastaanottokeskuksessa.

Suomeen on saapunut ukrainalaisia myös viisumivapaasti niin, että he ovat järjestäneet asumisensa vastaten siitä itse. Maahanmuuttovirasto ei koordinoi yksityismajoitusta.

Miten tilapäistä suojelua haetaan?
Tilapäistä suojelua haetaan poliisilta tai rajaviranomaiselta. Tilapäisen suojelun hakuohjeet ovat verkkosivuillamme.

Mitä palveluita tilapäiseen suojelua saava saa?
Tilapäistä suojelua hakeva ja saava henkilö saa vastaanottolain mukaiset palvelut. Tilapäistä suojelua hakeva saa palvelut omasta vastaanottokeskuksestaan. Verkkosivuillamme on tietoa tilapäistä suojelua saavan palveluista.

Mistä ukrainalaiset voivat hakea vastaanottorahaa?
Vastaanottopalveluihin kuuluu vastaanottoraha. Vastaanottorahan on tarkoitus kattaa asiakkaan perustarpeet, sen määrään vaikuttaa asiakkaan tulot ja varat.

Vastaanottorahaa voidaan maksaa Maahanmuuttoviraston prepaid-kortille, suomalaiselle pankkitilille tai käteisellä. Asiakas hakee vastaanottorahaa ja prepaid-korttia omasta vastaanottokeskuksestaan.

Saavatko ukrainalaiset aloittaa työt heti saavuttuaan Suomeen?
Ukrainasta paenneella henkilöllä on oikeus tehdä töitä heti sen jälkeen, kun hän on rekisteröinyt tilapäisen suojelun hakemuksen poliisilla tai rajaviranomaisella.

Korvataanko kunnille Ukrainasta paenneiden vastaanoton kuluja?
Ukrainasta paenneet voivat majoittua kunnissa ilman, että kuntaan perustetaan omaa vastaanottokeskusta. Maahanmuuttovirasto maksaa kunnille korvausta majoituksen järjestämisestä.

Kunta voi tehdä vastaanottokeskuksen kanssa sopimuksen siitä, että kunta tarjoaa tilapäistä suojelua saaville vastaanottolain mukaista majoitusta ja ohjausta. Maahanmuuttovirasto maksaa sopimuksen tehneelle kunnalle korvausta vastaanottokeskuksen kautta.

Voivatko yksityishenkilöt, jotka majoittavat ukrainalaisia, saada korvauksia Maahanmuuttovirastosta?
Korvaus maksetaan vain kunnille, ja se koskee vain tilapäistä suojelua hakeneille tai sitä saaville henkilöille järjestettävää majoitusta ja ohjausta. Yksityishenkilöille tai muille toimijoille ei korvata majoituksen tai muiden palveluiden järjestämisestä aiheutuvia kuluja.

Venäjään liittyvät kysymykset

 

Kuinka monta venäläistä on jättänyt Suomessa kansainvälisen suojelun hakemuksen sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan?
Venäläisten jättämien turvapaikkahakemusten määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Turvapaikkahakemusten määrässä oli lievää nousua keväällä, mutta kokonaismäärä on viime vuosien vaihteluvälissä.

Tilastopalveluumme on koottu tarkemmin oleskelulupiin, kansainväliseen suojeluun ja kansalaisuuteen liittyviä hakemus- ja päätöstilastoja.

Millä perusteella venäläiset hakevat turvapaikkaa Suomesta?
Hiljattain turvapaikkahakemuksen tehneille ei ole vielä tehty turvapaikkapuhutteluja. Turvapaikan hakemisen perusteita ei ole siten mahdollista eritellä. Turvapaikanhakijan suojelun tarve arvioidaan yksilöllisesti.  

Yleisesti ottaen viime vuosina merkittävimpiä hakijaprofiileja Venäjän kansalaisten osalta ovat olleet pohjoiskaukasialaiset hakijat, poliittiset aktivistit ja Jehovan todistajat.

Tilapäistä suojelua hakeneet Venäjän kansalaiset ovat tyypillisimmin Ukrainasta paenneiden perheenjäseniä.

Venäläiset ovat yleensä Suomessa myös yksi suurimmista oleskelulupien hakijaryhmistä. Venäläisille myönnetään vuosittain oleskelulupia perheen, työn ja opiskelun perusteella. Venäläisten oleskelulupahakemusten määrät ovat lisääntyneet 2022. Hakijat ovat pääasiassa työntekijöitä tai erityisasiantuntijoita perheineen sekä opiskelijoita. Viime vuonna venäläiset jättivät 4 345 ensimmäistä oleskelulupaa koskevaa hakemusta.

Mikä on ”linja” venäläisten turvapaikanhakijoiden hakemusten käsittelyyn?
Turvapaikkahakemukset käsitellään yksilöllisesti. Venäjällä ei ole käynnissä aseellista konfliktia, joka vaikuttaisi kansainvälisen suojelun perusteisiin yleisesti. 

Venäjän, kuten muidenkin turvapaikanhakijoiden, lähtömaiden tilannetta seurataan ajantasaisesti ja mahdolliset muutokset esimerkiksi turvallisuus- tai ihmisoikeustilanteessa ja niiden vaikutukset eri ihmisryhmiin otetaan huomioon päätöksenteossa. Lisäksi turvapaikkapäätöksentekoa ohjaa oikeuskäytäntö, eli hallinto-oikeuksien ja erityisesti korkeimman hallinto-oikeuden päätökset.

Median palvelu

Voit olla haastattelupyynnöistä yhteydessä joko suoraan tiedotteessa olevaan lisätietojen antajaan tai Maahanmuuttoviraston viestintään sähköpostitse: media@migri.fi tai puhelimitse 0295 433 037. Numero on tarkoitettu vain median palveluun.

Vastaamme mediapuhelimeen pääasiassa arkisin kello 8-16.15. Iltaisin ja viikonloppuisin palvelumme on rajoitetumpaa. Silloin pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostitse ja palaamme mahdollisuuksien mukaan asiaan mahdollisimman pian.

Monet asiantuntijoistamme ovat kiinni perustyössään, minkä takia emme pysty vastaamaan kaikkina päivinä haastattelupyyntöihin niin nopeasti kuin normaalisti. Kiitämme ymmärryksestä.

Asiakkaiden haastattelu ja valokuvaus

Maahanmuuttovirasto ei järjestä Ukrainasta paenneiden haastatteluja tai valokuvaamista. Lue lisää asiakkaiden haastattelusta ja kuvauksesta

Tilastopyynnöt

Julkaisemme tilapäisen suojelun hakemus- ja päätöstilastot joka arkipäivä verkkosivuillamme. Twiittaamme myös Ukrainasta paenneiden tilapäisen suojelun hakemusmäärän ja jaamme linkin päivitettyihin tilastoihin Twitterissä @Maahanmuuttovir.

Kuntakohtaista tilastotietoa on saatavilla rajoitetusti. Suosittelemme seuraamaan oman kunnan viestintää.

Muut tilastomme löydät tilastopalvelustamme. Tutustu myös muihin maahanmuuton tilastoihin.

Uutishuoneen uutinen