Hyppää sisältöön

Uusi soveltamisohje Afganistanista – turvallisuustilanteen laajempi arviointi jatkuu

Julkaisuajankohta 11.11.2021 15.57

Maahanmuuttovirasto on antanut uuden soveltamisohjeen afganistanilaisten turvapaikka- ja oleskelulupahakemusten ratkaisemiseen. Afganistanin kansalaisille ei toistaiseksi tehdä kielteisiä päätöksiä, jotka johtaisivat maasta poistamiseen.

Maahanmuuttovirasto keskeytti 9.7.2021 kielteisten päätösten tekemisen Afganistanin kansalaisille, joiden päätökseen sisältyisi maasta poistaminen. Päätöksenteko keskeytettiin, koska Afganistanin turvallisuustilanteessa tapahtui huomattavia muutoksia.

Maahanmuuttovirasto jatkaa myönteisten päätösten tekemistä kansainvälisen suojelun ja oleskeluluvan hakijoille.

Afganistanista on yhä vaikea saada kattavaa tietoa

Maahanmuuttovirasto seuraa, miten Euroopan turvapaikkavirasto EASO, YK:n pakolaisjärjestö UNHCR ja muut EU-maat ovat reagoineet Afganistanin tilanteeseen. EASO on julkaissut 11.11.2021 päivityksen Country Guidance: Afganistan –soveltamisohjeestaan. Maahanmuuttovirasto on ollut muden EU-maiden tavoin mukana kommentoimassa ohjetta.

Suomi ottaa EASO:n ja UNHCR:n kannanotot huomioon omassa soveltamisohjeessaan.

– Epävarma tilanne Afganistanissa jatkuu. Emme ole EU-maiden yhteistyössä vielä saaneet tarpeeksi luotettavaa maatietoa, jotta turvallisuustilannetta koskeva laaja arvio voitaisiin tehdä, kertoo oikeuspäällikkö Jaakko Purontie.

Maahanmuuttovirasto seuraa aktiivisesti Afganistanin tilannetta ja antaa uuden laajemman soveltamisohjeen heti, kun se on mahdollista.

Useat hakijaryhmät ovat haavoittuvassa asemassa

Jokaisen turvapaikanhakijan tilanne arvioidaan yksilöllisesti.

Toissijainen suojelu voi tulla kyseeseen, jos turvapaikanhakija ei voi saada pakolaisasemaa. Toissijainen suojelu on kansainvälisen suojelun muoto, jota voidaan myöntää hakijan kotimaan turvallisuustilanteen perusteella.

Vaikka kattavaa arviota kaikkien hakijaryhmien suojelun tarpeesta ei vielä voida tehdä, esimerkiksi turvaverkottomien lasten ja naisten, seksuaalivähemmistöjen, toimittajien ja ihmisoikeusjärjestöjen työntekijöiden katsotaan lähtökohtaisesti olevan kansainvälisen suojelun tarpeessa. Talibanin vastustajien, kansainvälisten joukkojen tai Afganistanin entisen hallituksen kanssa työskennelleiden ja islamista luopuneiden katsotaan myös lähtökohtaisesti tarvitsevan kansainvälistä suojelua.

– Ohjeessa on listattu niitä hakijaryhmiä, joiden jo tämänhetkisen tiedon perusteella voidaan sanoa olevan suojelun tarpeessa. Kyseessä ei ole tyhjentävä lista, turvapaikanhakijan kokonaistilanne otetaan aina huomioon, kertoo Purontie.

Afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden määrä on alhainen

Jos kansainvälisen suojelun tarvetta ei yksittäisen hakemuksen kohdalla pystytä arvioimaan, turvapaikanhakijan täytyy odottaa päätöstä, kunnes turvallisuustilanteen muutosten vaikutukset päätöksentekoon voidaan kattavasti arvioida.

– Ymmärrämme, että epävarma tilanne ja odottaminen ei ole helppoa asiakkaillemme. Arvioimme Afganistanin tilannetta koko ajan aktiivisesti, kertoo Purontie.

Turvapaikkaa on tänä vuonna tammi-lokakuussa hakenut 356 Afganistanin kansalaista. Hakemuksista 196 on ensimmäisiä hakemuksia ja 160 uusintahakemuksia. Afganistanin tilanne ei toistaiseksi näy hakijamäärissä. Turvapaikkapäätöstä odottaa tällä hetkellä noin 530 Afganistanin kansalaista.

Tiedote 8.11.2021: Uusien turvapaikanhakijoiden määrä pysynyt alhaisena
EASO 11.11.2021: Afghanistan - EU issues joint guidance on asylum applications

Lisätietoja medialle

  • Oikeuspäällikkö Jaakko Purontie, p. 0295 433 037, sähköposti: [email protected]
  • Perjantaina 12.11. Maahanmuuttoviraston viestintä, p. 0295 433 037, sähköposti: [email protected]