Hoppa till innehåll

Ny tillämpningsanvisning för Afghanistan – omfattande bedömning om säkerhetsläget fortsätter

Utgivningsdatum 11.11.2021 15.57

Migrationsverket har utfärdat en ny tillämpningsanvisning för avgörandet av afghanernas asylansökningar och ansökningar om uppehållstillstånd. På ansökningar av afghaner utfärdas för tillfället inga avslagsbeslut som skulle innebära avlägsnande ur landet.

Sedan den 9 juli 2021 har Migrationsverket avbrutit utfärdandet av sådana negativa beslut som skulle innebära återsändning av personen till Afghanistan. Beslutsfattandet avbröts på grund av avsevärda förändringar i säkerhetsläget i Afghanistan.

Migrationsverket fortsätter att fatta positiva beslut på ansökningar om internationellt skydd och uppehållstillstånd.

Fortfarande svårt att få omfattande information om Afghanistan

Migrationsverket följer med hur Europeiska stödkontoret för asylfrågor EASO, FN:s flyktingorgan UNHCR och andra EU-medlemsstater reagerar på situationen i Afghanistan. Den 11 november 2021 publicerade EASO en uppdaterad version av tillämpningsanvisningen Country Guidance: Afghanistan. Liksom andra EU-medlemsstater har även Migrationsverket kommenterat anvisningen.

Ställningstagandena av EASO och UNHCR beaktas i Finlands egen tillämpningsanvisning.

”Situation i Afghanistan är fortfarande osäker. I vårt samarbete med andra EU-medlemsstater har vi inte ännu fått tillräckligt tillförlitlig landinformation för att kunna göra en omfattande bedömning av säkerhetsläget”, säger rättschef Jaakko Purontie.

Migrationsverket följer aktivt med situationen i Afghanistan och utfärdar en ny, mer omfattande tillämpningsanvisning så fort det är möjligt.

Flera grupper av sökande i sårbar ställning

Varje asylsökandes situation bedöms individuellt.

Om asylsökanden inte kan beviljas flyktingstatus, kan alternativt skydd komma i fråga. Alternativt skydd är en form av internationellt skydd som kan beviljas på grund av säkerhetsläget i sökandens hemland.

Fast man inte ännu kan göra en omfattande bedömning om behovet av skydd av alla sökandegrupper, anses barn och kvinnor utan socialt skyddsnät, sexuella minoriteter, journalister och anställda hos människorättsorganisationer i princip vara i behov av internationellt skydd. Talibanernas motståndare, personer som arbetat för internationella styrkor eller Afghanistans förra regering samt personer som avfallit från islam anses också behöva internationellt skydd.

”I tillämpningsanvisningen finns en lista av de grupper av sökande som redan på grund av den aktuella informationen kan anses behöva skydd. Listan är dock inte uttömmande, utan vi beaktar alltid asylsökandens situation i sin helhet”, säger Purontie.

Antalet afghanska asylsökande lågt

Om sökandens behov av internationellt skydd inte kan bedömas, måste sökanden vänta på sitt beslut tills det ät möjligt att fullständigt bedöma hurdana verkningar förändringarna i säkerhetsläget har på beslutsfattandet.

”Vi förstår att det inte är lätt för våra kunder att tåla den osäkra situationen och vänta. Vi utvärderar ständigt situationen i Afghanistan”, säger Purontie.

I januari-oktober det här året har 356 medborgare i Afghanistan ansökt om asyl i Finland. Av alla ansökningar är 196 första ansökningar och 160 förnyade ansökningar. Än så länge syns situationen i Afghanistan inte i antalet ansökningar. För närvarande väntar cirka 530 afghaner på ett asylbeslut.

Pressmeddelande 8.11.2021: Antalet nya asylsökande har varit fortsatt lågt
EASO 11.11.2021: Afghanistan - EU issues joint guidance on asylum applications

Ytterligare information till medier

  • Jaakko Purontie, rättschef, tfn 0295 433 037, e-post: [email protected]
  • Fredag den 12 november Migrationsverkets kommunikationsenhet, tfn 0295 433 037, e-post: [email protected]