Hoppa till innehåll

Anvisningar till arbetsgivare som anställer någon som har flytt från Ukraina

Personer som har flytt från Ukraina får arbeta i Finland om något av följande gäller:

 • Arbetstagaren har ansökt om eller beviljats tillfälligt skydd.
 • Arbetstagaren har ett giltigt intyg för säsongsarbete.
 • Arbetstagaren har ett giltigt uppehållstillstånd för säsongsarbete.
 • Arbetstagaren har ett sådant giltigt uppehållstillstånd där rätten att arbeta ingår.

Om din arbetstagare inte har ansökt om något av dessa tillstånd, är det möjligt att han eller hon har en mycket begränsad rätt att arbeta. Här kan du läsa mer om att arbeta utan uppehållstillstånd.

När du anställer en säsongsarbetare som har flytt från Ukraina

Säsongsarbete får utföras med följande tillstånd:

 • Uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd. Rätten att arbeta och studera börjar genast efter att arbetstagaren har registrerat sin ansökan om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheten.  
 • Intyg för säsongsarbete. Med ett säsongsarbetsintyg får man säsongsarbeta i högst 90 dagar.
  • Rätten att arbeta med stöd av säsongsarbetsintyget gäller så länge arbetstagaren har visumfria vistelsedagar kvar, eller 
  • tills säsongsarbetsintyget upphör att gälla.
   • Detta innebär att rätten att arbeta kan upphöra tidigare, om arbetstagaren har kommit till Finland innan säsongsarbetsintyget trädde i kraft.
 • Uppehållstillstånd för säsongsarbete. Med detta uppehållstillstånd får man säsongsarbeta i 3–9 månader. Ansökan om uppehållstillstånd ska lämnas in till Migrationsverket. Om säsongsarbetet pågår i 6 till 9 månader, fattar arbets- och näringsbyrån först ett delbeslut.

När du anställer någon som har flytt från Ukraina och arbetet är något annat än säsongsarbete

Tillfälligt skydd

Personer som har flytt från Ukraina kan få uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd. Rätten att arbeta och studera börjar genast efter att arbetstagaren har registrerat sin ansökan om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheten. Läs mer om tillfälligt skydd

Här ser du den förväntade behandlingstiden för ansökningar om tillfälligt skydd.

Uppehållstillstånd på grund av arbete

Om din arbetstagare önskar ansöka om uppehållstillstånd med arbete som grund, ska han eller hon välja rätt ansökan utifrån vilket slags arbete det är fråga om. Rätten att arbeta börjar först när arbetstagaren har fått ett positivt beslut på sin ansökan, förutom i sådana fall där arbetstagaren redan har skaffat sig rätten att arbeta med stöd av något annat tillstånd. Läs mer om att söka uppehållstillstånd på grund av arbete.

Uppehållstillstånd på grund av familjeband

En arbetstagare som beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeband får arbeta och studera obegränsat i Finland. Rätten att arbeta börjar först när arbetstagaren har fått ett positivt beslut på sin ansökan, förutom i sådana fall där arbetstagaren redan har skaffat sig rätten att arbeta med stöd av något annat tillstånd. Läs mer på sidan Rätt att arbeta.

Uppehållstillstånd på grund av studier

En arbetstagare som beviljas uppehållstillstånd för studier får arbeta utan begränsningar om arbetet ingår i hans eller hennes examen. Därutöver har arbetstagaren rätt att utföra annat förvärvsarbete 30 timmar per vecka. Läs mer om uppehållstillstånd för studier.

Övriga uppehållstillstånd

Läs mer på sidan Rätt att arbeta.

Arbetsgivarens Enter Finland

Om din arbetstagare har ansökt om uppehållstillstånd på grund av arbete eller om tillstånd för säsongsarbete, kan du snabba upp behandlingen av ansökan genom att använda e-tjänsten Enter Finland för arbetsgivare. E-tjänsten Enter Finland är säker och pålitlig att använda.

Arbetsgivarens skyldigheter

Som arbetsgivare ska du

I ett anställningsförhållande med en utländsk arbetstagare ska arbetsgivaren följa lagar och i regel också kollektivavtalet som fastställer bland annat minimilönen. Läs mer i arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst. Ge gärna din arbetstagare arbetarskyddsförvaltningens guide som innehåller information om bland annat arbetstider, löner och semestrar: Utländsk arbetstagare i Finland. Guiden har publicerats på 15 språk, inklusive ukrainska.

Läs mer om arbetsgivarens skyldigheter vid anställning av utländsk arbetskraft.

Lönebetalning till arbetstagare som saknar bankkonto

Om din arbetstagare inte har något bankkonto, kan lönen betalas in på ett förbetalt betalkort. Arbetstagaren får betalkortet av den förläggning där han eller hon är registrerad. Mottagningspenningen kan betalas in på det förbetalda betalkortet. Så kan även lönen, om vissa villkor uppfylls. De exakta villkoren får man av förläggningen, men i korthet krävs följande:

Arbetstagarens förläggning ger närmare råd till arbetstagare och arbetsgivare om betalningar till det förbetalda betalkortet.

Skattekort och personbeteckning

Om din arbetstagare fortfarande väntar på ett beslut om tillfälligt skydd, är det bäst att arbetstagaren vid frågor om skattekort och personbeteckning kontaktar Skatteförvaltningen: 

Personer från Ukraina som ges tillfälligt skydd (vero.fi)

Kontrollering av arbetstagarens uppehållsrätt

Du kan kontrollera arbetstagarens uppehållsrätt genom att be honom eller henne visa 

 • sitt giltiga uppehållstillståndskort
 • ett intyg över inlämnad ansökan
  • Om din arbetstagare har ansökt om tillfälligt skydd, har han eller hon fått detta intyg av polisen eller gränsmyndigheten. Om arbetstagaren inte har fått intyget, kan vi skicka intyget till arbetstagaren per e-post. I så fall be din arbetstagare begära intyg hos oss per e post (migri@migri.fi).
  • Om din arbetstagare har lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd i Enter Finland, kan han eller hon skriva ut intyget via e-tjänsten.

Det är möjligt att din arbetstagare vistas i Finland lagligt även om han eller hon inte har de bevis eller intyg som nämns ovan. Han eller hon kan till exempel vara asylsökande eller en säsongsarbetare som får vistas i Finland i högst tre månader med visum eller visumfritt.

Kontrollering av arbetstagarens rätt att arbeta

Din arbetstagare kan vistas lagligen i Finland utan att ha rätt att arbeta. Du kan kontrollera att din arbetstagare har rätt att arbeta 

 • i arbetstagarens uppehållstillståndskort där det framgår vilken slags rätt att arbeta kortinnehavaren har 
 • i arbetstagarens beslut om uppehållstillstånd där det framgår vilken typ av arbete arbetstagaren får utföra och hur många timmar i veckan han eller hon kan arbeta
 • i det intyg över inlämnad ansökan som polisen eller gränsmyndigheten gav din arbetstagare när arbetstagaren ansökte om tillfälligt skydd
  • Om din arbetstagare har ansökt om tillfälligt skydd men inte fått intyget av polisen eller gränsmyndigheten, kan vi skicka intyget till honom eller henne per e-post. I så fall be din arbetstagare begära intyg hos oss per e-post (migri@migri.fi).

En asylsökandes rätt att arbeta grundar sig på utlänningslagen. Enligt lagen behöver arbetstagaren inte ha ett intyg över sin rätt att arbeta. Arbetsgivare kan, om de så önskar, begära av Migrationsverket ett intyg över asylsökandens rätt att arbeta. Intyget beskriver asylsökandens rätt att arbeta vid den tidpunkt då intyget beviljades. Läs mer om intyget över asylsökandens rätt att arbeta.

Om du har anställt en arbetstagare som har ansökt om fortsatt tillstånd, läs mer om rätten att arbeta medan ansökan om fortsatt tillstånd behandlas.

Lämna in en arbetstagaranmälan

När du anställer en utländsk arbetstagare som inte är EU-medborgare eller en därmed jämförbar person eller som inte är en familjemedlem till någon av dessa, måste du som är arbetsgivare lämna in en arbetstagaranmälan

Du behöver inte lämna in någon arbetstagaranmälan, om du redan har meddelat eller kommer att meddela de centrala villkoren i arbetet i samband med din arbetstagares ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete. Arbetstagaranmälan är inte en ansökan om uppehållstillstånd och ger inte utlänningar uppehållsrätt eller rätt att arbeta i Finland. Arbetstagaranmälan är en skyldighet enligt utlänningslagen. Om du inte lämnar in en arbetstagaranmälan på webben så måste uppgifterna meddelas på något annat sätt. 

Läs mer på arbets- och näringsbyråns webbplats.