Hoppa till innehåll

Anvisningar till arbetsgivare som anställer någon som har flytt från Ukraina

Personer som har flytt från Ukraina får arbeta i Finland om något av följande gäller:

 • Arbetstagaren har ansökt om eller beviljats tillfälligt skydd.
 • Arbetstagaren har ett giltigt intyg för säsongsarbete.
 • Arbetstagaren har ett giltigt uppehållstillstånd för säsongsarbete.
 • Arbetstagaren har ett sådant giltigt uppehållstillstånd där rätten att arbeta ingår.

I vissa fall behöver arbetstagaren inget uppehållstillstånd. Då har arbetstagaren en begränsad rätt att arbeta inom vissa branscher i högst 90 dagar.

Läs mer om att arbeta utan uppehållstillstånd.

När du anställer en säsongsarbetare som har flytt från Ukraina

Säsongsarbete får utföras med följande tillstånd:

 • Uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd. Rätten att arbeta och studera börjar genast efter att arbetstagaren har registrerat sin ansökan om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheten.  
 • Intyg för säsongsarbete. Med ett säsongsarbetsintyg får man säsongsarbeta i högst 90 dagar.
  • Rätten att arbeta med stöd av säsongsarbetsintyget gäller så länge arbetstagaren har visumfria vistelsedagar kvar, eller 
  • tills säsongsarbetsintyget upphör att gälla.
   • Detta innebär att rätten att arbeta kan upphöra tidigare, om arbetstagaren har kommit till Finland innan säsongsarbetsintyget trädde i kraft.
 • Uppehållstillstånd för säsongsarbete. Med detta uppehållstillstånd får man säsongsarbeta i 3–9 månader. Ansökan om uppehållstillstånd ska lämnas in till Migrationsverket. Om säsongsarbetet pågår i 6 till 9 månader, fattar arbets- och näringsbyrån först ett delbeslut.

När du anställer någon som har flytt från Ukraina och arbetet är något annat än säsongsarbete

Tillfälligt skydd

Personer som har flytt från Ukraina kan få uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd. Rätten att arbeta och studera börjar genast efter att arbetstagaren har registrerat sin ansökan om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheten. Läs mer om tillfälligt skydd

Här ser du den förväntade behandlingstiden för ansökningar om tillfälligt skydd.

Uppehållstillstånd på grund av arbete

Om din arbetstagare önskar ansöka om uppehållstillstånd med arbete som grund, ska han eller hon välja rätt ansökan utifrån vilket slags arbete det är fråga om. Rätten att arbeta börjar först när arbetstagaren har fått ett positivt beslut på sin ansökan, förutom i sådana fall där arbetstagaren redan har skaffat sig rätten att arbeta med stöd av något annat tillstånd. Läs mer om att söka uppehållstillstånd på grund av arbete.

Uppehållstillstånd på grund av familjeband

En arbetstagare som beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeband får arbeta och studera obegränsat i Finland. Rätten att arbeta börjar först när arbetstagaren har fått ett positivt beslut på sin ansökan, förutom i sådana fall där arbetstagaren redan har skaffat sig rätten att arbeta med stöd av något annat tillstånd. Läs mer på sidan Rätt att arbeta.

Uppehållstillstånd på grund av studier

En arbetstagare som har ett uppehållstillstånd på grund av studier får arbeta i genomsnitt 30 timmar per vecka inom vilken bransch som helst. Läs mer om uppehållstillstånd för studier.

Övriga uppehållstillstånd

Läs mer på sidan Arbete i Finland

Arbetsgivarens Enter Finland

Om din arbetstagare ansöker om uppehållstillstånd på grund av arbete, måste du fylla i anställningsvillkoren för hans eller hennes ansökan. 

Se anvisningarna om användningen av Enter Finland för arbetsgivare. Läs mer om Ifyllande av anställningsvillkoren.

Arbetsgivarens skyldigheter

Som arbetsgivare ska du

 • uppfylla dina förpliktelser som arbetsgivare
 • säkerställa att din utländska arbetstagare har sådant kunnande och sådan yrkeskunnighet som krävs i uppgiften i fråga
 • försäkra dig om att din utländska arbetstagare har rätt att vistas och arbeta i Finland
 • se till att anställningsvillkoren stämmer överens med lagarna och kollektivavtalen i Finland
 • på ditt verksamhetsställe förvara uppgifter om de utländska arbetstagare som du har anställt samt om deras arbetsuppgifter så att arbetarskyddsmyndigheten vid behov kan granska uppgifterna. Mer information om förvaring av uppgifter hittar du i arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst.
 • uppge den utländska arbetstagarens namn och det kollektivavtal som ska tillämpas för förtroendemannen, förtroendeombudet och arbetarskyddsfullmäktigen på arbetsplatsen.  

Ge gärna din arbetstagare arbetarskyddsförvaltningens guide som innehåller information om bland annat arbetstider, löner och semestrar: Utländsk arbetstagare i Finland. Guiden har publicerats på 15 språk, inklusive ukrainska.

Läs mer om arbetsgivarens skyldigheter vid anställning av utländsk arbetskraft.

Lönebetalning till arbetstagare som saknar bankkonto

Om din arbetstagare inte har något bankkonto, kan lönen betalas in på ett förbetalt betalkort. Arbetstagaren får betalkortet av den förläggning där han eller hon är registrerad. Mottagningspenningen kan betalas in på det förbetalda betalkortet. Så kan även lönen, om vissa villkor uppfylls. De exakta villkoren får man av förläggningen, men i korthet krävs följande:

Arbetstagarens förläggning ger närmare råd till arbetstagare och arbetsgivare om betalningar till det förbetalda betalkortet.

Skattekort och personbeteckning

Om din arbetstagare fortfarande väntar på ett beslut om tillfälligt skydd, är det bäst att arbetstagaren vid frågor om skattekort och personbeteckning kontaktar Skatteförvaltningen: 

Personer från Ukraina som ges tillfälligt skydd (vero.fi)

Kontrollering av arbetstagarens rätt att arbeta 

Kontrollera att din arbetstagare har rätt att arbeta i Finland.

Om arbetstagaren har ansökt om tillfälligt skydd

Kontrollera arbetstagarens rätt att arbeta i uppehållstillståndskortet eller i det intyg över inlämnad ansökan som polisen eller gränsmyndigheten gav din arbetstagare när arbetstagaren ansökte om tillfälligt skydd. 

Om arbetstagaren har ett säsongsarbetsintyg

Kontrollera rätten att arbeta i arbetstagarens säsongsarbetsintyg där det framgår under vilken tidsperiod rätten att säsongsarbeta gäller.

Läs mer om rätten att arbeta med stöd av säsongsarbetsintyg.

Om arbetstagaren har något annat uppehållstillstånd

Kontrollera rätten att arbeta i uppehållstillståndskortet eller i beslutet om uppehållstillstånd där det framgår vilken typ av rätt att arbeta arbetstagaren har. 

Rätten att arbeta kan vara obegränsad eller begränsad att gälla vissa branscher. På sidan Rätt att arbeta hittar du omfattande information om rätten att arbeta med olika uppehållstillstånd.

Om arbetstagaren har sökt asyl men inte har ansökt om tillfälligt skydd

En asylsökandes rätt att arbeta grundar sig på utlänningslagen. Enligt lagen behöver arbetstagaren inte ha ett intyg över sin rätt att arbeta. Du kan fråga om din arbetstagares rätt att arbeta genom att skicka e-post till Migrationsverket. Läs anvisningarna på sidan Information om rätten att arbeta.

Om du har anställt en arbetstagare som har ansökt om fortsatt tillstånd

Läs mer om rätten att arbeta medan ansökan om fortsatt tillstånd behandlas.

Du kan fråga om din arbetstagares rätt att arbeta genom att skicka e-post till Migrationsverket

Du kan avgiftsfritt fråga om din arbetstagares rätt att arbeta genom att skicka e-post till Migrationsverket. 

Läs anvisningarna på sidan Information om rätten att arbeta.

Lämna in en arbetstagaranmälan

När du anställer en utländsk arbetstagare som inte är EU-medborgare eller en därmed jämförbar person eller som inte är en familjemedlem till någon av dessa, måste du som är arbetsgivare lämna in en arbetstagaranmälan

Du behöver inte lämna in någon arbetstagaranmälan, om du redan har meddelat eller kommer att meddela de centrala villkoren i arbetet i samband med din arbetstagares ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete.

Läs mer på arbets- och näringsbyråns webbplats.