Hyppää sisältöön

Migrissä töissä: Monipuolisia työtehtäviä teknologia- ja digitaalialan parissa

24.5.2024 13.11
Liisa Harilainen, johtava asiantuntija ja ratkaisuarkkitehti. Roosa Mantila, toiminnallinen arkkitehti.

Migrissä työskentelee useita teknologia- ja digitaalialan ammattilaisia. Tässä jutussa esittäytyvät johtava asiantuntija ja ratkaisuarkkitehti Liisa Harilainen sekä toiminnallinen arkkitehti Roosa Mantila.

Liisa Harilainen, johtava asiantuntija ja ratkaisuarkkitehti

Työskentelen Migrissä johtavana asiantuntijana ja ratkaisuarkkitehtina järjestelmäkehityksessä.
Koulutukseltani olen ekonomi, ja olen työskennellyt aiemmin järjestelmäkehityksen konsulttina. Migriin päädyin aikanaan, koska halusin vaikuttaa kehitystyöhön organisaation sisällä. Hallinnonalalla riittääkin paljon kehitettävää järjestelmäkokonaisuuden, palvelujen ja prosessien osalta.

Työssäni suunnittelen järjestelmäkokonaisuutta koskevia toiminnallisia vaatimuksia ja linjauksia sekä projektikohtaisia ratkaisuja – kuinka nykyisiä toimintoja voidaan hyödyntää tai kehittää, mitä uutta tarvitaan ja miten järjestelmistä pidetään kestävällä tavalla huolta. Osallistun muun muassa analyysien ja selvitysten tekemiseen sekä ylätason hankekokonaisuuden ja pitkän aikavälin tavoitteiden suunnitteluun. Työhön kuuluu paljon yhteistyötä Migrin, järjestelmätoimittajien ja sidosryhmien asiantuntijoiden kanssa sekä muun tiimin tukemista järjestelmäkehityksen käytäntöjen ja menetelmien hyödyntämisessä.

Työhöni Migrissä on sisältynyt paljon nopeita käänteitä ja monipuolisia tehtäviä. Olen työskennellyt ajoittain työnjohdollisissa tehtävissä ja toisinaan taas asiantuntijana. Molemmissa rooleissa olen päässyt vaikuttamaan paljon työn sisältöön ja yhteisiin käytäntöihin. Rento ote päivittäisessä työssä ja mukavat työkaverit ovat tärkeitä tasapainottamaan muuten nopeatempoisia päiviä.

Suuri osa ajastani kuluu nykyään toimistolla työpajoissa, vaikka myös hybridi- ja etätyömahdollisuudet ovat laajat. Lisäksi joustava 7 t 15 min päivittäinen työaika ja mahdollisuudet sopia lomista tai osa-aikaisista töistä helpottavat työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Virka-ajan joustavuudesta huolimatta työt yleensä hiljentyvät neljään mennessä. Sitten onkin mukavaa siirtyä työn vastapainoksi muihin puuhiin.

Roosa Mantila, toiminnallinen arkkitehti

Aloitin Maahanmuuttovirastossa toiminnallisena arkkitehtina huhtikuussa 2022, eli vastikään pääsin juhlistamaan 2-vuotista taipalettani migriläisenä! Kuluneeseen kahteen vuoteen onkin mahtunut kaikenlaista uuden oppimista ja jännittävää.

Opiskelin valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistossa, jossa pääaineeni oli poliittinen historia. Opintoihini kuului myös maailmanpolitiikan tutkimusta pitkänä sivuaineena sekä espanjan kielen ja musikologian opintoja. Siirryin Migriin Työterveyslaitoksesta. Siellä toimin tiedonhallinnan moninaisissa tehtävissä neljän vuoden ajan, joista viimeisimpänä tiedonhallinnan asiantuntijan roolissa. Taustani vuoksi siirtyminen tänne oli luontevaa.

Toiminnallisen arkkitehdin tehtävät liittyvät pitkälti ulkomaalasiasioiden asiankäsittelyjärjestelmän (UMA) sekä Enter Finlandin kehittämiseen. Kehityksen tulosalueella on useampi toiminnallinen arkkitehti, joiden vastuualueita ja tehtäviä pyritään painottamaan kunkin osaamisalueiden sekä kiinnostuksen kohteiden mukaan. Omalla tontillani onkin tällä hetkellä kahden UMA-järjestelmäkehityshankkeen toiminnallisen arkkitehdin vastuut. 

Tämän lisäksi tiedonhallintataustani vuoksi toimin erinäisissä työryhmissä asiantuntijatehtävissä: sisäministeriön hallinnonalan sähköisen asioinnin ja tiedonvaihdon ohjausryhmässä sekä työ- ja elinkeinoministeriön digitalisaation edistämisen työryhmässä. Vastuualueeseeni kuuluu myös tiedonhallintamalliin kehittämiseen ja ylläpitämiseen liittyviä tehtäviä. Olen päässyt nyt myös mukaan suunnittelemaan Migrille kokonaisarkkitehtuuripohjaa tulevaisuudelle.

Ydinosaamisekseni luettelisinkin tiedonhallinnan kokonaisuuden ymmärtämisen ja sen sovittamisen julkishallinnon organisaatiossa tehtävään asiankäsittelyjärjestelmän kehitystyöhön. Kokonaisarkkitehtuuriosaaminen tarjoaa työkaluja esimerkiksi tietoarkkitehtuurin ymmärtämiselle, jota tarvitaan etenkin tiedonhallintamallin rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Tietysti myös järjestelmäkehitykseen liittyvien periaatteiden ja käsitteistön ymmärtämisestä on hyötyä, sillä teemme tiivistä yhteistyötä järjestelmätoimittajan kanssa.

Työpäiväni ovat hyvin monipuolisia, eikä yksikään päivä ole samanlainen. Tehtävää kyllä riittää ja toisinaan kiireiseenkin arkeen tuovat iloa ihanat kollegat, joilta saa tukea ja apua aina tarvittaessa. Migrissä työskentelyssä parasta on se, minkälainen näköalapaikka virasto on tällaiselle valtiotieteilijälle sekä mitä kaikkea talossa pääsee tekemään.
 

Uutishuoneen uutinen