Hyppää sisältöön

Maahanmuuttovirasto pilotoi automaattista päätöksentekoa opiskelijoiden oleskeluluvissa

Julkaisuajankohta 19.10.2023 11.34

Maahanmuuttovirasto on ottanut 19.10.2023 käyttöön automaattisen päätöksenteon opiskelijoiden oleskeluluvissa. Maahanmuuttovirasto ratkaisee automaattisesti hakemuksia, joissa täyttyy kaikki luvan saamisen ehdot. Kielteisiä tai yksilöllistä harkintaa vaativia päätöksiä ei tehdä automaattisesti.

Automaattinen päätöksenteko on osa toimia, joilla tehostetaan ja yhtenäistetään oleskelulupien käsittelyä. Maahanmuuttoviraston tavoite on, että työntekijöiden ja opiskelijoiden lupien keskimääräinen käsittelyaika on enintään kuukausi.

– Automaattinen käsittely yhtenäistää lupien käsittelyä, mikä edistää turvallista ja sujuvaa maahanmuuttoa. Automaatio myös vapauttaa asiantuntijoiden aikaa töihin, joissa tarvitaan yksilöllistä harkintaa tai lisäselvityksiä, kertoo apulaispäällikkö Elina Immonen.

Maahanmuuttovirasto pilotoi ensin automaattista päätöksentekoa yliopistojen tutkinto-opiskelijoiden ja kaikkien vaihto-opiskelijoiden oleskelulupahakemuksissa. Pilotoinnin tuloksien perusteella automaatiota laajennetaan myös muihin asiakasryhmiin.

Automaatiojärjestelmä tarkastaa samat asiat kuin virkahenkilö

Automaattinen päätös on Maahanmuuttoviraston automaatiojärjestelmän tekemä myönteinen oleskelulupapäätös.

Automaatiota hyödyntävässä päätöksenteossa järjestelmä tarkastaa samat luvan saamisen edellytykset samoin kriteerein kuin jos päätöksen käsittelisi virkahenkilö. Lisäksi asiakkaan on pitänyt käydä todistamassa henkilöllisyytensä Suomen edustustossa tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä. Sen jälkeen Maahanmuuttovirasto voi ratkaista yliopisto- tai vaihto-opiskelijan oleskelulupahakemuksen automaattisesti, jos hakemus on tehty verkkopalvelu Enter Finlandissa, hakemus on maksettu, hakemuksessa on tarvittavat tiedot ja kaikki luvan saamisen laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Jos edellytykset eivät täyty, tai hakemuksessa on selvitettäviä asioita, siirtyy se aina virkahenkilön ratkaistavaksi.

Aikaisemmin Maahanmuuttovirastossa on käytetty avustavaa automaatiota, joka on esimerkiksi tehnyt rekisteritarkastuksia käsittelijän puolesta. Maahanmuuttovirasto aloitti 28.9. automaattisen jälkivalvonnan opiskelijoiden oleskeluluvissa. Toukokuussa voimaan tullut yleislainsäädäntö mahdollistaa automaattiseen päätöksentekoon siirtymisen silloin, kun lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti eikä asiassa ole muita asianosaisia, kuten perheenjäseniä.

Rajattu pilotti mahdollistaa hallitun käyttöönoton ja varmistaa, että automaattinen päätöksenteko toimii halutulla tavalla.

– Automaatiota on tosiaan hyödynnetty meillä pitkään erilaisissa käsittelyä tehostavissa prosessin vaiheissa. Nyt automaation käyttöä laajennetaan sekä automaattisiin päätöksiin että jälkivalvontaan. Näin lupa voidaan laissa määritettyjen edellytysten täyttyessä sekä myöntää tehokkaasti että valvoa luvan voimassa olon aikana, että luvan edellytykset edelleen täyttyvät, kertoo digijohtaja Anna Cheung.

Hakemuksen käsittely ei vieläkään ole täysin automaattista. Nyt käyttöönotetussa automaattisessa käsittelyssä esimerkiksi turvallisuuden näkökulmasta tärkeät hakijan tunnistaminen ja viranomaisrekisteritarkastusten tuloksiin liittyvä tapauskohtainen harkinta kuuluvat virkahenkilön vastuulle.

Lisätietoa medialle