Hoppa till innehåll

Migrationsverket testar automatiserat beslutsfattande i uppehållstillstånd för studier

Utgivningsdatum 19.10.2023 11.34

Migrationsverket har den 19 oktober 2023 börjat använda automatiserat beslutsfattande vid behandlingen av uppehållstillstånd för studier. Migrationsverket avgör sådana ansökningar automatiserat som uppfyller alla villkor för beviljande av tillstånd. Negativa beslut och beslut som kräver individuell prövning fattas inte automatiserat.

Automatiserat beslutsfattande är en av de åtgärder som vidtagits för att effektivisera och förenhetliga behandlingen av uppehållstillstånd. Migrationsverket har som mål att uppnå en behandlingstid på högst en månad i genomsnitt för uppehållstillstånd för arbetstagare och studerande.

– Automatiserad behandling gör behandlingen av tillstånd enhetligare, vilket främjar en trygg och smidig invandring. Automatiseringen ger också våra sakkunniga mer tid att behandla sådana ärenden som kräver individuell prövning eller ytterligare utredningar, säger Migrationsverkets biträdande chef Elina Immonen.

Migrationsverket testar automatiserat beslutsfattande först med ansökningar om uppehållstillstånd som lämnats in av examensstuderande vid universitet och alla utbytesstuderande. Resultaten utnyttjas när automatiseringen utvidgas till att omfatta andra kundgrupper.

Automationssystemet kontrollerar samma saker som en tjänsteperson

Med automatiserade beslut avses positiva beslut om uppehållstillstånd som fattas av Migrationsverkets automationssystem.

Vid automatiserat beslutsfattande kontrollerar systemet att villkoren för beviljande av tillstånd uppfylls och kriterierna är desamma som i de ärenden som behandlas av en tjänsteperson. Dessutom krävs det att kunden har styrkt sin identitet på en finsk beskickning eller på ett av Migrationsverkets serviceställen. Därefter kan Migrationsverket avgöra ansökan automatiserat, om ansökan har lämnats in i e-tjänsten Enter Finland av en universitetsstuderande eller utbytesstuderande, behandlingsavgiften har betalats, ansökan har alla nödvändiga uppgifter och alla villkor för beviljande av uppehållstillstånd i lagen uppfylls. Om dessa förutsättningar inte uppfylls eller om det finns någonting i ansökan som måste utredas, överförs ansökan alltid till en tjänsteperson som ska avgöra ansökan.

Tidigare har Migrationsverket utnyttjat automatiserat beslutsstöd för att till exempel kontrollera uppgifter i myndighetsregister för handläggaren. Den automatiserade efterhandskontrollen av uppehållstillstånd för studier infördes vid Migrationsverket den 28 september. Den allmänna lagstiftning som trädde i kraft i maj gör det möjligt att använda automatiserat beslutsfattande när tillstånd beviljas i enlighet med ansökan och när det inte finns andra parter i ärendet, till exempel familjemedlemmar.

Den begränsade testanvändningen möjliggör ett kontrollerat införande av automatiserat beslutsfattande och säkerställer att det fungerar på önskat sätt.

– Vi har använt automatisering länge i olika stadier i processen för att effektivisera behandlingen. Nu utvidgas användningen av automatisering till att gälla både automatiserade beslut och efterhandskontroll. Följaktligen kan tillstånd beviljas på ett effektivt sätt när villkoren i lagen uppfylls, och det är också möjligt att kontrollera att villkoren för tillståndet fortfarande uppfylls under tillståndets giltighetstid, säger Migrationsverkets digitalchef Anna Cheung.

Behandlingen av en ansökan är ännu inte helt automatiskt. Trots införandet av automatiserad behandling fastställer en tjänsteperson den sökandes identitet och ansvarar till exempel för den individuella bedömningen av resultaten av registerkontrollerna, som är viktiga faser med tanke på säkerhet.

Ytterligare information till medier