Hyppää sisältöön

Maahanmuuttovirastolle myönnetty EU-tukea henkilöstökuluihin

1.8.2023 13.31
Logo: Euroopan unionin rahoittama. Kaksi henkilö istuu vierekkäin ja katsoo kannettavan tietokoneen näyttöä.

Operatiivinen tuki kohdistuu kolmeen hankkeeseen, joilla edistetään turvapaikkatutkintaa, oleskelulupaprosessia sekä vapaaehtoista paluuta ja uudelleenkotoutumista.

Euroopan unionin Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotoutumisrahasto (AMIF) on myöntänyt Maahanmuuttovirastolle operatiivista tukea henkilöstökuluihin. Tuen avulla Maahanmuuttovirasto vahvistaa ja kehittää yhteistä lähestymistapaa turvapaikkamenettelyyn ja maahanmuuttoon sekä tukee kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja osallisuutta. 

Joustava turvapaikkamenettely

Joustavalla turvapaikkamenettelyllä Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikkö huolehtii turvapaikkahakemusten käsittelyn laadusta ja tehokkuudesta. Operatiivisen tuen avulla yksikkö varmistaa, että turvapaikkatutkinnassa työskentelee riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, mikä sujuvoittaa päätöksentekoa, edesauttaa asiakkaiden turvapaikkamenettelyä ja pienentää vastaanoton kustannuksia.

Ajankohta: 1.1.2023-31.12.2025
Myönnetty EU-avustus: 2 200 120,80 euroa

Tehokkaat oleskelulupaprosessit

Tehokkailla oleskelulupaprosesseilla Maahanmuuttoviraston lupa- ja kansalaisuusyksikkö edistää elinvoimaista kansallista maahanmuuttopolitiikkaa. Operatiivisen tuen avulla yksikkö huolehtii lupaprosessien sujuvuudesta työ- ja koulutusperusteisten sekä perheenjäsenten oleskelulupahakemusten käsittelyssä varmistamalla, että lupaprosessien parissa työskentelee henkilöstöä, jolla on monipuolista kokemusta erilaisista asiakkaista.

Ajankohta: 1.3.2023-28.2.2026
Myönnetty EU-avustus: 1 706 205,60 euroa

Vapaaehtoinen paluu ja uudelleenkotoutuminen

Vapaaehtoisen paluun ja uudelleenkotoutumisen operatiivisella tuella Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikkö järjestää paluuneuvontaa ilman oleskelulupaa Suomeen jääneille turvapaikanhakijoille, tukee ja ohjaa vastaanottokeskuksia paluuneuvonnan ja - järjestelyjen toteuttamisessa sekä kouluttaa vastaanottokeskusten henkilöstöä. Lisäksi Maahanmuuttovirasto osallistuu vapaaehtoisen paluun EU-toimintaan ja kansainvälisiin hankkeisiin. 

Ajankohta: 1.1.2023-31.12.2024
Myönnetty EU-avustus: 333 920,80 euroa

Uutishuoneen uutinen