Hoppa till innehåll

Migrationsverket har beviljats EU-stöd för personalkostnader

1.8.2023 13.31
Logo: Finansieras av Europeiska unionen. Två personer sitter bredvid varandra och tittar på en datorskärm.

Det operativa stödet riktas till tre projekt som främjar asylutredningen, uppehållstillståndsprocessen samt frivillig återresa och återintegration.

Europeiska unionens asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF) har beviljat Migrationsverket operativt stöd för personalkostnader. Med hjälp av stödet stärker och utvecklar Migrationsverket ett gemensamt tillvägagångssätt för asylförfarandet och migrationen samt stöder tredjelandsmedborgares integration och delaktighet.

Smidigt asylförfarande

Genom ett smidigt asylförfarande sörjer Migrationsverkets asylenhet för att asylansökningarna behandlas bra och effektivt. Med hjälp av det operativa stödet säkerställer enheten att ett tillräckligt antal yrkeskunniga anställda arbetar inom asylutredningen. Detta gör beslutsfattandet smidigare, främjar asylförfarandet för klienterna och minskar mottagningskostnaderna.

Tidpunkt: 1.1.2023–31.12.2025
Beviljat EU-bidrag: 2 200 120,80 euro

Effektiva uppehållstillståndsprocesser

Genom effektiva uppehållstillståndsprocesser främjar Migrationsverkets tillstånds- och medborgarskapsenhet en livskraftig nationell invandringspolitik. Med hjälp av det operativa stödet sörjer enheten för att tillståndsprocesserna löper smidigt när arbets- och utbildningsbaserade ansökningar samt ansökningar om uppehållstillstånd för familjemedlemmar behandlas genom att säkerställa att anställda med mångsidig erfarenhet av olika typer av klienter arbetar i tillståndsprocesserna.

Tidpunkt: 1.3.2023–28.2.2026
Beviljat EU-bidrag: 1 706 205,60 euro

Frivillig återresa och återintegration

Med det operativa stödet för frivillig återresa och återintegration ordnar Migrationsverkets mottagningsenhet rådgivning om återresa för asylsökande som lämnat kvar i Finland utan uppehållstillstånd. Mottagningsenheten stöder och vägleder också förläggningarna i anslutning till rådgivning om återresa och återresearrangemang samt utbildar personalen på förläggningarna. Migrationsverket deltar dessutom i EU-verksamhet och internationella projekt som gäller frivillig återresa. 

Tidpunkt: 1.1.2023–31.12.2024
Beviljat EU-bidrag: 333 920,80 euro

Uutishuoneen uutinen