Hyppää sisältöön

Migrissä töissä: Terveydenhoitajana Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä

14.12.2023 11.57
Tiia Puurtinen:

Olen Tiia Puurtinen ja työskentelen terveydenhoitajana Joutsenon vastaanottokeskuksessa Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä. Auttamisjärjestelmässä työskentelee minun lisäkseni sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaajia sekä ylitarkastajia. Työskentelemme koko Suomen alueella.

Tulin Joutsenoon perheiden terveydenhoitajaksi vuonna 2015 silloin, kun turvapaikanhakijoita tuli Suomeen paljon. Aiemmin työskentelin neuvolassa. Työ vastaanottokeskuksessa kiinnosti siksi, että olen aina ollut kiinnostunut kansainvälisyydestä ja vieraista kielistä.

Auttamisjärjestelmän asiakaskunta koostuu useista eri asiakasryhmistä aina Suomen kansalaisista turvapaikanhakijoihin. Järjestän ja koordinoin hoitoa asiakkaillemme, joiden oikeus julkisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin on rajattu. Vastaanottokeskusten ja Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakasryhmät ovat hyvin heterogeenisiä, ja monilla asiakkailla korostuu hoidon psyykkinen puoli ja tuen tarve.

Työni on monipuolista, haastavaa ja palkitsevaa. Pääsen käyttämään täällä ammattitaitojani kokonaisvaltaisesti, ja minun on myös mahdollista kehittää taitojani ja kouluttautua tarpeen mukaan. Haastavinta työssäni on nähdä, miten kylmä tämä maailma voi ihmisiä kohtaan olla, ja millaisia seurauksia sillä on. Onneksi saan myös nähdä työssäni toiveikkaita hetkiä. On hienoa auttaa ihmisiä kääntämään elämänsä parempaan suuntaan ja löytämään voimavaroja uutta alkua varten. Se on ehdottomasti palkitsevinta työssäni. En pysty kuvittelemaan, että missään muussa hoitajan työpaikassa pääsisin tekemään näin laajasti erilaisia tehtäviä.

Jaksan työssäni hyvän tiimin avulla. Meillä on sekä auttamisjärjestelmässä että vastaanottokeskuksessa sellainen porukka, jossa on kiva tehdä töitä, ja jossa voi jutella avoimesti ja saada tukea. Lisäksi saan suunnitella ja aikatauluttaa vapaasti työtäni, vaikka työhön sisältyykin paljon vastuuta.

Info: Terveydenhuollon palvelut vastaanottokeskuksissa

  • Vastaanottojärjestelmän piirissä olevien turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien henkilöiden terveydenhuoltopalveluista osa tuotetaan vastaanottokeskuksissa, osa hankitaan ostopalveluina vastaanottokeskusten ulkopuolisilta yksityisiltä palveluntuottajilta.
  • Erikoissairaanhoidosta, päivystysluonteisesta toiminnasta, kouluterveydenhuollosta, neuvolapalveluista sekä suun terveydenhuollosta vastaavat puolestaan hyvinvointialueet.
  • Työssä käyvä turvapaikanhakija tai tilapäistä suojelua saava henkilö voi saada perusterveydenhuollon palveluita myös työterveyshuollosta.
     
  • Vastaanottokeskusten ja säilöönottoyksiköiden hoitajat arvioivat hoidon tarvetta. Hoitoon ohjaamisen hoitajat tekevät lakeihin, Maahanmuuttoviraston ohjeistuksiin ja yksilölliseen arvioon perustuen.
Uutishuoneen uutinen