Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Boka en tid vid Migrationsverkets serviceställe på förhand

Du ska boka en tid i vår tidsbokningstjänst för att styrka din identitet eller lämna in din ansökan, om du befinner dig i Finland och ansöker om

  • uppehållstillstånd
  • resedokument
  • medborgarskap
  • EU-registrering.

Du kan fritt välja vilket serviceställe du vill besöka. Utomlands kan du besöka en finsk beskickning. Beskickningarnas kontaktuppgifter hittar du på Utrikesministeriets webbplats.

Om du ansöker om fortsatt tillstånd via e-tjänsten Enter Finland, räcker det med att du lämnar in din ansökan om fortsatt tillstånd innan ditt föregående tillstånd går ut. Då är din ansökan anhängig, och din rätt att arbeta kvarstår i enlighet med ditt gamla tillstånd. Om du lämnar in din ansökan om fortsatt tillstånd i tid via Enter Finland, behöver du inte besöka ett serviceställe för att styrka din identitet före utgången av ditt tillstånds giltighetstid.

Om du har sökt asyl, behöver du inte boka en tid. Du får en kallelse till asylsamtal.

Anvisningar om hur du bokar tid hittar du på sidan Tidsbokning.

Du vet väl att du inte ska köpa en tidsbokning som någon annan har gjort för att besöka vårt serviceställe. Vi raderar alla sådana bokningar som har gjorts i syfte att sälja dem vidare. Det är endast möjligt att boka tid i vårt tidsbokningssystem.

Spara reservationskoden och PIN-koden

Se till att du anger korrekta kontaktuppgifter. Din bokning bekräftas med ett e-postmeddelande eller ett textmeddelande, och du får påminnelser om den bokade tiden. Om du får ett felmeddelande, försök boka en tid för en senare tidpunkt.

Spara reservationskoden och PIN-koden som du får när du gör en bokning. Med dem kan du

  • kontrollera din bokning
  • ändra eller avboka tiden
  • ändra dina kontaktuppgifter.

Ändra eller avboka tiden i tidsbokningstjänsten

Om du inte kan använda tiden som du har bokat, kom ihåg att avboka eller ändra den i tidsbokningstjänsten. Om du inte har reservationskod och PIN-kod, avboka tiden genom att skicka e-post till esupport@migri.fi. Du kan inte ändra en tid per e-post.

Om du vill ändra eller avboka din tid, måste du avboka tiden senast fyra timmar innan din tid börjar. En avgift på 50 euro tas ut för en oanvänd tid som inte har avbokats.

Om du vill ändra orsaken till tidsbokningen behöver du inte göra någonting. Berätta den aktuella orsaken vid disken och se till att du har fyllt i rätt ansökan.

Du kan endast boka tider på webben

Ring vår kundtjänst eller besök ett av våra serviceställen och ta ett könummer om du behöver hjälp med att boka en tid.

Du kan inte boka eller ändra en tid per e-post.

Att boka en tid för flera ansökningar eller sökande

Om du lämnar in två olika ansökningar, måste du boka två tider. Om du ansöker samtidigt om uppehållstillstånd och främlingspass eller resedokument för flykting, räcker det att du bokar en tid.

Boka en tid för familj om du ansöker tillsammans med din make eller maka eller dina barn. Tiden kan bokas för högst sex personer. Om det finns fler sökande ska du boka två familjetider. Om du vill besöka oss tillsammans med dina studiekompisar eller kollegor, måste var och en boka en egen tid (en tid för varje ansökan). Välj en lämplig kategori i tidsbokningstjänsten enligt vad du själv ansöker om.

Anvisningar om hur du bokar flera tider hittar du i slutet av anvisningen ”Så bokar du en tid vid Migrationsverkets serviceställe”. Se även videon ”Så bokar du en tid vid Migrationsverkets serviceställe”. 

Tidsbokningstjänsten får nya tider regelbundet

Om det ännu inte finns lediga tider i tidsbokningstjänsten för den tidpunkten som du önskat ska du prova igen senare.

Könumren är avsedda för brådskande ärenden

Ditt ärende är brådskande om du inte kan boka en tid i tidsbokningstjänsten och

  • giltighetstiden för ditt uppehållstillstånd går ut inom tre månader, eller
  • giltighetstiden för ditt finska pass går ut inom tre månader.

Väntetiden kan vara lång, så det lönar sig att boka en tid på förhand.

Att tänka på innan du bokar en tid