Boka en tid vid Migrationsverkets serviceställe på förhand

Du ska boka en tid i vår tidsbokningstjänst för att styrka din identitet eller lämna in din ansökan, om du befinner dig i Finland och ansöker om

 • uppehållstillstånd
 • resedokument
 • medborgarskap
 • EU-registrering.

Du kan fritt välja vilket serviceställe du vill besöka. Utomlands kan du besöka en finsk beskickning. Beskickningarnas kontaktuppgifter hittar du på Utrikesministeriets webbplats.

Om du har sökt asyl, behöver du inte boka en tid. Du får en kallelse till asylsamtal.

Spara reservationskoden och PIN-koden

Se till att du anger korrekta kontaktuppgifter. Din bokning bekräftas med ett e-postmeddelande eller ett textmeddelande, och du får påminnelser om den bokade tiden. Om du får ett felmeddelande, försök boka en tid för en senare tidpunkt.

Spara reservationskoden och PIN-koden som du får när du gör en bokning. Med dem kan du

 • kontrollera din bokning
 • ändra eller avboka tiden
 • ändra dina kontaktuppgifter.

Ändra eller avboka tiden i tidsbokningstjänsten

Om du vill ändra din tid, ska du använda tidsbokningstjänsten för att avboka den gamla tiden och göra en ny bokning.

Om du vill ändra orsaken till tidsbokningen behöver du inte göra någonting. Berätta den aktuella orsaken vid disken och se till att du har fyllt i rätt ansökan.

Om du inte kan använda tiden som du har bokat, kom ihåg att avboka den i tidsbokningstjänsten. Om du inte har reservationskod och PIN-kod, avboka tiden genom att skicka e-post till migri@migri.fi.

Du kan endast boka tider på webben

Besök ett av våra serviceställen och ta ett könummer om du behöver hjälp med att boka en tid.

Du kan inte boka, ändra eller avboka en tid per telefon eller per e-post.

Att boka en tid för flera ansökningar eller sökande

Om du lämnar in två olika ansökningar, måste du boka två tider. Om du ansöker samtidigt om uppehållstillstånd och främlingspass eller resedokument för flykting, räcker det att du bokar en tid.

Boka en tid för familj om du ansöker tillsammans med din make eller maka eller dina barn. Tiden kan bokas för högst sex personer. Om det finns fler sökande ska du boka två familjetider. Om du vill besöka oss tillsammans med dina studiekompisar eller kollegor, måste var och en boka en egen tid (en tid för varje ansökan). Välj en lämplig kategori i tidsbokningstjänsten enligt vad du själv ansöker om.

Tidsbokningstjänsten får nya tider regelbundet

Om det ännu inte finns lediga tider i tidsbokningstjänsten för den tidpunkten som du önskat ska du prova igen senare.

Könumren är avsedda för brådskande ärenden

Ditt ärende är brådskande om du inte kan boka en lämplig tid i tidsbokningstjänsten och

 • giltighetstiden för ditt uppehållstillstånd går ut inom två månader, eller
 • giltighetstiden för ditt finska pass går ut inom två månader.

Om du kommer till servicestället och tar ett könummer för att uträtta ett ärende som inte är brådskande, hjälper vi dig vid behov att boka en tid i tidsbokningstjänsten.

Väntetiden kan vara lång, så det lönar sig att boka en tid på förhand.

Att tänka på innan du bokar en tid

Du kan endast boka tiden online

Boka en tid i tidsbokningstjänsten. Vår telefontjänst kan inte hjälpa dig att boka en tid. Du kan inte boka, ändra eller avboka en tid per telefon.

Om du inte kan använda tiden som du har bokat, kom ihåg att avboka den.

Tidsbokningstjänsten får nya tider regelbundet

Om tiden som du önskat inte finns i tidsbokningstjänsten, kolla senare om det finns lediga tider. I regel finns det tider för tre månader framåt i tjänsten.

Könumren är avsedda för brådskande ärenden

Ditt ärende är brådskande om

 • giltighetstiden för ditt uppehållstillstånd kommer att gå ut inom tre månader
 • giltighetstiden för ditt finska pass kommer att gå ut inom tre månader.

Om du kommer till servicestället och tar ett könummer för att uträtta ett ärende som inte är brådskande, till exempel ett medborgarskaps- eller uppehållstillståndsärende, bokar personalen vid behov en tid för dig i tidsbokningstjänsten.

Om du besöker servicestället utan att ha bokat en tid på förhand, förbered dig på att köerna kan vara långa och att du inte nödvändigtvis kan uträtta ditt ärende under samma dag.

Om du lämnar in tilläggsutredningar

Du kan lämna dina tilläggsutredningar i postlådan på servicestället under öppettiderna. Om du lämnar in dina tilläggsutredningar direkt till servicestället ska du inte boka en tid. Läs mer om andra sätt att lämna in dina tilläggsutredningar.

Meny