Hoppa till innehåll

Boka en tid vid Migrationsverkets serviceställe på förhand

Om du befinner dig i Finland och ansöker om

  • uppehållstillstånd
  • resedokument
  • medborgarskap
  • EU-registrering,

boka en tid vid Migrationsverkets serviceställe på förhand i vår tidsbokningstjänst för att styrka din identitet eller lämna in din ansökan.

I tidsbokningstjänsten kan man endast boka tider vid Migrationsverkets serviceställen i Finland. Du kan själv välja staden vars serviceställe du besöker. Du behöver inte besöka det serviceställe som ligger i din hemkommun. Om du vill lämna in din ansökan om uppehållstillstånd utomlands, se beskickningarnas kontaktuppgifter på Utrikesministeriets webbplats.

Om du är asylsökande, får du en kallelse till asylsamtal. Mer information för asylsökande.

Se till att du har alla nödvändiga handlingar med dig när du kommer till servicestället. Läs instruktionerna på sidan Att uträtta ärenden på ett serviceställe.

Du kan endast boka tider på webben

Boka en tid i tidsbokningstjänsten. Vår telefontjänst kan inte hjälpa dig att boka en tid. Du kan inte boka, ändra eller avboka en tid per telefon eller per e-post.

Om du inte kan använda tidsbokningstjänsten, besök vårt serviceställe och ta ett könummer så bokar vi en tid för dig.

Att boka en tid för flera ansökningar eller sökande

Om du lämnar in två olika ansökningar, måste du boka två tider. Om du ska ansöka om uppehållstillstånd och pass, räcker det att du bokar en tid.

Boka en tid för familj om du ansöker tillsammans med din make eller maka och/eller dina barn. Tiden kan bokas för högst sex personer. Om det finns fler sökande ska du boka flera tider. Välj en lämplig kategori i tidsbokningstjänsten enligt vad du själv ansöker om.

Om du vill besöka oss tillsammans med dina studiekompisar eller kollegor, måste var och en boka en egen tid.

Om du vill kontrollera din bokning

I samband med att du bokade tiden fick du en reservationskod och en PIN-kod. Använd dessa för att kontrollera din tid i tidsbokningstjänsten.

Du får en påminnelse om tiden som du bokat

Vi skickar ett par påminnelser per e-post och/eller textmeddelande om den bokade tiden. Om du inte har fått en bokningsbekräftelse har du antagligen angett fel telefonnummer eller e-postadress. Se till att du anger rätt e-postadress och telefonnummer när du bokar en tid. Annars får du inte våra meddelanden. Om du har angett fel e-postadress eller telefonnummer, kan du ändra bokningen genom att logga in med reservationskoden och PIN-koden som du fick i samband med att du bokade tiden.

Om du blir försenad

Om du inte är på plats när tiden som du bokat börjar, mister du tiden. Vi kan inte vänta på dig eftersom de andras tider då blir försenade. Reservera tillräckligt med tid för att hitta till oss!

Att ändra tiden eller orsaken till tidsbokningen

Om du vill ändra din tid ska du avboka den gamla tiden och göra en ny bokning. Avboka den gamla tiden genom att logga in med reservationskoden och PIN-koden.

Om du vill ändra orsaken till tidsbokningen behöver du inte göra någonting. Berätta den aktuella orsaken vid disken och se till att du har fyllt i rätt ansökan. Observera att om du ändrar orsaken till tidsbokningen kan vår tjänsteman inte bekanta sig med ditt ärende på förhand.

Avbokning

Om du inte kan använda tiden som du har bokat, kom ihåg att avboka den. Avboka den gamla tiden genom att logga in med reservationskoden och PIN-koden.

Om du vill avboka din tid men inte har fått en bokningsbekräftelse, boka en ny tid i tidsbokningstjänsten. Skicka sedan ett e-postmeddelande till migri@migri.fi för att meddela att du vill avboka den gamla tiden. Ange anledningen till att det inte gick att avboka tiden i tidsbokningstjänsten i ditt meddelande. Vi kan inte boka en ny tid för dig per e-post.

Tidsbokningstjänsten får nya tider regelbundet

Om tiden som du önskat inte finns i tidsbokningstjänsten, kolla senare om det finns lediga tider. I regel finns det tider för tre månader framåt i tjänsten.

Könumren är avsedda för brådskande ärenden

Ditt ärende är brådskande om du inte kan boka en lämplig tid i tidsbokningstjänsten och

  • giltighetstiden för ditt uppehållstillstånd går ut inom två månader, eller
  • giltighetstiden för ditt finska pass går ut inom två månader.

Om du kommer till servicestället och tar ett könummer för att uträtta ett ärende som inte är brådskande, till exempel ett medborgarskaps- eller uppehållstillståndsärende, bokar personalen vid behov en tid för dig i tidsbokningstjänsten.

Om du besöker servicestället utan att ha bokat en tid på förhand, förbered dig på att köerna kan vara långa och att du inte nödvändigtvis kan uträtta ditt ärende under samma dag.

Kom ihåg att du ska fylla i din ansökan antingen i vår e-tjänst eller i pappersform innan du kommer till servicestället. Du hinner inte fylla i blanketten vid disken.

Att tänka på innan du bokar en tid

Du kan endast boka tiden online

Boka en tid i tidsbokningstjänsten. Vår telefontjänst kan inte hjälpa dig att boka en tid. Du kan inte boka, ändra eller avboka en tid per telefon.

Om du inte kan använda tiden som du har bokat, kom ihåg att avboka den.

Tidsbokningstjänsten får nya tider regelbundet

Om tiden som du önskat inte finns i tidsbokningstjänsten, kolla senare om det finns lediga tider. I regel finns det tider för tre månader framåt i tjänsten.

Könumren är avsedda för brådskande ärenden

Ditt ärende är brådskande om

  • giltighetstiden för ditt uppehållstillstånd kommer att gå ut inom tre månader
  • giltighetstiden för ditt finska pass kommer att gå ut inom tre månader.

Om du kommer till servicestället och tar ett könummer för att uträtta ett ärende som inte är brådskande, till exempel ett medborgarskaps- eller uppehållstillståndsärende, bokar personalen vid behov en tid för dig i tidsbokningstjänsten.

Om du besöker servicestället utan att ha bokat en tid på förhand, förbered dig på att köerna kan vara långa och att du inte nödvändigtvis kan uträtta ditt ärende under samma dag.

Om du lämnar in tilläggsutredningar

Du kan lämna dina tilläggsutredningar i postlådan på servicestället under öppettiderna. Om du lämnar in dina tilläggsutredningar direkt till servicestället ska du inte boka en tid. Läs mer om andra sätt att lämna in dina tilläggsutredningar.

Meny