Hyppää sisältöön

Turvapaikanhakijoita puhutellaan 60 kielellä vuodessa – tulkit ovat tärkeässä osassa Maahanmuuttoviraston palveluissa

14.11.2022 12.31
Maahanmuuttovirasto kilpailuttaa tulkkauspalvelujaan.

Maahanmuuttovirasto käyttää tulkkeja päivittäin palveluissaan. Vuoden 2022 aikana virastossa on tulkattu noin 60 eri kieltä.

Maahanmuuttovirastossa tulkataan pääosin turvapaikkapuhutteluja. Turvapaikkapuhuttelussa turvapaikanhakijalla on oikeus käyttää tulkkia, jonka Maahanmuuttovirasto hankkii. Turvapaikanhakijat puhutellaan heidän äidinkielellään hakijan oikeusturvan varmistamiseksi ja tilaisuudet tulkataan kokonaisuudessaan suomeksi.  

Myös vastaanottokeskuksen työntekijät voivat järjestää tulkin avuksi tilanteisiin, joissa käsitellään asiakasta koskevia tärkeitä viranomaisasioita. Vastaanottokeskusten asiakkaiden tulkkaus tapahtuu yleensä puhelimitse. 

Jos sopivaa tulkkia ei jotain kieltä varten löydy, on mahdollista käyttää myös Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto EUAA:n tulkkeja tai jopa toisen EU-maan tulkkia.  

– Tulkin täytyy olla sitoutunut ammattietiikkaan. Jos tulkki ja tulkattava ovat esimerkiksi kotoisin samasta kylästä tai muuten tuntevat toisensa, tulee tulkin jäävätä itsensä. Tulkeilla on myös aina salassapitovelvollisuus, kertoo Maahanmuuttoviraston erityisasiantuntija Sanna-Marjatta Kettunen

Jos tulkkia ei löydetä asiakkaan äidinkielelle ja asiakas osaa jotain toista kieltä tai jos asiakas pyytää tulkkausta muulle kielelle, voidaan tulkkaus suorittaa muulla kuin hakijan äidinkielellä.  

Maahanmuuttovirasto valvoo tulkkauksen laatua keräämällä aktiivisesti palautetta tulkkien kanssa työskenteleviltä asiantuntijoilta. Lisäksi tulkkaustallenteita tarkastetaan ja niiden pohjalta annetaan palautetta. Toisinaan palautetta saadaan myös asiakkailta tai heidän avustajiltaan. 

Monet viranomaiset käyttävät samoja tulkkeja 

Venäjän hyökättyä Ukrainaan on Suomeen saapunut kymmeniä tuhansia ukrainalaisia, joista suuri osa on myös Maahanmuuttoviraston asiakkaita.  

Kaikki Maahanmuuttoviraston omat materiaalit ukrainalaisille ovat ukrainaksi ja nämä materiaalit ovat myös vastaanottokeskusten käytössä.  

– Toisinaan arkipäiväisissä tilanteissa ukrainan kielen kääntämisen tai tulkkauksen järjestäminen lyhyellä varoitusajalla voi olla haastavaa. Tähän syynä on se, että samoja tulkkeja käyttävät yhteiskunnassa samaan aikaan monet tahot, jotka tarvitsevat tulkkeja toiminnassaan, kertoo Kettunen. 

Etänä tapahtuvat tulkkaus tuo aina mahdollisuuksia tulkkien saamiseen myös syrjäalueille. Jos ukrainan tulkkia ei ole saatavilla ja asiakas pärjää hyvin venäjällä, voidaan käyttää myös venäjän tulkkia, jos tämä sopii asiakkaalle. 

Maahanmuuttovirasto saa lisäksi kysymyksiä vapaaehtoisten käytöstä tulkkaustilanteissa. Mahdollisia vapaaehtoisia ja heidän kielitaitoaan voidaan hyödyntää erilaisessa arkisessa tiedonvälittämisessä. Vapaaehtoisia ei kuitenkaan käytetä virallisemmissa yhteyksissä eikä sellaisessa ammattitoiminnassa, jossa tarvitaan nimenomaan ammattitaitoista tulkkia. On todennäköistä, että ihmiset itse käyttävät ja saavatkin apua omissa verkostoissaan kieltä osaavilta tutuilta tai vapaaehtoisilta erilaisiin asioihin.  

Maahanmuuttoviraston käytössä olevat tulkit ovat aina Maahanmuuttoviraston sopimustoimittajien tulkkeja, joista on tehty turvallisuusselvitys ennen työtehtävien aloittamista.  

Maahanmuuttovirasto kilpailuttaa tulkkauspalvelujaan 

Maahanmuuttovirasto kilpailuttaa tulkkauspalvelujaan loppuvuodesta 2022. 

Maahanmuuttovirastossa on tähän asti ollut käytössä Hanselin kilpailuttama puitesopimus tulkkauspalveluille, jonka myötä samassa sopimuksessa kilpailutettiin tulkkauspalvelut monelle eri viranomaiselle. Nyt alkavassa kilpailutuksessa tarkoitus on räätälöidä tulkkien kokemus- ja koulutusvaatimukset nimenomaan Maahanmuuttoviraston tarpeet huomioon ottaen.   

Osa tulkkauskielistä kilpailutetaan omina osa-alueinaan, mutta kilpailutukseen saa tarjota myös yksittäisiä kieliä. Varsinkin Suomessa harvemmin tulkattuihin kieliin toivotaan tarjouksia myös pienemmiltä toimijoilta.  

– Maahanmuuttovirastossa ymmärretään, miten tärkeää työtä tulkit tekevät. Panostamme laatuun ja teemme töitä sen eteen, että meillä olisi parhaat mahdolliset tulkit. Toivomme myös pienempiä tulkkausfirmoja mukaan kilpailutukseen, Kettunen kertoo. 

Tulkit työskentelevät puhuttelutiloissa Oulussa, Lappeenrannassa, Raisiossa ja Helsingissä. Lisäksi Helsingin Merihaassa sijaitsevassa tulkkikeskuksessa tulkataan etäyhteyksin eri toimipisteisiin. Tulkkeja etsitään kaikkiin yllämainittuihin toimipisteisiin. 

Uutishuoneen uutinen