Hyppää sisältöön

Arbetsgivare: Webbseminarium om människohandel och företagsansvar ordnas i april

24.3.2021 15.18

Hjälpsystemet för offer för människohandel, som är underställt Migrationsverket, ordnar tisdagen den 13 april 2021 kl. 13.00–14.30 ett webbinarium om människohandel och ansvar i samarbete med Storbritanniens ambassad. Anmäl dig senast den 7 april 2021.

Perspektiv för företag och arbetsgivare gällande bekämpning av människohandel i Finland

Syftet med webbinariet ”Bekämpning av människohandel som en del av företagets ansvarsarbete” är att ge företag och arbetsgivare perspektiv på bekämpning av människohandel inom olika branscher och lyfta fram exempel på goda och konkreta rutiner hos företag. 

I webbinariet diskuteras bland annat hur offer för människohandel har sysselsatts både i Storbritannien och i Finland, hur tekniska lösningar och innovationer kan användas för bekämpning av människohandel samt hurdana verktyg företag i Finland har tillgång till för att bekämpa människohandel och beakta risken.

Webbinariet ordnas den 13 april 2021 kl. 13.00–14.30. Anmäl dig till webbinariet senast den 7 april. 

Webbinariet är öppet för alla. Det lämpar sig särskilt bra för företag och arbetsgivare som är verksamma i Finland samt för personer i ansvars-, HR- och ledningsuppgifter eller kommunikationsexperter inom företag. 

Tillställningen ordnas på finska, men Paul Gerrard och Eric Anderson håller sina anföranden på engelska. Mer information om talarna vid webbinariet finns på webbplatsen ihmiskauppa.fi (på finska). 

Du kan se en inspelning av seminariet i efterhand

Om du inte kan delta i webbinariet direkt kan du se en inspelning i efterhand på webbplatsen ihmiskauppa.fi, som administreras av Hjälpsystemet för offer för människohandel, eller på hjälpsystemets Youtube-kanal.

Webbinariet ingår i projektet ”Utveckling av arbetslivskunskaperna och -färdigheterna hos människohandelsoffer” (IKUT), som genomförs av Hjälpsystemet för offer för människohandel. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.

 

Kundmeddelande