Hyppää sisältöön

Ulkomaalaislain uudistukset mahdollistavat sujuvammat palvelut työntekijöille ja työnantajille

Julkaisuajankohta 23.2.2023 13.58

Ulkomaalaislain 5. luku uudistuu tänään 23.2.2023. Lakiuudistus vaikuttaa erityisesti työn perusteella oleskelulupaa hakeviin sekä heidän työnantajiinsa. Käytännössä muutokset sujuvoittavat työperusteisten oleskelulupien hakemista ja päätöksentekoa.

Uuden lain mukaisia lupia myönnetään 23.2. alkaen. Hakemukset, joihin ei ennen tätä ole tehty päätöstä, käsitellään uuden lain mukaan, vaikka ne olisivat tulleet vireille ennen lain voimaantuloa.

– Lakimuutos on merkittävä, koska sen myötä pystymme tekemään päätöksiä nopeammin ja tarjoamaan sujuvampia palveluita asiakkaillemme, kertoo apulaispäällikkö Elina Immonen.

Lakimuutos tukee tavoitetta kuukauden käsittelyajasta

Lakiuudistuksen taustalla on laajempi kokonaisuus, jonka tavoitteena on lyhentää työperusteisten lupien käsittelyaika keskimäärin yhteen kuukauteen. Lain 5. luvun muutokset tukevat muita jo tehtyjä toimenpiteitä, joilla käsittelyä on saatu nopeutettua. Uudet säännökset mahdollistavat myös automaation laajemman hyödyntämisen. Nopean käsittelyn kannalta on tärkeää, että hakija ja työnantaja asioivat ensisijaisesti verkossa. 

Laki yhdenmukaistuu siten, että myös ensimmäisen luvan saamiseksi riittää, että matkustusasiakirja on voimassa päätöksentekohetkellä. Asiakkaan matkustusasiakirjan voimassaoloaika ei siis vaikuta luvan pituuteen, kuten ennen lakimuutosta.

Asiakkaan on entistä helpompaa täyttää hakemus verkkopalvelu Enter Finlandissa

Lakimuutoksen sekä Maahanmuuttoviraston omien prosessien sujuvoittamisen ja digitaalisen Enter Finland -palvelun kehittämisen ansiosta oleskeluluvan hakeminen on nyt työntekijälle yksinkertaisempaa.

Kun asiakas hakee työntekijän oleskelulupaa, hän täyttää ensin hakemuksen verkkopalvelu Enter Finlandissa, joka ohjaa asiakasta nyt entistä paremmin. Järjestelmä osaa pyytää asiakkaalta hänen hakemuksensa kannalta keskeiset tiedot ja oikeat liitteet sekä ohjata asiakasta vastaamaan hänen hakemustaan koskeviin olennaisiin kysymyksiin. Järjestelmä myös huolehtii, että kaikki tarvittavat tiedot löytyvät hakemuksesta, eikä anna lähettää hakemusta puutteellisena.

Kun asiakas on täyttänyt ja maksanut oleskelulupahakemuksensa Enter Finlandissa, hänen työnantajansa käy täydentämässä lomaketta Työnantajan Enter Finland -palvelussa. Palvelu ohjaa myös työnantajaa, jonka pitää aina täyttää oleskelulupahakemukseen työehdot.

Työnantajalle entistä suurempi vastuu

Lakimuutos selkeyttää asiakkaiden ja työnantajien sekä viraston roolia ja vastuita eri työperusteisissa hakemuksissa. Työnantajalla on jatkossa suurempi vastuu hakemuksesta. Uuden lain myötä lähtökohtana on se, että työnantaja on tarkastanut työntekijän ammattitaidon ja osaamisen, eikä työntekijän tarvitse sitä enää uudelleen todistaa Maahanmuuttovirastolle. Työntekijän ei tarvitse toimittaa yhtä paljon liitteitä Maahanmuuttovirastolle kuin aiemmin.

Työehtojen asianmukaisuuteen kiinnitetään uuden lain myötä jo heti hakemusprosessin alussa erityistä huomiota. Hakemuksen käsittely alkaa vasta, kun työnantaja täyttää työehdot ja mahdolliset muut työnantajaa koskevat liitteet työperusteiseen oleskelulupahakemukseen. 

Kun työntekijän oleskelulupahakemus on valmis, hakemuksen jättäneen asiakkaan pitää vielä käydä tunnistautumassa Suomen edustustossa, eli todistamassa henkilöllisyytensä ja antamassa sormenjäljet. 

Työnantaja voi jatkossa myös hakea yritykselleen sertifiointia. Sertifioinnin yhteydessä selvitetään työnantajan kyky toimia työnantajana, jolloin tätä ei tarkisteta enää työntekijän oleskelulupahakemuksen yhteydessä. Sertifiointi myönnetään ensimmäisellä kerralla kahdeksi vuodeksi. Sertifioidun työnantajan ei tarvitse ilmoittaa yrityksensä tietoja erikseen jokaisen työntekijän hakemukseen. Sertifioinnin hinta on verkossa tehtyyn hakemukseen 140 euroa ja paperihakemukseen 195 euroa.

Maahanmuuttovirasto haluaa tehdä Suomeen muuttamisesta mahdollisimman sujuvaa

Oleskelulupahakemusten määrä on kasvanut vuosittain ja yhä useampi muuttaa Suomeen työn, perheen tai opiskelun vuoksi. Kansainväliset työntekijät, opiskelijat ja tutkijat ovat tärkeitä Suomen innovaatioille ja kasvulle. 

– Suomeen muuttamisen työn ja opiskelun takia pitää olla sujuvaa ja nopeaa, koska kansainvälinen kilpailu työvoimasta on kovaa, kertoo Immonen.

Viime vuonna työnteko oli yleisin syy myönteiselle ensimmäiselle oleskelulupapäätökselle (16 081 kappaletta). Ensimmäisellä oleskeluluvalla tarkoitetaan lupaa, jota maahanmuuttaja hakee yleensä ulkomailla ennen muuttoaan Suomeen.

Työperusteisten oleskelulupien käsittelyajat ovat lyhentyneet viime vuosina huomattavasti, vaikka päätösmäärät ovat kasvaneet. Esimerkiksi vuonna 2019 kaikkien ensimmäisten työperusteisten oleskelulupien käsittelyaikojen keskiarvo oli 110 päivää (mediaani 64 päivää), kun taas vuonna 2022 vastaava luku oli 62 päivää (mediaani 36 päivää).

Nyt voimaan tullut lakimuutos ei koske erityisasiantuntijoita, jotka voivat muuttaa Suomeen pikakaistan kautta. Heidän oleskelulupansa käsitellään enintään kahdessa viikossa.

Lisätietoja medialle

Apulaispäällikkö Elina Immonen, puh. 0295 433 037, s-posti etunimi.sukunimi@migri.fi