Hyppää sisältöön

Nya förläggningar i Esbo och Seinäjoki, nya serviceställen också för personer i privat inkvartering

Utgivningsdatum 16.3.2022 18.25 | Publicerad på svenska 5.4.2022 kl. 9.22

Migrationsverket inrättar förläggningar i Esbo och Seinäjoki. Dessutom öppnar Migrationsverket nya serviceställen för personer i privat inkvartering i Esbo, Seinäjoki och Kemi.

Luona Oy öppnar en förläggning och ett serviceställe i Knektbro i Esbo redan idag. Migrationsverket och FRK förbereder inrättandet av en ny förläggning i Seinäjoki. FRK ansvarar också för verksamheten vid serviceställena i Seinäjoki och Kemi. 

Serviceställena i Esbo, Kemi och Seinäjoki öppnas inom de närmaste dagarna. Dessutom kartlägger Migrationsverket möjligheterna till ett nytt serviceställe för privat inkvartering i huvudstadsregionen. Migrationsverket förbereder inrättandet av nya förläggningar eftersom behovet av inkvartering har ökat bland dem som flytt från Ukraina.

Migrationsverket avtalar separat om tidpunkten för öppnandet av nya förläggningar enligt inkvarteringsbehovet. Dessa är de första förläggningarna som inrättas i Finland efter Rysslands attack i Ukraina. Antalet inkvarteringsplatser vid redan verksamma förläggningar har höjts med cirka två tusen. Innan förläggningen i Esbo öppnades fanns det 27 förläggningar på olika håll i landet, av vilka sju var enheter för minderåriga.

– Migrationsverket har fortsatt öka antalet förläggningsplatser vid redan verksamma förläggningar. Dessutom finns det vid förläggningarna vid behov nödinkvarteringsplatser som är avsedda för kortvarigt och tillfälligt bruk innan människorna flyttar till egentlig inkvartering. Tillsammans med kommunerna och församlingarna har man också kartlagt inkvarteringslokaler, berättar Pekka Nuutinen, direktör för enheten för mottagande.

Migrationsverket ansvarar för styrningen, planeringen och övervakningen av mottagningssystemet. Migrationsverkets egna förläggningar finns i Helsingfors, Villmanstrand (Joutseno) och Uleåborg. Därtill finns det förläggningar som drivs av organisationer, kommuner och företag.

Största delen av dem som flytt från Ukraina inkvarteras i privat inkvartering

Efter den ryska attacken har 5 787 ukrainska medborgare ansökt om internationellt skydd i Finland. Igår tisdag (15.3) ansökte 1 203 ukrainare om internationellt skydd i Finland. Nästan alla ukrainare söker nu tillfälligt skydd.

Liksom asylsökande har personer som får tillfälligt skydd rätt att bo på en förläggning och de har rätt till andra mottagningstjänster. Förläggningens klienter kan om de så önskar ordna sin inkvartering själva. Det kallas privat inkvartering. 

I allmänhet innebär privat inkvartering att man bor hos släktingar, make/maka eller bekanta. Privat inkvartering kan innebära hyres- eller underhyresförhållande eller så kan man bo hos en fysisk person i så kallad heminkvartering, varvid ersättning för inkvarteringen inte begärs. Boende eller ordnande av boende i privat inkvartering stöds inte ekonomiskt.

–  De flesta som flytt från Ukraina har inkvarterats i privat inkvartering och deras tjänster kommer att ordnas av en förläggning, berättar Nuutinen.

En person som bor i privat inkvartering och söker asyl eller tillfälligt skydd registreras vid den förläggning som ligger närmast den privata inkvarteringen. Den som själv ordnar sin inkvartering får på så sätt andra mottagningstjänster än inkvartering och eventuella måltider från den förläggning där han eller hon är registrerad. Dessa tjänster är till exempel social- och hälsovårdstjänster och vid behov mottagningspenning.

Serviceställena för privat inkvartering är endast avsedda för Migrationsverkets klienter som sökt asyl eller tillfälligt skydd och som är registrerade vid servicestället. Frågor och erbjudanden om inkvartering av ukrainare kan ställas till FRK:s riksomfattande informationspunkt som koordinerar hjälperbjudandena.

Nya förläggningar: 

  • Esbo förläggning, Luona Oy, 500 platser. Verksamheten inleds med 120 platser 16.3.2022, de övriga platserna läggs snart till.
  • Servicestället för privat inkvartering vid Esbo förläggning, Luona Oy. Verksamheten inleds snart.
  • Seinäjoki förläggning, Finlands Röda Kors (FRK), 200 platser. Tidpunkten för när verksamheten inleds avtalas separat.
  • Serviceställe för privat inkvartering vid Seinäjoki förläggning, FRK. Verksamheten inleds senast 17.3.2022.
  • Servicestället för privat inkvartering i Kemi vid Rovaniemi förläggning, FRK. Verksamheten inleds senast 22.3.2022. 

Mer information:

Ytterligare information för medier: 

Intervjuförfrågningar: Migrationsverkets kommunikation, tfn 0295 433 037, e-post: media@migri.fi