Hoppa till innehåll

Röda Korset stöder Migrationsverket genom att informera om hur man kan hjälpa de lidande i Ukrainakrisen

Utgivningsdatum 8.3.2022 13.47 | Publicerad på svenska 8.3.2022 kl. 16.00

Finlands Röda Kors har på begäran av Migrationsverket inrättat en nationell infopunkt, som svarar på frågor och samlar information om hjälp som erbjuds.

Infopunkten har inrättats för koordinering av hjälp som erbjuds i en situation där myndigheterna och organisationerna tar emot otaliga kontakter som gäller hjälp till de lidande i Ukrainakrisen. 

– Konflikten i Ukraina har väckt en stark hjälpvilja också i Finland. Det är positivt att vi har hjälpvilja. Samtidigt är det viktigt att hjälpen på ett genuint sätt svarar mot de lidandes behov och att den når fram koordinerat till dem som mest behöver hjälp. Vi samlar information om erbjudanden om hjälp, så att hjälpen kan organiseras effektivt via befästa aktörer. All hjälp kan i detta nu inte tas emot, men vi delar information om effektiva sätt att hjälpa, berättar chefen för Finlands Röda Kors hemlandsberedskap Aki Pihlaja.

Infopunkten finns på webben på adressen punainenristi.fi/ukrainainfo och den är avsedd för privatpersoner, sammanslutningar, organisationer och företag. 

Ta kontakt via blanketten på Röda Korsets webbsidor om 

  • du vill inkvartera flyktingar från Ukraina i ditt hem eller i din bostad (privatinkvartering)
  • du vill erbjuda inkvarteringsutrymmen eller en fastighet till flyktingar från Ukraina  
  • du vill göra en donation och behöver ytterligare information
  • du söker det bästa sättet att hjälpa.

Infopunkten svarar på frågor, sammanställer givna uppgifter och delar dem vidare för samordning av hjälpen. Information om erbjuden hjälp kan enligt behov delas till myndigheter, kommuner och organisationer. Regionala och lokala aktörer beslutar om den erbjudna hjälpen kan tas emot och hur den kan utnyttjas. 

Vid behov förmedlar Röda Korset också förfrågningar för att besvaras av rätt myndighet. Via blanketten kan man också lämna andra erbjudanden som syftar till att hjälpa de lidande i den humanitära krisen i Ukraina.

– Det är fint att så många finländare vill hjälpa till. Vi måste ändå centralisera hjälperbjudandena och förfrågningarna angående dem.   Finlands Röda Kors är som en erfaren och kunnig biståndsorganisation en ypperlig aktör att producera dylik service som stöd för myndigheterna i den här utmanande situationen, konstaterar Pekka Nuutinen, som är direktör för Migrationsverkets enhet för mottagande. 

Ta kontakt med Migrationsverket om 

 

 

Pressmeddelande