Valikko

Vain osan ikä testataan – valtaosa alaikäisenä turvapaikkaa hakevista on alaikäisiä

Migri 14.4.2016 11.53
Uutinen

Kaleva uutisoi, että valtaosa alaikäisiksi ilmoittautuneista turvapaikanhakijoista olisi täysi-ikäisiä. Oletus perustuu oikeushammaslääkäriltä saatuun tilastoon, jonka mukaan viime vuonna tehdyissä oikeushammaslääketieteellisissä tutkimuksissa 70 prosenttia tutkituista olisikin ollut täysi-ikäisiä. Uutisessa kerrotaan myös, että ikäarviotutkimusten määrä on moninkertaistunut parissa vuodessa.

Koska ikäarviotutkimusta ei tehdä läheskään kaikille alaikäisiksi ilmoittautuneille turvapaikanhakijoille, korkea täysikäisiksi testeissä osoittautuneiden osuudesta ei voi päätellä, että valtaosa alaikäishakijoista olisi yli 18-vuotiaita.

Testitulos kertoo lähinnä sen, että viranomaiset ovat onnistuneet testaamaan turvapaikanhakijoiden ikää vain perustellusti eli kalliisiin ja aikaa vieviin tutkimuksiin ei ole lähetetty turhaan.

Alaikäisten yksintulleiden määrä 15-kertaistui – myös testaus lisääntyy

Ikäarviotutkimusten moninkertaistuminen on luonnollinen seuraus alaikäisten yksintulleiden turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta. Vuonna 2015 Suomesta haki turvapaikkaa 3 024 alaikäistä, ilman huoltajaa maahan tullutta, kun vuonna 2014 heitä oli 196. Määrä siis yli 15-kertaistui vuoden aikana. Tänä vuonna maaliskuun loppuun mennessä Suomeen on tullut 177 yksintullutta alaikäistä turvapaikanhakijaa.

Ikäarviotutkimuksia tehdään yhä suhteellisesti harvoin, eli vain silloin, kun viranomainen epäilee alaikäiseksi ilmoittautuneen ikää.

  • Vuonna 2015 testi tehtiin 149:lle alaikäiseksi ilmoittautuneista turvapaikanhakijoista.
  • Testien määrä kaksinkertaistui vuodesta 2014, jolloin niitä tehtiin 70 hakijalle.
  • Ikätestauksen ennakoidaan lisääntyvän edelleen tänä vuonna, koska suurin osa viime vuonna turvapaikkaa hakeneista alaikäisistä saapui maahan loppuvuonna ja vasta odottaa hakemuksensa käsittelyä.

Vuonna 2015 tutkituista 62 prosenttia (92 henkilöä) osoittautui testin perusteella täysi-ikäisiksi. Vuonna 2014 täysi-ikäisiksi osoittautui 56 prosenttia (39 henkilöä) tutkituista.

Testiin vain, kun on perusteita epäillä ilmoitettua ikää

Turvapaikanhakijan ikä selvitetään ensisijaisesti asiakirjojen ja rekistereiden sekä hakijan kuulemisen avulla. Lähtökohtana pidetään hänen ilmoittamaansa ikää, jos saatavilla ei ole virallisia asiakirjoja.

Jos kuitenkin on olemassa ilmeisiä perusteita epäillä hakijan antamien tietojen luotettavuutta, voidaan hakijalle tehdä oikeuslääketieteellinen ikäarviotutkimus. Syitä epäilyyn voivat olla niin ulkoinen olemus kuin kaikki asiassa annetut tiedot.

Ikätutkimus tehdään poliisin, Rajavartiolaitoksen tai Maahanmuuttoviraston pyynnöstä. Tällä hetkellä tutkimusmenetelminä käytetään yleisimmin röntgenkuvausten ja kliinisen tutkimuksen avulla tehtäviä hampaisto- ja ranneluuston tutkimuksia.

Tutkimus voidaan tehdä, jos tutkittava ja hänen huoltajansa tai muu laillinen edustajansa ovat antaneet siihen kirjallisen suostumuksen. Jos turvapaikanhakija kieltäytyy tutkimuksesta ilman hyväksyttävää syytä, häntä kohdellaan täysi-ikäisenä. Kieltäytyminen ei yksinään ole peruste kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen hylkäämiselle.

Ikä vaikuttaa hakijan oikeuksiin ja velvollisuuksiin

Iän selvittäminen on tärkeää, koska hakijan iällä on merkitystä monien laissa säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta, kuten lastensuojelun, oppivelvollisuuden, rikosoikeudellisen vastuun, työelämän ja avioitumisen kannalta.

Lisäksi ilman huoltajaa tulleet alaikäiset turvapaikanhakijat sijoitetaan erityisesti lapsille tarkoitettuihin ryhmäkoteihin. Käräjäoikeus määrää heille edustajan, jonka tehtävänä Suomessa on valvoa alaikäisen etua viranomaistoiminnassa. Maahanmuuttoviraston edustaja haastattelee yksintulleet alaikäiset turvapaikanhakijat edustajan läsnä ollessa.

Turvapaikanhakijan alaikäisyys tai täysi-ikäisyys ei vaikuta kansainvälisen suojelun perusteisiin ja arvioon sen tarpeesta. Edellytykset ovat samat alaikäisillä ja täysi-ikäisillä.

Lisätietoja medialle

turvapaikkayksikön ylitarkastaja Juha Kannelmaa, puh. 0295 430 431, [email protected]

Lehdistötiedote