Hyppää sisältöön

Asiakkaat ovat Maahanmuuttoviraston uuden strategian lähtökohta

Julkaisuajankohta 7.2.2023 15.35
Tiedote

Maahanmuuttovirasto on julkaissut uuden organisaatiostrategian vuosille 2023–2027. Virasto on arvoiltaan luotettava, avoin ja rohkea.

Visionsa mukaan Maahanmuuttovirasto tarjoaa asiakaslähtöiset ja ihmiskeskeiset palvelut, jotka edistävät suomalaisen yhteiskunnan toimivuutta ja kilpailukykyä. Lupapalvelut ovat Euroopan sujuvimmat. Vastaanottotoiminta on suunnitelmallista ja tehokasta. Maahanmuuttovirasto kehittää maahanmuuton asiakaspolkuja tavoitteellisesti ja kokonaisvaltaisesti yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Viraston tavoitteet vuosille 2023-2027 ovat:

  1. Toimintamme on laadukasta, sujuvaa ja ennakoitavaa
  2. Asiakaskokemus on erinomainen
  3. Kehitämme ja uudistamme toimintaamme jatkuvasti
  4. Toimimme verkostoissa aktiivisesti ja ratkaisukeskeisesti
  5. Olemme hyvinvoiva työyhteisö ja houkutteleva työpaikka

– Meihin kohdistuu suuria odotuksia yhteiskunnalta ja asiakkailta. Uskon, että tällä strategialla voimme vastata näihin odotuksiin. Asiakaskokemus ja lupapalveluiden sujuvuus ovat kaiken lähtökohta, ja ne tulee ulottaa meidän kaikkiin prosesseihimme, kertoo ylijohtaja Ilkka Haahtela.

Tutustu Maahanmuuttoviraston organisaatiostrategiaan

Sidosryhmät mukana strategian valmistelussa ja viraston kehittämisessä

Lukuisat sidosryhmät ja verkostot ovat olleet mukana kehittämässä Maahanmuuttoviraston strategiaa palveluviranomaisena. Virasto on käynyt keskusteluja muun muassa Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n, Keskuskauppakamarin, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n, STTK:n ja Akavan sekä kaupunkien, järjestöjen ja eri yritysten kanssa.

– Kutsumme mukaan sidosryhmämme tukemaan ja sparraamaan meitä strategian toimeenpanossa. Erilaiset teemakohtaiset ryhmät aloittavat yhteisen työskentelyn keväällä. Meille on tärkeää olla avoin ja keskusteleva toimija, ja kehittää palveluitamme yhdessä asiakkaiden, sidosryhmien ja muiden kumppanien kanssa, kertoo apulaispäällikkö Elina Immonen.

Myös Maahanmuuttoviraston työntekijät ovat osallistuneet strategian suunnitteluun esimerkiksi työpajojen kautta.

Mitä uusi strategia tarkoittaa käytännössä?

Strategia vaikuttaa kaikkeen Maahanmuuttoviraston toimintaan. Kevään kehityskeskusteluissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että jokaisen työntekijän kanssa käydään läpi uuden strategian vaikutukset juuri hänen työhönsä.

– Tärkeintä on, että suuntamme ja arvomme näkyvät ihan jokaisessa asiassa, on kysymys sitten toimipisteemme sijainnista tai aulan toimivuudesta, asiakkaiden kohtaamisesta tai ohjeidemme ja päätöstemme sisällöstä, kertoo Haahtela.

Lisätietoja medialle

  • Ylijohtaja Ilkka Haahtela, puh. 0295 433 037, s-posti etunimi.sukunimi@migri.fi
  • Apulaispäällikkö Elina Immonen puh. 0295 433 037, s-posti: etunimi.sukunimi@migri.fi 
     
Lehdistötiedote