Hyppää sisältöön

Ansöker du om uppehållstillstånd för studier eller forskning? Ansökningsprocessen blir lättare den 15 april 2022

Utgivningsdatum 14.4.2022 14.37

Ändringarna i forskar- och studerandelagen träder i kraft på fredagen den 15 april 2022. I fortsättningen kan studerande beviljas uppehållstillstånd direkt för hela studietiden, och alla forskare kan ansöka om uppehållstillstånd med samma ansökningsblankett. Lagändringen gäller endast de studerande och forskare som kommer från länder utanför EU.

Uppehållstillstånd enligt den nya lagen beviljas från och med den 15 april. Beslut på även de ansökningar som redan är under behandling fattas i enlighet med den nya lagen.

I framtiden kan alla studerande arbeta 30 timmar per vecka vid sidan om studierna.

Så här förändras uppehållstillstånd för studier

 • I fortsättningen kan du beviljas ett uppehållstillstånd direkt för hela den tid som dina studier tar. Beakta att uppehållstillstånd kan beviljas för endast den tid som ditt pass är giltigt.
 • Även om du ansöker för uppehållstillstånd för hela studietiden, behöver du bifoga till ansökan en utredning om din försörjning endast för det första året.
 • I fortsättningen kan du arbeta 30 timmar per vecka vid sidan om studierna. Några veckor kan du arbeta mer, men i slutet av året får antalet arbetstimmar inte överstiga i genomsnitt 30 timmar per vecka.
 • Om du är examensstuderande vid an högskola, kan du i framtiden beviljas ett kontinuerligt uppehållstillstånd (A-tillstånd). Efter att ha haft ett kontinuerligt uppehållstillstånd har du bättre möjligheter att få ett permanent uppehållstillstånd. Beviljande av ett permanent uppehållstillstånd förutsätter att du har bott i Finland i fyra år utan avbrott med ett kontinuerligt uppehållstillstånd.
 • Uppehållstillstånd för att söka arbete beviljas i framtiden för högst två år. Du måste ansöka om tillståndet inom fem år från utexaminering. Du kan ansöka om tillståndet även när du vistas utanför Finland.

Läs mer om uppehållstillstånd för studier.

Så här förändras uppehållstillstånd för forskare

 • I fortsättningen kan alla forskare ansöka om uppehållstillstånd med samma ansökan. 
  • Om du har avlagt högre högskoleexamen, kan du beviljas ett uppehållstillstånd enligt EU:s student- och forskardirektiv. 
   • Med ett uppehållstillstånd enligt direktivet får du bedriva en del av din forskning i ett annat EU-land, om du har ingått avtal med ett forskningsorgan i Finland.
  • Om du har avlagt lägre högskoleexamen, kan du beviljas ett nationellt uppehållstillstånd. 
   • Med ett nationellt uppehållstillstånd får du inte bedriva en del av din forskning i ett annat EU-land.
 • Behandlingsavgiften är samma för alla forskare.
 • Efter att du har utexaminerats eller slutfört din forskning, kan du ansöka om uppehållstillstånd för att söka arbete. Tillståndet kan beviljas för högst två år. Du ska ansöka om tillståndet inom fem år från utexaminering. Du kan ansöka om tillståndet även när du vistas utanför Finland. 

Läs mer om uppehållstillstånd för forskare.

Mer information

Pressmeddelande, Arbets- och näringsministeriet: Lagändring gör det lättare för internationella studerande att komma till och stanna i Finland.

Uppdaterats den 21 april 2022: Vi har tagit bort det felaktiga påståendet att lagändringen inte skulle påverka redan beviljade uppehållstillstånd. Påståendet har ersatts med informationen att alla studerande i fortsättningen har en likadan rätt att arbeta.