Ansökan om uppehållstillstånd för forskare

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du kommer till Finland för att utöva vetenskaplig forskning, avlägga licentiatstudier eller för att författa en avhandling och du får lön eller stipendium för ditt arbete. Om du själv betalar dina studier ska du ansöka om uppehållstillstånd för studier (OLE_OPI).

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd 1–2 månader / fortsatt tillstånd 1–2 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  Första tillstånd 2–3 månader / fortsatt tillstånd 2–4 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 400 € / fortsatt tillstånd 200 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 470 € / fortsatt tillstånd 200 €

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen i e-tjänsten Enter Finland, vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste även uppfylla ett av de följande villkoren:

1

Du arbetar yrkesmässigt inom vetenskap.

2

Du kommer till Finland utifrån en inbjudan eller ett avtal för att arbeta som gästande lärare, föreläsare, utbildare eller forskare i högst ett år.

3

Du har ingått ett mottagningsavtal med det forskningsinstitut som anställer dig. Forskningsinstitutet måste uppfylla de krav som ställs i utlänningslagen och EU:s forskardirektiv samt vara en av de mottagarna som Undervisnings- och kulturministeriet godkänner.

Om du inte uppfyller de ovannämnda villkoren, se om du kan ansöka om uppehållstillstånd för studier.

Om du kommer till Finland för att bedriva högskolestudier efter magisterexamen och finansierar dina studier med egna medel, ska du ansöka om uppehållstillstånd för studier.

Försörjningsförutsättning

Din försörjning måste vara tryggad

 • Du måste kunna försörja dig i Finland med inkomsterna från ditt förvärvsarbete under hela den tid du vistas i Finland. Din lön ska motsvara minst den lön som fastställs i det kollektivavtal som tillämpas på ditt anställningsförhållande. Om det inte finns något kollektivavtal, måste bruttolönen år 2018 vara minst 1189 euro per månad. Läs mer på sidan Försörjningsförutsättning.

Rätt att arbeta

 • Du får inte börja arbeta som forskare innan du har beviljats uppehållstillstånd. Rätten att utföra något annat arbete är beroende av på vilken grund du fick ditt uppehållstillstånd för forskare.
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Specifika bilagor

 • arbetsavtalet eller inbjudningsbrevet från det mottagande forskningsinstitutet eller företaget, av vilket de centrala arbetsvillkoren framgår (lön, övriga förmåner, stipendier, anställningsförhållandets längd, arbetsuppgift och annan eventuell utredning)
 • utredning om försörjning (dokument/utredning om din försörjningskälla) eller mottagningsavtalet (det avtal som forskningsinstitutet ingår med en sådan forskare som avses i forskardirektivet 2005/71/EG)
 • tidigare examensbetyg
 • eventuella arbetsintyg.

Ansökan om uppehållstillstånd för forskare, OLE_TUT

Fyll i ansökan i e-tjänsten
Meny