Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för forskare

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du kommer till Finland för att bedriva vetenskaplig forskning, avlägga licentiatstudier eller författa en doktorsavhandling. Du kan beviljas ett uppehållstillstånd enligt direktivet eller ett nationellt uppehållstillstånd för forskare.

Du behöver inte veta vilket av tillstånden du ansöker om, utan Migrationsverket bedömer vilket tillstånd du kan beviljas.

Ett första uppehållstillstånd för forskare kan beviljas för högst två år.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd 1-2 månader / fortsatt tillstånd 1-2 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  Första tillstånd 2-3 månader / fortsatt tillstånd 1-2 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 380 € / fortsatt tillstånd 160 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 480 € / fortsatt tillstånd 430 €

Uppehållstillstånd för forskare, om du har avlagt en högre högskoleexamen 

Du kan beviljas uppehållstillstånd enligt direktivet, om 

 • du har avlagt en högre högskoleexamen och
 • du har ingått avtal om forskningsverksamhet med ett forskningsorgan.  

Om du beviljas uppehållstillstånd enligt direktivet, har du rätt att röra dig fritt inom EU. Detta betyder att om du har ingått avtal om forskningsverksamhet med ett forskningsorgan som är verksam i Finland, kan du bedriva en del av din forskning i andra EU-medlemsstater. Du ska fråga de behöriga myndigheterna i den andra medlemsstaten om du behöver lämna en underrättelse om rörlighet till den andra medlemsstaten. 

Uppehållstillstånd enligt direktivet är ett kontinuerligt (A) uppehållstillstånd.

Du kan inte beviljas uppehållstillstånd enligt direktivet i följande fall:

 • Du är i Finland som asylsökande. 
 • Du har fått internationellt skydd i en EU-medlemsstat.
 • Du har fått ett beslut om att du ska utvisas ur Finland.

Uppehållstillstånd för forskare, om du har avlagt en lägre högskoleexamen

Du kan beviljas ett nationellt uppehållstillstånd för forskare, om

 • du har avlagt en lägre högskoleexamen och
 • du har ingått avtal om forskningsverksamhet med ett forskningsorgan. 

Om du beviljas ett nationellt uppehållstillstånd för forskare,

 • har du inte rätt till fri rörlighet inom EU. Detta betyder att du kan bedriva forskning endast i Finland.

Beroende på giltighetstiden av avtalet med forskningsorganet kan ett nationellt uppehållstillstånd för forskare vara tillfälligt (B) eller kontinuerligt (A). Om avtalets giltighetstid är mindre än två år, kan du beviljas ett B-tillstånd. Om avtalets giltighetstid är minst två år, kan du beviljas ett A-tillstånd.

Du kan beviljas ett nationellt uppehållstillstånd för forskare även om du har sökt eller fått internationellt skydd i en EU-medlemsstat eller i Finland.  Du kan beviljas ett nationellt uppehållstillstånd för forskare också om du har fått ett beslut om att du ska utvisas ur Finland.

Gör så här

Förbered dig:

Fyll i ansökan:

Rätt att arbeta

 • Om du är i Finland och ansöker om uppehållstillstånd här, har du rätt att arbeta som forskare redan innan du beviljas ett uppehållstillstånd. Det förutsätter att du vistas lagligen i Finland (du har ett giltigt visum eller vistas visumfritt i landet). Din rätt att arbeta upphör senast efter tre månader eller redan tidigare om ditt visum går ut. 
 • Efter att du har fått uppehållstillstånd får du arbeta även med annat vid sidan av din forskning. Din huvudsyssla måste ändå vara forskning, och ditt forskningsarbete måste framskrida. När du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollerar Migrationsverket att ditt forskningsarbete framskrider och att det huvudsakliga syftet för din vistelse i landet fortfarande är forskning.
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.

Ditt uppehållstillstånd kan vara ett A- eller B-tillstånd

Om du har

 • högre högskoleexamen, beviljas du ett A-tillstånd, det vill säga ett kontinuerligt uppehållstillstånd
 • lägre högskoleexamen, beviljas du ett B-tillstånd, det vill säga ett tillfälligt uppehållstillstånd.

Ansökan om uppehållstillstånd för forskare, OLE_TUT

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Fortsatt tillstånd för forskare, OLE_TUT

Fyll i ansökan i e-tjänsten