Hoppa till innehåll

Ansökan för studerande och forskare: uppehållstillstånd för att söka arbete eller starta ett företag

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du ansöker om tillstånd för att söka arbete eller starta ett företag och inte ännu har fått ett jobb. Ansök om tillståndet senast inom fem år från det att ditt uppehållstillstånd för studier eller för forskare upphörde.

Om du vistas utomlands, ansök om tillståndet som ett första uppehållstillstånd. Om du vill ansöka om fortsatt tillstånd, kom ihåg att du måste lämna in din ansökan innan ditt föregående tillstånd går ut. Läs mer om fortsatta tillstånd.

 • Du kan få tillståndet för högst två år.
 • Om du vill, kan du använda tillståndet i högst tre delar.
  • Den sista delen måste sluta inom tre år från det att den första delen började och
  • varje del måste vara minst sex månader.
 • Om du har ett uppehållstillstånd för studier, måste du också vara utexaminerad.
 • Om du har ett uppehållstillstånd för forskare, måste du antingen ha slutfört ditt forskningsprojekt eller ha avlagt en doktorsexamen i Finland.
 • Förväntad behandlingstid

  1–2 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 470 €

 • Avgift för webbansökan

  Fortsatt tillstånd 160 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 520 €

 • Avgift för pappersansökan

  Fortsatt tillstånd 430 €

Gör så här om du vill ansöka om uppehållstillstånd för att söka arbete eller starta ett företag

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen i e-tjänsten Enter Finland, vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du ansöker om uppehållstillstånd för att söka arbete när ditt föregående uppehållstillstånd för studier eller för forskare är giltigt, behöver du möjligen inte besöka ett serviceställe om du loggar in i Enter Finland med dina nätbankskoder. Enter Finland berättar för dig om du måste besöka ett serviceställe för att styrka din identitet eller inte. Läs mer om hur man bokar en tid vid ett serviceställe.

Om du vistas utanför Finland när du ansöker om uppehållstillstånd för att söka arbete, boka en tid vid en finsk beskickning. Du måste besöka beskickningen för att styrka din identitet.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Dessutom måste du uppfylla följande villkor:

1

Du har eller har haft ett uppehållstillstånd för studier eller för forskare.

2

Du har

 • studerat och avlagt en examen i Finland, eller
 • har antingen slutfört ditt forskningsprojekt eller
 • avlagt en doktorsexamen i Finland.

3

Du har inte ännu fått ett jobb.

Försörjningsförutsättning

Du måste själv betala dina levnadskostnader i Finland. Du måste ha minst 560 euro per månad till ditt förfogande för att kunna betala för boende och mat och täcka dina andra kostnader. Om du ansöker om detta tillstånd exempelvis för ett år, måste du ha 6 720 euro till ditt förfogande. Samma försörjningsförutsättning gäller uppehållstillstånd för studier. Läs mer på sidan Försörjningsförutsättning.

Rätt att arbeta

Om du ansöker om fortsatt tillstånd i tid, innan ditt föregående tillstånd går ut, kan du börja arbeta genast när du har fått ett jobb eller börjat din företagsverksamhet. Om du lämnar in din ansökan för sent, får du inte arbeta förrän du har fått ett beslut på din ansökan.

Om du ansöker om första uppehållstillstånd, kan du börja arbeta när du har fått ett positivt beslut på din ansökan.

Vad ska jag göra när jag får ett jobb?

Ansök om ett nytt uppehållstillstånd på grund av arbete innan giltighetstiden för det uppehållstillstånd som du fick för att söka arbete går ut.

Bilagor

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK 
 • färgkopia av sidan med personuppgifter i passet och kopior av alla sidor med anteckningar

Tillståndsspecifika bilagor

Studerande, bifoga till din ansökan:

 • examensbetyg
 • utredning om försörjning

Forskare, bifoga till din ansökan:

 • Examensbetyg eller ett intyg över slutförande av forskningsprojekt. Intyget ska innehålla följande uppgifter:
  • rubriken för och syftet med forskningsprojektet
  • var forskningsprojektet har genomförts 
  • din insats i forskningsprojektet
  • när forskningsprojektet har genomförts
  • en bekräftelse från forskningsorganet om att forskningsprojektet har slutförts
  • en förteckning över de publikationer som du har medverkat till
 • utredning om försörjning

Ansökan för studerande och forskare: uppehållstillstånd för att söka arbete eller starta ett företag, OLE_tyonhaku

Fyll i ansökan i e-tjänsten