Hoppa till innehåll

Ansökan för studerande och forskare: uppehållstillstånd för att söka arbete eller starta ett företag

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du ansöker om tillstånd för att söka arbete eller starta ett företag och ännu inte har fått ett jobb. Ansök om tillståndet senast inom fem år från det att ditt uppehållstillstånd för studier eller för forskare upphörde.

Om du vistas utomlands, ansök om tillståndet som ett första uppehållstillstånd.

När du vill ansöka om fortsatt tillstånd, kom ihåg att du måste lämna in din ansökan innan ditt föregående tillstånd går ut. Du kan ansöka om detta tillstånd som fortsatt tillstånd efter att du har avlagt examen. Du behöver ett examensbetyg för din ansökan. Du kan dock skicka in din ansökan redan nu, om du får ditt examensbetyg inom tre månader. Bifoga examensbetyget till din ansökan genast när du har fått det. Läs mer på sidan Fortsatt tillstånd

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan:

  Första tillstånd 12 månader / Fortsatt tillstånd 2 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan:

  Första tillstånd 2 månader / Fortsatt tillstånd 2–4 månader

 • Avgift för webbansökan:

  Första tillstånd 470 € / Fortsatt tillstånd 170 €

 • Avgift för pappersansökan:

  Första tillstånd 520 € / Fortsatt tillstånd 430 €

Du kan få tillståndet för högst två år

Om du vill, kan du använda tillståndet i högst tre delar. I detta fall gäller följande: 

 • varje del måste vara minst sex månader och
 • den sista delen måste sluta inom tre år från det att den första delen började.

Du kan använda denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd också om du redan har ett arbete men dina inkomster av arbetet inte är tillräckliga för att du ska kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av arbete.

Gör så här

Förbered dig:

Fyll i ansökan:

När kan jag börja arbeta?

Med ett uppehållstillstånd för att söka arbete har du obegränsad rätt att arbeta, oberoende av vad du har studerat.

Om du ansöker om fortsatt tillstånd i tid, innan ditt föregående tillstånd går ut, kan du börja arbeta genast när du har fått ett jobb eller börjat din företagsverksamhet. Om du lämnar in din ansökan för sent, får du inte arbeta förrän du har fått ett beslut på din ansökan.

Om du ansöker om första uppehållstillstånd, kan du börja arbeta när du har fått ett positivt beslut på din ansökan.

 

Vad ska jag göra när jag får ett jobb?

Ansök om ett nytt uppehållstillstånd på grund av arbete innan giltighetstiden för det uppehållstillstånd som du fick för att söka arbete går ut.

Ditt uppehållstillstånd kan vara ett A- eller B-tillstånd

Du beviljas ett A-tillstånd, det vill säga ett kontinuerligt uppehållstillstånd, för att söka arbete om ditt tidigare uppehållstillstånd som du haft som studerande eller forskare har varit ett A-tillstånd. Om ditt tidigare uppehållstillstånd som du haft som studerande eller forskare har varit ett B-tillstånd, det vill säga ett tillfälligt uppehållstillstånd, beviljas du ett B-tillstånd för arbetssökning.

Första uppehållstillstånd: Ansökan för studerande och forskare: uppehållstillstånd för att söka arbete eller starta ett företag, OLE_tyonhaku

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Fortsatt tillstånd: Ansökan för studerande och forskare: uppehållstillstånd för att söka arbete eller starta ett företag, OLE_tyonhaku

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Förbered dig på livet i Finland