Valikko

Tiedonhankintamatka Bagdadiin sujui onnistuneesti

15.12.2017 10.37
Tiedote

Kaksi Maahanmuuttoviraston maatietopalvelun tutkijaa vieraili Irakissa Bagdadissa tiedonhankintamatkalla loka-marraskuun vaihteessa. Matkan tarkoitus oli luoda kontaktiverkosto kansainvälisten ja kansallisten toimijoiden kuten apuorganisaatioiden, viranomaisten, tutkijoiden ja paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Kontaktiverkostolta voidaan hankkia vastaisuudessa tietoa Irakin ja Bagdadin turvallisuustilanteesta turvapaikkapäätöksenteon tueksi. Lisäksi matkalla kerättiin tietoa maan yleisistä olosuhteista ja eri kansanryhmien tilanteista.

Viraston edellinen tiedonhankintamatka Irakiin tehtiin vuonna 2011, silloin tutkijat vierailivat Irakin Kurdistanissa. Tänä vuonna tehty matka oli ensimmäinen vierailu Bagdadiin.

Vaikka Suomen viranomaisten omia tiedonhankintamatkoja ei ole tehty usein, maatietoa päivitetään koko ajan. Lähtömaatieto ei perustu vain tiedonhankintamatkoihin, vaan sitä kerätään useista eri lähteistä. Niitä ovat mm. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR, kansainväliset ja paikalliset ihmisoikeusjärjestöt, kansalaisjärjestöt, tutkimuslaitokset ja muiden maahanmuuttovirastojen tutkijat.

Tietoa hankittiin haastattelemalla Bagdadissa ja muualla Irakissa toimivia asiantuntijoita

Tiedonhankintamatkalla pyrittiin myös selvittämään mahdollisimman monipuolisesti, minkälainen nykytilanne Irakissa ja Bagdadissa on. Tietoa kerättiin haastattelemalla eri asiantuntijoita, kuten paikallisia viranomaisia, kansainvälisten järjestöjen edustajia, suurlähetystöjen henkilöstöä ja Irakissa aktiivisesti toimivien kansalaisjärjestöjen asiantuntijoita.

Raportti tiedonhankintamatkasta julkaistaan Maahanmuuttoviraston verkkosivuilla, kun se on valmistunut.

Tavoitteena luoda rutiini turvapaikanhakijoiden lähtömaissa käymiseen

Maatietopalvelun tutkijat tekevät ensi vuonna tiedonhankintamatkat Somaliaan, Afganistaniin ja Syyriaan.

Viraston tavoitteena on tehdä tiedonhankintamatkoista rutiini, jotta viraston asiantuntijat voisivat vierailla maissa useammin.

Tiedonhankintamatka Irakiin on osa FAKTA-hanketta, joka on saanut EU:n turvapaikka-, maahanmuutto-, ja kotouttamisrahaston (AMIF) tukea.

Maahanmuuttoviraston Maatietopalvelu tuottaa lähtömaita koskevaa maatietoa (Country of Origin Information/COI) erityisesti niistä maista, joista Suomeen tulee turvapaikanhakijoita, kiintiöpakolaisia ja muita maahanmuuttajia. Maatietopalvelun tutkijat eivät osallistu oleskelulupien päätöksentekoon tai maalinjausten tekemiseen.

Lisätietoa medialle

Yleistietoa FAKTA-hankkeesta: projektipäällikkö Satu Ruotsalainen,
s-posti: [email protected], puh. 0295 430 431

Tarkempaa tietoa Irakin maatiedosta: tutkija Peter Sandelin,
s-posti: [email protected], puh. 0295 430 431