main-mobile-navigation-header

Resan till Bagdad för att skaffa uppgifter lyckades

15.12.2017 10.37
Pressmeddelande

Två av forskarna vid Landinformationen vid Migrationsverket besökte Bagdad i Irak i månadsskiftet oktober-november för att skaffa uppgifter. Syftet med resan var att skapa ett kontaktnätverk med internationella och nationella aktörer såsom biståndsorganisationer, myndigheter, forskare och lokala medborgarorganisationer.

Kontaktnätverket kan i framtiden användas för att skaffa information om säkerhetsläget i Irak och Bagdad som stöd för beslut om asyl. Under resan samlades även in information om landets allmänna förhållanden och om situationen för olika folkgrupper.

Verkets senaste resa för att skaffa uppgifter i Irak gjordes 2011 då forskarna besökte Kurdistan i Irak. Resan i år var det första besöket i Bagdad.

Även om finländska myndigheter inte ofta gjort egna undersökningsresor uppdateras landsuppgifterna hela tiden. Uppgifterna om ursprungslandet baserar sig inte enbart på resorna för att skaffa uppgifter utan information samlas in från flera olika källor. Källorna är bl.a. FN:s flyktingkommissariat UNHCR, internationella och nationella organisationer för de mänskliga rättigheterna, medborgarorganisationer, forskningsinstitut och forskare vid övriga migrationsverk.

Uppgifterna skaffades genom att intervjua sakkunniga i Bagdad och i övriga Irak

Under resan för att skaffa uppgifter försökte man även så mångsidigt som möjligt reda ut hur dagsläget ser ut i Irak och Bagdad. Informationen samlades in genom att intervjua olika experter, såsom lokala myndigheter, representanter för internationella organisationer, personalen vid olika ambassader och sakkunniga som arbetar vid aktiva medborgarorganisationer i Irak.

Rapporten om resan för att samla uppgifter publiceras på Migrationsverkets sidor efter att den färdigställts.

Målet är att skapa rutiner för besök i de asylsökandes ursprungsland

Forskarna vid landinformationen kommer nästa år att göra resor till Somalia, Afghanistan och Syrien för att samla in uppgifter.

Verkets mål är att göra resorna för att skaffa uppgifter till en rutin så att verkets sakkunniga kan besöka länderna oftare.

Resan för att skaffa uppgifter från Irak är en del av FAKTA-projektet som genomförs med stöd av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

Landinformationen vid Migrationsverket producerar uppgifter om ursprungsländerna (Country of Origin Information/COI) särskilt om de länder som det kommer asylsökande, kvotflyktingar och andra invandrare från till Finland. Forskarna vid landinformationen deltar inte i beslutsfattandet om uppehållstillstånd eller i riktlinjerna som gäller länderna.

Ytterligare information till medierna

Allmän information om FAKTA-projektet: projektchef Satu Ruotsalainen,
e-post: fö[email protected], tfn 0295 430 431

Närmare information om landsinformationen om Irak: forskare Peter Sandelin,
e-post: fö[email protected], tfn 0295 430 431

Pressmeddelande

Viimeisimmät