Turvapaikanhakijoiden uusien prepaid-korttien käyttöönotto viivästyy

24.9.2018 16.07
Tiedote

Turvapaikanhakijoiden vastaanottorahan ja palkan maksamiseen tarkoitettujen korttien uusimista on lykätty. Nyt osassa vastaanottokeskuksia käytössä olevia Moni-kortteja tai PFS:n prepaid-kortteja voi käyttää edelleen myös lokakuussa. Esimerkiksi työnantaja voi maksaa palkkaa kortille normaalisti.

Uusia Moni-kortteja tai PFS:n kortteja ei kuitenkaan tällä hetkellä myönnetä palkanmaksua varten. Maahanmuuttovirasto selvittää edelleen turvapaikanhakijoiden käytössä olevien prepaid-korttien käytön jatkoa ja mahdollisuuksia ottaa kortti laajemmin käyttöön.

Kaikkien turvapaikanhakijoiden maksukorttien on tarkoitus vaihtua Prepaid Financial Services Ltd:n prepaid-kortteihin. Kortti pyritään ottamaan käyttöön kaikissa vastaanottokeskuksissa.

Käyttöönotto viivästyy, koska korttien pilottivaiheessa esille tulleet seikat toiminnan järjestämiseksi vaativat edelleen lisäselvityksiä.

Moni-kortti toimii ainakin lokakuun loppuun

Nykyisten Moni-korttien sopimus päättyy tämänhetkisen tiedon mukaan 31.10. Maahanmuuttovirasto neuvottelee mahdollisuudesta jatkaa väliaikaisesti Moni-korttikokeilua.

Tiedotamme aiheesta lisää 5.10. mennessä. Kortinkäyttäjien tai palkanmaksajien ei tarvitse olla lykkääntymisen takia yhteydessä Maahanmuuttovirastoon.