Ibruktagandet av asylsökandenas nya förbetalda betalkort fördröjs

24.9.2018 16.07
Pressmeddelande

Förnyandet av de kort som är avsedda för betalning av asylsökandenas mottagningspenning och lön har skjutits upp. De Moni-kort eller PFS:s förbetalda betalkort som nu är i användning vid en del förläggningar kan fortfarande användas också i oktober. Till exempel arbetsgivaren kan betala lönen normalt till kortet.

För tillfället beviljas ändå inga nya Moni-kort eller PFS-kort för lönebetalning. Migrationsverket utreder ännu fortsättningen av användningen av de förbetalda betalkort som asylsökandena använder och möjligheten att använda korten mera vidsträckt.

Avsikten är att asylsökandenas alla betalkort byts ut till Prepaid Financial Services Ltd:s förbetalda betalkort. Vi försöker att ta kortet i bruk vid alla förläggningar.

Ibruktagandet skjuts upp eftersom några av de omständigheter om ordnandet av verksamheten som kom fram under pilotfasen fortfarande kräver ytterligare utredningar.

Moni-kortet fungerar i alla fall ända till slutet av oktober

Avtalet om de nuvarande Moni-korten slutar enligt de aktuella uppgifterna den 31 oktober. Migrationsverket förhandlar om möjligheten att tillfälligt fortsätta med Moni-kortexperimentet.

Vi lämnar mera information om ämnet senast den 5 oktober. Kortanvändarna eller arbetsgivarna behöver inte kontakta Migrationsverket angående fördröjningen.

Viimeisimmät