Valikko

Turvapaikkapuhutteluita ja hakemusten käsittelyä on kehitetty monin tavoin

Migri 25.8.2017 15.10
Uutinen

Vuosina 2015–2016 Maahanmuuttovirasto kohtasi paljon turvapaikkahakemusten käsittelyyn liittyviä haasteita. Turvapaikanhakijamäärät nousivat, turvapaikkaprosessin alkuvaiheen tutkinta siirtyi poliisilta ja Rajavartiolaitokselta virastolle ja yhteiseen eurooppalaiseen turvapaikkajärjestelmään liittyviä säädöksiä saatettiin käytäntöön.

Haasteisiin vastaaminen on edellyttänyt virastolta turvapaikkahakemusten käsittelyyn liittyvien työkalujen, toimintamallien, ohjeistusten, sekä henkilöstön ammattitaidon kehittämistä.

Flow-kehityshanke auttaa sekä viranomaisia että asiakkaita

Vuonna 2016 aloitettiin turvapaikkaprosessin alkuvaiheen sujuvoittamiseen keskittyvä Flow-hanke. Hankkeen aikana on

  • kehitetty turvapaikkatutkintaa tekevien viranomaisten yhteistyötä,
  • tehty manuaalista työtä vähentäviä ja prosessia tehokkaammin ohjaavia tietojärjestelmäparannuksia,
  • kehitetty turvapaikkayksikön sisäistä tiedonhallintaa ja tiedonkulkua,
  • sekä järjestetty aktiivisesti koulutuksia ja kehitetty virkamiehille tarkoitettuja ohjeistuksia.

Nämä muutokset auttavat turvapaikkahakemuksia käsitteleviä viranomaisia tekemään työnsä tehokkaammin ja laadukkaammin.

Sisäisen selvityksen perusteella turvapaikkapuhutteluiden laatu on parantunut

Turvapaikkapuhuttelussa selvitetään turvapaikanhakijan esittämät vainon perusteet ja puhuttelu on hakijalle prosessin tärkein vaihe. Turvapaikkapuhutteluita on ollut tarpeen tehostaa, mutta samalla on ollut tärkeää varmistaa, että laadusta ei tingitä.

Viraston henkilökuntaa on koulutettu aktiivisesti, jotta puhuttelussa voidaan keskittyä juuri kyseisen hakijan kannalta olennaisiin seikkoihin ja siihen, että kaikki olennaiset asiat tulevat puhuttelussa selvitetyksi.

Sisäisten selvitysten perusteella turvapaikkapuhutteluiden laadussa on ollut joitakin ongelmia vuoden 2016 alkupuolen haastavassa tilanteessa, mutta koulutusten ja henkilöstön kokemuksen karttumisen myötä laatu on selvästi parantunut.

Flow-hanke päättyi 31.7.2017, mutta kehitystyö jatkuu uudella Flow 2 -hankkella, joka kestää elokuusta 2017 elokuuhun 2019.

Flow-hanke on saanut EU:n turvapaikka-, maahanmuutto-, ja kotouttamisrahaston (AMIF) tukea.

Lisätietoa Flow-hankkeesta

Projektipäällikkö Laura Cupic, s-posti: [email protected], puh. 0295 430 431

Muut turvapaikka-asioihin liittyvät kysymykset

Viestintä, s-posti: [email protected], puh: 0295 433 037

Lehdistötiedote