Rapporterna från utredningsresan till Ryssland har publicerats – behandlar norra Kaukasien och straffprocessen i Ryssland

13.6.2019 13.18
Pressmeddelande

De nyss publicerade rapporterna från utredningsresan till Ryssland behandlar situationen i norra Kaukasien samt straffprocessens förlopp i Ryssland.

Forskare vid Migrationsverkets landinformation gjorde en utredningsresa till Moskva i november–december 2018. I Moskva intervjuade forskarna icke-statliga organisationer, sakkunniga, forskare, internationella organisationer och myndigheternas representanter. Syftet med utredningsresorna är att skaffa information om aktuella teman samt att förstärka forskarnas lokala kontakt- och samarbetsnätverk.

Rapporten som behandlar norra Kaukasien fokuserar särskilt på omständigheterna för personer som deltagit i olagliga stridsaktiviteter samt på kvinnornas ställning. Den andra rapporten som publiceras i dag behandlar straffprocessen i Ryssland. Dessutom genomgås bland annat förfarandena för beviljande av medborgarskap och pass.

Rapporterna har publicerats på finska på vår webbplats. Den första publikationen i serien av rapporter från utredningsresan kom ut i april och behandlade Jehovas vittnens ställning i Ryssland.

Migrationsverkets landinformation producerar uppgifter särskilt om de länder från vilka det kommer asylsökande, kvotflyktingar och andra invandrare till Finland. Landinformationsenhetens forskare deltar inte i beslutsfattandet om uppehållstillstånd eller i framställningen av de landspecifika riktlinjerna.

Utredningsresan till Ryssland var en del av FAKTA-projektet, som genomförs med stöd av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

Ytterligare information till medier

Landinformation om Ryssland: forskare Maria Kyrönlahti, e-post: [email protected], tfn 0295 433 037

Allmän information om FAKTA-projektet: projektchef Satu Ruotsalainen, e-post: [email protected], tfn 0295 433 037

Pressmeddelande