FI SV EN

Suomeen kausityöntekijäksi tulevien on 1.1.2018 alkaen haettava lupa

29.12.2017 13.15
Tiedote

Vuoden 2018 alusta kausityöhön Suomeen tulevien on hankittava sitä varten lupa. Kausityöllä tarkoitetaan työtä maatalouden ja matkailun alalla, jota tehdään tiettyinä vuodenaikoina. Kausityön kesto voi olla enimmillään 9 kuukautta.

Luvan vaativia kausitöitä ovat esimerkiksi metsänhoitotyöt, kasvinviljely ja festivaalityöt. Löydät tarkemman luettelon kausitöistä Maahanmuuttoviraston sivuilta. Metsämarjojen poimijoiden ei tarvitse hakea työlle lupaa, jos he työskentelevät alle kolme kuukautta.

Aikaisemmin alle 3 kuukautta Suomessa työskentelevät kausityöntekijät ovat voineet tehdä töitä ilman varsinaista lupaa. Jos he ovat tulleet viisumivelvollisesta maasta, heidän on kuitenkin ollut hankittava viisumi. Yli 3 kuukautta Suomessa työskentelevät kausityöntekijät taas ovat hakeneet työntekijän oleskelulupaa.

Alle kolmeksi kuukaudeksi töihin tulevat:

  • Jos tulet viisumivelvollisesta maasta, hae Suomen edustustosta kausityöviisumia.
  • Jos tulet viisumivapaasta maasta, hae Maahanmuuttovirastolta kausityötodistusta .
  • Jos tulet metsämarjojen poimijaksi, sinun ei tarvitse hakea sitä varten lupaa. Jos tulet viisumivelvollisesta maasta, sinun on kuitenkin hankittava viisumi Suomen edustustosta.

3–6 kuukaudeksi töihin tulevat:

Hae kausityölupaa Maahanmuuttovirastolta

6–9 kuukaudeksi töihin tulevat:

  • Hae kausityölupaa Maahanmuuttovirastolta. Päätöksentekoon kuuluu kaksi vaihetta: työ- ja elinkeinotoimisto tekee ensin osapäätöksen ja sen jälkeen Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksen ja tekee päätöksen.
  • Myönnettävän luvan pituuden määrittää työsuhteen kesto

Oleskelupa vaaditaan vain EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta

Jos olet EU-maan tai Islannin, Norjan, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen, voit työskennellä Suomessa ilman oleskelulupaa. Jos viivyt Suomessa yli kolme kuukautta, sinun pitää rekisteröidä oleskelusi.

Kausityöntekijän on haettava Kelalta oikeutta sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon

Sinun on haettava itse Suomen sosiaaliturvaan kuulumista Kelalta. Samalla ratkaistaan oikeutesi käyttää julkista terveydenhuoltoa. Kela myöntää sinulle todistuksen, jonka esittämällä saat hoitoa. Asiakirjan nimi on Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa.

Vähintään 4 kuukaudeksi töihin tulevat:

Jos työskentelet Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta, kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin, jos

  • palkkasi on työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 1 189 euroa kuukaudessa
  • työtunteja on viikossa vähintään 18.

Kun kuulut Suomen sosiaaliturvaan, sinut myös sairausvakuutetaan ja saat käyttöösi Kela-kortin. Kausityöntekijänä sinulla ei ole oikeutta työttömyysturvaan.

Suomessa sairausvakuutettuna sinulla on oikeus julkisen terveydenhuollon palveluihin kuntalaisen asiakasmaksulla. Saat korvausta yksityisen terveydenhuollon palveluista sekä lääkeostojen ja sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista. Voit myös hankkia itsellesi Kelan myöntämän eurooppalaisen sairaanhoitokortin.

Alle 4 kuukaudeksi töihin tulevat:

Jos työskentelet Suomessa alle 4 kuukautta ja olet työeläke- ja tapaturmavakuutettu, sinulla on oikeus julkisen terveydenhuollon palveluihin kuntalaisen asiakasmaksulla.

Sinulla ei kuitenkaan ole oikeutta sairausvakuutuslain mukaisiin korvauksiin tai eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin, koska et kuulu Suomen sairausvakuutukseen.

Kiireellisissä tapauksissa terveydenhuoltoon on oikeus hakeutua suoraan

Tällaisissa tilanteissa julkinen terveydenhuolto tarkistaa Kelalta oikeutesi hoitoon. Julkisen terveydenhuollon ylläpitäjällä on oikeus hakea Kelasta valtion korvausta, kun se on antanut hoitoa kotikunnattomalle kausityöntekijälle, jolle Kela on myöntänyt todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa.

Kausityöntekijän mukana tulevilla perheenjäsenillä, jotka eivät itse työskentele Suomessa, on oikeus julkiseen terveydenhuoltoon vain, jos heillä on kotikunta Suomessa. Kausityöntekijän Suomessa oleskelevista lapsista ei makseta lapsilisää tai kotihoidon tukea.

Asiakastiedote