Työnantajan on varmistettava, onko turvapaikanhakijalla oikeus tehdä töitä – palvelu siirtyy puhelimeen

Migri 7.7.2016 16.16
Tiedote

Maahanmuuttovirasto ei enää anna kirjallisia todistuksia siitä, onko yksittäisellä turvapaikanhakijalla oikeus tehdä Suomessa ansiotyötä eli palkallista työtä.

Koska turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi viime vuonna lähes kymmenkertaiseksi, myös todistuksia on pyydetty huomattavasti aiempaa enemmän ja pyyntöjen käsittely on ruuhkautunut. Jonossa on satoja pyyntöjä ja käsittelyaika on venynyt usean kuukauden pituiseksi. Otamme vastaan todistuspyyntöjä 8.7.2016 asti ja annamme todistukset jonossa oleville kesän aikana.

Kun työnantaja haluaa palkata turvapaikanhakijan, ensisijainen tapa selvittää työnteko-oikeus on kysyä siitä hakijalta itseltään. Työnteko-oikeus on varmuudella alkanut silloin kun turvapaikkahakemuksen jättämisestä on vähintään puoli vuotta, jos asiaa ei ole jo lainvoimaisesti ratkaistu.

Lyhyen aikaa maassa olleiden kohdalla työnantajan kannattaa varmistaa työnteko-oikeuden voimassaolo Maahanmuuttovirastosta.

Työnantaja, joka haluaa työllistää Suomessa oleskelevan turvapaikanhakijan, voi jatkossa tarkistaa puhelimitse, onko henkilöllä oikeus tehdä ansiotyötä:
  • Puhelinnumero 0295 433 155 palvelee työnantajia maanantaista 11.7.2016 alkaen.
  • Palveluaika on maanantaista perjantaihin kello 9–12.
  • Työnantajan on soittaessaan tiedettävä työntekijän nimi sekä asiakasnumero Maahanmuuttovirastossa

Uusi numero on tarkoitettu nimenomaan työnantajille. Turvapaikanhakijoita palvelemme entiseen tapaan. Palveluajat ja -numerot löytyvät verkkosivuiltamme.

Työt saa aloittaa 3 tai 6 kuukautta maahantulon jälkeen

Turvapaikanhakijalla on oikeus tehdä työtä joko kolmen tai kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun hän on hakenut turvapaikkaa.

  • Raja on kolme kuukautta, jos turvapaikanhakija on esittänyt voimassaolevan ja aidoksi todetun passin tai muun matkustusasiakirjan viranomaiselle silloin, kun on tehnyt turvapaikkahakemuksen.
  • Raja on kuusi kuukautta, jos turvapaikanhakija ei ole esittänyt matkustusasiakirjaa.

Työnteko-oikeus perustuu lakiin – ei tarvitse hakea erikseen

Turvapaikanhakijan oikeus tehdä työtä perustuu lakiin. Sitä ei tarvitse hakea erikseen. Jos työnteko on jatkuvaa, turvapaikanhakija voi hakea oleskelulupaa työnteon perusteella.

Työnantajalla on velvollisuus varmistaa, että hänen palkkaamallaan ulkomaalaisella on oikeus tehdä työtä. Työnantajan täytyy siis aika ajoin tarkistaa myös, onko turvapaikanhakijan työnteko-oikeus mahdollisesti päättynyt. Myös turvapaikanhakijalla on velvollisuus huolehtia siitä, ettei työskentele oikeudetta – hänen on kerrottava työnantajalle, jos oikeus on päättynyt. Sekä työntekijää että työnantajaa voidaan rangaista työskentelystä ilman työnteko-oikeutta.

Työnteko-oikeus on voimassa, kunnes turvapaikkahakemukseen annettu päätös on lainvoimainen. Lainvoimaisuus tarkoittaa sitä, että hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus on antanut asiassa ratkaisunsa tai korkein hallinto-oikeus ei myönnä valituslupaa. Esimerkiksi:

  • Jos Maahanmuuttovirasto tekee kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukseen, hakijalla on oikeus tehdä työtä mahdollisen valituksensa käsittelyn ajan.
  • Jos Maahanmuuttovirasto tekee myönteisen päätöksen turvapaikkahakemukseen, hakija saa oleskeluluvan, johon lähes aina sisältyy työnteko-oikeus.

Puhelinpalvelu tehokkaampaa ja nopeampaa

Luovumme kirjallisten työnteko-oikeustodistusten antamisesta, koska tähän käytetty aika on pois itse turvapaikkahakemusten ratkaisemisesta. Laki ei edellytä erillisen todistuksen antamista, vaan työnteko-oikeus on voimassa ilman todistustakin.

Kun turvapaikanhakijoiden määrä oli nykyistä alhaisempi, katsoimme, että kirjallisen todistuksen antaminen oli paras tapa palvella työnantajia. Koska palvelun kysyntä on kasvanut merkittävästi, on tehokkaampaa ja myös turvapaikanhakijoiden työllistymisen kannalta nopeampaa, että hoidamme kyselyt puhelimitse.

Toivomme, että tällä tavoin turvapaikanhakijat eivät tarpeettomasti joudu odottamaan töihin pääsemistään.

Tämä tiedote:

arabiaksiReadSpeakerpdf, 115,9 kB

dariksiReadSpeakerpdf, 267,4 kB

kurdiksiReadSpeakerpdf, 215 kB

ranskaksiReadSpeakerpdf, 185,4 kB

somaliksiReadSpeakerpdf, 75,5 kB

venäjäksiReadSpeakerpdf, 190,5 kB

Asiakastiedote