Hyppää sisältöön

Enter Finland kan användas igen

6.10.2021 10.11

Du kan logga in på e-tjänsten igen.

Om du har fått en begäran om komplettering,

  • ska du svara på begäran senast den 20 oktober 2021. På grund av inloggningsproblemet i Enter Finland får du två veckor mer tid för att svara på begäran. Du behöver inte meddela oss särskilt om att du inte har lyckats logga in i Enter Finland.

Om ditt tillstånd har gått ut under den tid som inloggningsproblemet varat,

  • ska du lämna in din ansökan i Enter Finland senast på torsdagen den 7 oktober. Om du följer denna anvisning, tar vi inte i beaktande avbrottet i dina tillstånd eftersom orsaken till att du inte har kunnat lämna in din ansökan har berott på de finska myndigheterna.

Anvisningarna ovan gäller för alla användare av Enter Finland.