Hyppää sisältöön

Kysely: Asiakastyytyväisyys parantui viime vuodesta

17.11.2020 10.20

Syyskuussa toteutetusta asiakastyytyväisyyskyselystä selvisi, että Maahanmuuttoviraston asiakkaat ovat entistä tyytyväisempiä saamaansa palveluun. Kyselyyn vastasi yli 450 asiakasta, jotka ovat olleet Maahanmuuttovirastoon yhteydessä eri asiakaspalvelukanavien kautta.

Asiakastyytyväisyys on parantunut kaikissa kanavissa: palvelupisteissä, puhelinpalvelussa, Enter Finland -verkkopalvelussa, livechatissa, viraston Facebook -tilillä, Kamu chatbotissa sekä sähköpostissa.

Asiakastyytyväisyys on kasvanut viime vuodesta merkittävästi niin palvelun laadun, helppokäyttöisyyden kuin myös saatavuuden saralla. Palvelut saivat keskiarvoksi 3,46 asteikolla 1–5, mikä on lähes yhden arvosanan parempi tulos kuin viime vuonna. 

Tänä vuonna asiakkailta kysyttiin myös koronan vaikutuksista asiointiin. Vaikka vallitseva tilanne herättää huolta, kuusi asiakasta seitsemästä on kokenut virastossa asioinnin turvalliseksi myös korona-aikana.

Yhteistyöllä eteenpäin

Asiakkaita kuulemalla saamme tärkeää tietoa palveluiden toimivuudesta. Kyselyn perusteella esiin nousi myös paljon kehittämistarpeita. Asiakkaat toivoivat erityisesti lyhyempiä odotusaikoja, nopeampaa käsittelyä sekä palveluiden parempaa tavoitettavuutta. Toimenpiteitä kaikkien kolmen osalta on jo tehty ja näihin teemoihin Maahanmuuttoviraston kehittämistyö keskittyy myös jatkossa. Seuraava kysely toteutetaan tammikuussa 2021.