Enkät: Kundnöjdheten bättre än ifjol

17.11.2020 10.20

Av kundnöjdhetsenkäten som genomfördes i september framgick att Migrationsverkets kunder är nöjdare än tidigare med den service de fått. Enkäten besvarades av över 450 kunder som har kontaktat Migrationsverket via olika kundservicekanaler.

Kundnöjdheten har ökat för alla kanaler: serviceställen, telefontjänsten, e-tjänsten Enter Finland, livechatten, Migrationsverkets Facebook-konto, Kamu chatboten och e-post.

Jämfört med fjolåret har kundnöjdheten ökat betydligt både när det gäller kvaliteten på servicen, användarvänligheten och tillgången. Tjänsterna fick i genomsnitt 3,46 på skalan 1–5, vilket är ett nästan ett vitsord bättre resultat än i fjol. 

I år fick kunderna också frågor om coronapandemins inverkan på uträttandet av ärenden. Även om den rådande situationen väcker oro har sex av sju kunder upplevt att det är tryggt att uträtta ärenden vid Migrationsverket även i coronatider.

Framåt genom samarbete

Genom att lyssna på våra kunder får vi viktig information om hur tjänsterna fungerar. På basis av enkäten framkom också många utvecklingsbehov. Kunderna efterlyste i synnerhet kortare väntetider, snabbare handläggning och mer lättillgängliga tjänster. Åtgärder har redan vidtagits på samtliga tre punkter och Migrationsverkets utvecklingsarbete kommer att fokusera på dessa teman även i fortsättningen. Nästa enkät genomförs i januari 2021.

Kundmeddelande

Viimeisimmät